Kinh truyền tin

Thứ hai - 21/09/2020 04:34
Hằng ngày xưa nay nơi các nhà Dòng , Tu viện, nơi các họ đạo có tập tục đạo đức đọc kinh truyền tin vào lúc 12.00 giờ trưa, và vào buổi chiều lúc 18.00 hay 19.00 giờ.
Kinh truyền tin
Vào lúc 12.00 giờ trưa ngày Chúa nht hng tun đc giáo hoàng từ ca sổ phòng làm vic bên Vatican đc kinh truyn tin vi toàn thể khách hành hương tụ tp nơi qung trưng đn thờ Thánh Phero.
 
Nhiu xứ đo, Hi đoàn và tư gia trưc khi đc kinh cu nguyn chung cũng bt đu bng Kinh Truyn tin
 
Vy đâu là ý nghĩa đđc thn hc cùng lch sử truyn thng kinh truyn tin?
 
Theo truyn thuyết thut li ngay từ thế kỷ thứ nht sau khi Chúa Giêsu trở về tri, các tin hu Chúa đu tiên đã cu nguyn nhiu ln trong mt ngày. Ri các Tu sĩ Dòng cũng có tp tc đc kinh cu nguyn. Nhng tp tc đo đc này mở đưng dn đến tp tc đc Kinh truyn tin.
 
Năm 1274 Thánh Bonaventura , dòng Phanxicô, đã cùng vi các Tu sĩ nhà Dòng lp ra tp tc đc Kinh truyn tin vào bui chiu vi ba kinh Kính mng Maria, đang khi kéo chuông báo tin vui.
 
Đc giáo hoàng Gioan 22. năm 1318 đã truyn khi đc kinh truyn tin chào kính mng Đc mẹ , mẹ Thiên Chúa, phi qùi gi lúc đc kinh Kính mng Maria cùng đổ nhng hi chuông.
 
Thi đc giáo hoàng Calixtus năm 1456 đã truyn đc Kinh truyn tin hng ngày vào bui trưa vi ba li Kinh Kính Mng cùng Kinh Ly Cha, để cu xin Thiên Chúa gìn giữ che chở cho đo Kitô giáo thi lúc đó đang trong hoàn cnh bị hoàng đế Mohamed II. đe da xâm chiếm tiêu dit.
 
Năm 1545 Thánh Ignatius, Dòng Tên Chúa Giêsu, đã thành lp tp tc cu nguyn đc kinh Kính mng ba ln có đổ chuông ba ln trong ngày sáng, trưa và chiu ti.
 
Năm 1571 Đc giáo hoàng Pius V. đã quyết đnh công thc Kinh truyn tin như hin đang có hin nay trong toàn thể giáo hi Công giáo hoàn vũ.
 
Ngày 22.10.1978 Đc Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II. ln đu tiên đã cu nguyn đc Kinh Truyn tin công khai vi giáo dân ở qung trưng đn thờ Thánh Phero.
 
Đc giáo hoàng Benedictô XVI. và đc đương kim giáo hoàng Phanxicô tiếp tc truyn thng này vào các ngày Chúa nht cùng lễ trng trong Giáo hi.
 
Kinh Truyn tin din tả mu nhim nhp thể ca Thiên  Chúa từ tri cao xung trn gian làm ngưi.
 
Kinh Truyn tin cha đng ni dung chính nhng li Tng lãnh Thiên Thn Gabriel hin đến báo tin nói chuyn vi Đc mẹ Maria, như Thánh sử Luca viết thut li ( Lc 1, 26-38), và cao đim li kinh „ chy Ngôi thứ hai xung thế làm ngưi, và ở cùng chúng ta.“ như Thánh sử Gioan viết trong phúc âm.( Ga 1,4).
 
Ba ln trong ngày Giáo hi Chúa cu nguyn đc kinh truyn  tin mun tuyên xưng nói lên ý nghĩa về căn bn đc tin Công giáo:
 
Kinh truyn tin vi nhng hi chuông vào bui sáng lúc 06.00 hay 07.00 giờ nhc nhớ đến sự phc sinh sng li ca Chúa Giêsu Kitô mang ơn cu chuc cho trn gian.
 
Kinh truyn tin lúc 12.00 giờ trưa vi nhng hi chuông đổ nhc nhớ đến sự thương khó đau khổ ca Chúa Giêsu Kitô đã gánh chu vì ti li con ngưi.
 
Kinh truyn tin vào bui chiu ti vi nhng hi chuông để nhc nhớ đến biến cố Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, xung trn gian làm ngưi trong cung lòng đc mẹ Maria bi quyn năng Đc Chúa Thánh Thn.
 
Từ thế kỷ 17. kinh truyn tin đc lúc bui chiu ti, còn có thêm ý chỉ ng nhớ cu cho nhng ngưi đã qua đi.
 
Kinh truyn tin kết thúc bng li khn cu tràn đy lòng tin tưng:
 
„ Ly Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xung trong linh hn chúng con là k đã nh li Thánh Thiên Thn truyn, mà biết tht Chúa Kitô là con Chúa đã xung thế làm Ngưi, thì xin vì ng ơn Chúa chu nn chu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sng li đưc đến nơi vinh hin, cũng vì ng nghip Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.“
 
Con ngưi ngày hôm nay sng trong xã hi văn minh tiến b vi nhng thành qa phát minh mi đy ngc nhiên v khoa hc k thut trong các phương din, mang li nhng tin nghi cho đi sng. Nhưng du vy con ngưi cũng luôn luôn chm ti biên gii ca kh ng, cm thy s bt lc không vưt qua đưc s hn hp ca mình.
 
Là con ngưi có lòng tin tưng vào quyn năng thiêng liêng cao c trong thâm tâm sâu thm nhn ra mình vn luôn hng l thuc vào Thiên Chúa, Đng To Hóa và gìn gi che ch đi sng mình.
 
Vi lòng cy trông trong mi hoàn cnh con đưng đi sng h ng lên Thiên Chúa tình yêu qua li cu nguyn nhng lo âu bun phin ca mình, cùng c nhng khó khăn ca nhân loi.
 
Lm. Daminh Nguyn ngc Long 
Vào lúc 12.00 giờ trưa ngày Chúa nht hng tun đc giáo hoàng từ ca sổ phòng làm vic bên Vatican đc kinh truyn tin vi toàn thể khách hành hương tụ tp nơi qung trưng đn thờ Thánh Phero.
 
Nhiu xứ đo, Hi đoàn và tư gia trưc khi đc kinh cu nguyn chung cũng bt đu bng Kinh Truyn tin
 
Vy đâu là ý nghĩa đđc thn hc cùng lch sử truyn thng kinh truyn tin?
 
Theo truyn thuyết thut li ngay từ thế kỷ thứ nht sau khi Chúa Giêsu trở về tri, các tin hu Chúa đu tiên đã cu nguyn nhiu ln trong mt ngày. Ri các Tu sĩ Dòng cũng có tp tc đc kinh cu nguyn. Nhng tp tc đo đc này mở đưng dn đến tp tc đc Kinh truyn tin.
 
Năm 1274 Thánh Bonaventura , dòng Phanxicô, đã cùng vi các Tu sĩ nhà Dòng lp ra tp tc đc Kinh truyn tin vào bui chiu vi ba kinh Kính mng Maria, đang khi kéo chuông báo tin vui.
 
Đc giáo hoàng Gioan 22. năm 1318 đã truyn khi đc kinh truyn tin chào kính mng Đc mẹ , mẹ Thiên Chúa, phi qùi gi lúc đc kinh Kính mng Maria cùng đổ nhng hi chuông.
 
Thi đc giáo hoàng Calixtus năm 1456 đã truyn đc Kinh truyn tin hng ngày vào bui trưa vi ba li Kinh Kính Mng cùng Kinh Ly Cha, để cu xin Thiên Chúa gìn giữ che chở cho đo Kitô giáo thi lúc đó đang trong hoàn cnh bị hoàng đế Mohamed II. đe da xâm chiếm tiêu dit.
 
Năm 1545 Thánh Ignatius, Dòng Tên Chúa Giêsu, đã thành lp tp tc cu nguyn đc kinh Kính mng ba ln có đổ chuông ba ln trong ngày sáng, trưa và chiu ti.
 
Năm 1571 Đc giáo hoàng Pius V. đã quyết đnh công thc Kinh truyn tin như hin đang có hin nay trong toàn thể giáo hi Công giáo hoàn vũ.
 
Ngày 22.10.1978 Đc Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II. ln đu tiên đã cu nguyn đc Kinh Truyn tin công khai vi giáo dân ở qung trưng đn thờ Thánh Phero.
 
Đc giáo hoàng Benedictô XVI. và đc đương kim giáo hoàng Phanxicô tiếp tc truyn thng này vào các ngày Chúa nht cùng lễ trng trong Giáo hi.
 
Kinh Truyn tin din tả mu nhim nhp thể ca Thiên  Chúa từ tri cao xung trn gian làm ngưi.
 
Kinh Truyn tin cha đng ni dung chính nhng li Tng lãnh Thiên Thn Gabriel hin đến báo tin nói chuyn vi Đc mẹ Maria, như Thánh sử Luca viết thut li ( Lc 1, 26-38), và cao đim li kinh „ chy Ngôi thứ hai xung thế làm ngưi, và ở cùng chúng ta.“ như Thánh sử Gioan viết trong phúc âm.( Ga 1,4).
 
Ba ln trong ngày Giáo hi Chúa cu nguyn đc kinh truyn  tin mun tuyên xưng nói lên ý nghĩa về căn bn đc tin Công giáo:
 
Kinh truyn tin vi nhng hi chuông vào bui sáng lúc 06.00 hay 07.00 giờ nhc nhớ đến sự phc sinh sng li ca Chúa Giêsu Kitô mang ơn cu chuc cho trn gian.
 
Kinh truyn tin lúc 12.00 giờ trưa vi nhng hi chuông đổ nhc nhớ đến sự thương khó đau khổ ca Chúa Giêsu Kitô đã gánh chu vì ti li con ngưi.
 
Kinh truyn tin vào bui chiu ti vi nhng hi chuông để nhc nhớ đến biến cố Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, xung trn gian làm ngưi trong cung lòng đc mẹ Maria bi quyn năng Đc Chúa Thánh Thn.
 
Từ thế kỷ 17. kinh truyn tin đc lúc bui chiu ti, còn có thêm ý chỉ ng nhớ cu cho nhng ngưi đã qua đi.
 
Kinh truyn tin kết thúc bng li khn cu tràn đy lòng tin tưng:
 
„ Ly Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xung trong linh hn chúng con là k đã nh li Thánh Thiên Thn truyn, mà biết tht Chúa Kitô là con Chúa đã xung thế làm Ngưi, thì xin vì ng ơn Chúa chu nn chu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sng li đưc đến nơi vinh hin, cũng vì ng nghip Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.“
 
Con ngưi ngày hôm nay sng trong xã hi văn minh tiến b vi nhng thành qa phát minh mi đy ngc nhiên v khoa hc k thut trong các phương din, mang li nhng tin nghi cho đi sng. Nhưng du vy con ngưi cũng luôn luôn chm ti biên gii ca kh ng, cm thy s bt lc không vưt qua đưc s hn hp ca mình.
 
Là con ngưi có lòng tin tưng vào quyn năng thiêng liêng cao c trong thâm tâm sâu thm nhn ra mình vn luôn hng l thuc vào Thiên Chúa, Đng To Hóa và gìn gi che ch đi sng mình.
 
Vi lòng cy trông trong mi hoàn cnh con đưng đi sng h ng lên Thiên Chúa tình yêu qua li cu nguyn nhng lo âu bun phin ca mình, cùng c nhng khó khăn ca nhân loi.


 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập45
  • Hôm nay14,603
  • Tháng hiện tại344,155
  • Tổng lượt truy cập34,126,290
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây