Hoa Tình Thương

https://hoatinhthuong.net


Kinh cầu cho các Tu Sĩ

(Tu Sĩ cầu nguyện cho chính mình) Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã mời gọi và qui tụ con trong ơn gọi tu trì để con được thánh hiến cuộc đời cho Tình yêu Chúa. Chúa đã muốn dành riêng con cho Chúa bằng cách mời gọi con nên hòan thiện nhờ việc dấn thân đi theo con đường hẹp của Tin mừng
Trước huyền nhiệm của ơn thiên triệu và với muôn vàn ân huệ Chúa ban, nhưng con vẫn là con người bình thường với biết bao giới hạn, yếu đuối, mong manh và tội lỗi. Xin thêm sức cho con để con quyết tâm sống trọn vẹn đời con cho Chúa bằng việc trung tín với chọn lựa, quảng đại dấn thân phục vụ và không ngừng rèn luyện đời sống con theo gương Chúa.
Xin cho con một khi đã chọn Chúa như đối tượng duy nhất của lòng mình thì sẵn sàng bước theo con đường cứu độ Chúa đã đi và cố gắng diễn lại cuộc đời của Chúa cách trung thực qua ơn gọi và đặc sủng của Hội Dòng. Xin cho con trở thành nhân chứng sống động của tình yêu Chúa đối với nhân loại là mang trong tim hình bóng Chúa, đi trọn con đường vâng phục và trao hiến, biết tìm hạnh phúc nơi những hy sinh và từ bỏ. Xin sức mạnh của Thập giá khơi lên tình yêu và lòng nhiệt thành để con chiến thắng chính mình, không chọn lựa điều gì khác ngòai một mình Chúa. Xin cho cuộc đời con thắp lên niềm hy vọng, nhóm lửa yêu thương, sưởi ấm lòng người để mỗi nhịp đập của con tim, mỗi hơi thở và hành vi của con phần nào phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người. Xin gìn giữ và ban cho con sức mạnh của Chúa giúp con ý thức về ơn gọi tận hiến cao quý và đủ sức vượt thắng những khó khăn mỗi ngày. Xin khơi lên trong lòng con niềm tin, yêu và hy vọng để vui sống cuộc đời tận hiến, cảm nghiệm niềm hạnh phúc trong Chúa, nguồn tình yêu đích thực và hằng sống muôn đời. Amen. 
 
Kinh cầu cho các Tu Sĩ
 
Lạy Chúa Giêsu là Đấng yêu thương lòai người. Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Chúa, để chia sẻ sự sống, thông phần tình yêu và ban thưởng hạnh phúc đời đời.
Chúa đã mời gọi các tu sĩ theo đuổi con đường hòan thiện bằng cách bước theo Chúa trên con đường hẹp của Tin mừng. Đáp lại lời mời gọi huyền nhiệm và yêu thương đó, các tu sĩ đã chọn Chúa là gia nghiệp duy nhất, muốn bước theo con đường cứu độ Chúa đã đi và cố gắng diễn lại cuộc đời của Chúa cách trung thực qua ơn gọi và sứ mạng phục vụ.
Dù được chọn lựa cách đặc biệt, nhưng các tu sĩ vẫn là những con người bình thường với biết bao yếu đuối, mong manh và bất xứng. Xin cho những tâm hồn đã quyết tâm sống đời dâng hiến được trung tín với chọn lựa, quảng đại dấn thân phục vụ và không ngừng noi theo gương Chúa. 
Xin cho các tu sĩ trở thành nhân chứng sống động của tình yêu Chúa đối với nhân loại là mang trong tim hình bóng Chúa, đi trọn con đường vâng phục và trao hiến. Xin cho họ trở thành dụng cụ tốt lành của Chúa để mỗi nhịp đập của con tim, mỗi hơi thở và hành vi phản chiếu tình yêu Chúa cho mọi người. Xin sức mạnh của Thập giá khơi lên tình yêu và giúp các tu sĩ chiến thắng chính mình, không chọn lựa điều gì khác ngòai một mình Chúa. Xin cho họ trung tín với lời khấn hứa, trở nên men và ánh sáng để thắp lên niềm hy vọng, nhóm lửa yêu thương, sưởi ấm lòng người. Xin gìn giữ và ban cho các tu sĩ sức mạnh của Chúa để họ luôn ý thức về ơn gọi tận hiến cao quý, giúp thắng vượt những khó khăn thử thách mỗi ngày. Xin khơi lên trong lòng các tu sĩ niềm tin, yêu và hy vọng để họ được hạnh phúc trong Chúa, nguồn yêu thương đích thực và bền vững muôn đời. Amen. 

Kinh cầu cho các Tu Sĩ
(Tu Sĩ cầu nguyện cho chính mình)
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã mời gọi và qui tụ con trong ơn gọi tu trì để con được thánh hiến cuộc đời cho Tình yêu Chúa. Chúa đã muốn dành riêng con cho Chúa bằng cách mời gọi con nên hòan thiện nhờ việc dấn thân đi theo con đường hẹp của Tin mừng.
Trước huyền nhiệm của ơn thiên triệu và với muôn vàn ân huệ Chúa ban, nhưng con vẫn là con người bình thường với biết bao giới hạn, yếu đuối, mong manh và tội lỗi. Xin thêm sức cho con để con quyết tâm sống trọn vẹn đời con cho Chúa bằng việc trung tín với chọn lựa, quảng đại dấn thân phục vụ và không ngừng rèn luyện đời sống con theo gương Chúa.
Xin cho con một khi đã chọn Chúa như đối tượng duy nhất của lòng mình thì sẵn sàng bước theo con đường cứu độ Chúa đã đi và cố gắng diễn lại cuộc đời của Chúa cách trung thực qua ơn gọi và đặc sủng của Hội Dòng. Xin cho con trở thành nhân chứng sống động của tình yêu Chúa đối với nhân loại là mang trong tim hình bóng Chúa, đi trọn con đường vâng phục và trao hiến, biết tìm hạnh phúc nơi những hy sinh và từ bỏ. Xin sức mạnh của Thập giá khơi lên tình yêu và lòng nhiệt thành để con chiến thắng chính mình, không chọn lựa điều gì khác ngòai một mình Chúa. Xin cho cuộc đời con thắp lên niềm hy vọng, nhóm lửa yêu thương, sưởi ấm lòng người để mỗi nhịp đập của con tim, mỗi hơi thở và hành vi của con phần nào phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người. Xin gìn giữ và ban cho con sức mạnh của Chúa giúp con ý thức về ơn gọi tận hiến cao quý và đủ sức vượt thắng những khó khăn mỗi ngày. Xin khơi lên trong lòng con niềm tin, yêu và hy vọng để vui sống cuộc đời tận hiến, cảm nghiệm niềm hạnh phúc trong Chúa, nguồn tình yêu đích thực và hằng sống muôn đời. Amen.

Kinh cầu cho các Tu Sĩ
(Tu Sĩ cầu nguyện cho chính mình)
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã mời gọi và qui tụ con trong ơn gọi tu trì để con được thánh hiến cuộc đời cho Tình yêu Chúa. Chúa đã muốn dành riêng con cho Chúa bằng cách mời gọi con nên hòan thiện nhờ việc dấn thân đi theo con đường hẹp của Tin mừng.
Trước huyền nhiệm của ơn thiên triệu và với muôn vàn ân huệ Chúa ban, nhưng con vẫn là con người bình thường với biết bao giới hạn, yếu đuối, mong manh và tội lỗi. Xin thêm sức cho con để con quyết tâm sống trọn vẹn đời con cho Chúa bằng việc trung tín với chọn lựa, quảng đại dấn thân phục vụ và không ngừng rèn luyện đời sống con theo gương Chúa.
Xin cho con một khi đã chọn Chúa như đối tượng duy nhất của lòng mình thì sẵn sàng bước theo con đường cứu độ Chúa đã đi và cố gắng diễn lại cuộc đời của Chúa cách trung thực qua ơn gọi và đặc sủng của Hội Dòng. Xin cho con trở thành nhân chứng sống động của tình yêu Chúa đối với nhân loại là mang trong tim hình bóng Chúa, đi trọn con đường vâng phục và trao hiến, biết tìm hạnh phúc nơi những hy sinh và từ bỏ. Xin sức mạnh của Thập giá khơi lên tình yêu và lòng nhiệt thành để con chiến thắng chính mình, không chọn lựa điều gì khác ngòai một mình Chúa. Xin cho cuộc đời con thắp lên niềm hy vọng, nhóm lửa yêu thương, sưởi ấm lòng người để mỗi nhịp đập của con tim, mỗi hơi thở và hành vi của con phần nào phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người. Xin gìn giữ và ban cho con sức mạnh của Chúa giúp con ý thức về ơn gọi tận hiến cao quý và đủ sức vượt thắng những khó khăn mỗi ngày. Xin khơi lên trong lòng con niềm tin, yêu và hy vọng để vui sống cuộc đời tận hiến, cảm nghiệm niềm hạnh phúc trong Chúa, nguồn tình yêu đích thực và hằng sống muôn đời. Amen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Van Bon

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây