Hai trái bom Hoá Học nổ tại Thiên Tân

Thứ ba - 07/12/2021 04:43
unnamed (4)
unnamed (4)
  Thường xuyên theo dõi báo chí Mỷ nhưng cũng chưa thấy bài viết hay những hình
 ảnh ghê rợn này
Vậy xin quý bạn tuỳ nghi nhân định.
 Hai trái bom Hoá Học nổ tại Thiên Tân
  Chùm ảnh sốc nổ hai trái bom nguyên tử hóa học loại mới của Trung Cộng tại Thiên Tân
 
Hai trái bọm nguyên tử hóa học loại mới của Trung Cộng đang cất giữ
tại 
kho Thiên Tân chuẩn bị lên đường sang Hoa Kỳ bất ngờ nổ tung.
Theo 
nguồn tin không chính thức con số thương vong có thể leo lên hàng ngàn,hiện tại phía chính quyền Trung Cộng thông báo chính thức đã có trên
 100  người chết tại chỗ. 

Chính quyền Trung Cộng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Vụ nổ

cho thấy loại bom hóa học rất độc hại, nơi bom nổ có cả một hố sâu tới
trăm mét. Chính quyền Trung Cộng hiện đang giấu diếm tình hình hiện
 tại, phóng viên rất khó tiếp cận hiện trường do nhiều nguyên nhân khác
 nhau. Đây là cảng xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ phía bắc Trung Quốc,
nếu lô hàng "bom" hóa học này chót lọt thành công sang Hoa Kỳ sẽ là một
 thảm họa với cường quốc số 1 thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng tới
người Việt Quốc Gia sinh sống tại Cali.
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/EoO-s5InpOdURASSeCtQmZF0zzeJv3TpgaDXbDTC_MYSaIAqVLumeJ6WCstZv60Tqzg0H3W-tEV2Nxpl7gCWSONlXz0kRKKSZA=s0-d-e1-ft#http://vietbf.com/forum/highslide/graphics/warning.gif  
https://ci3.googleusercontent.com/proxy/ayksS-uznBi-MMtTXeSSrVjr9D9a07PgvNle3ZNvfEEDbDu6s_ZnZV96MDGyNzhzwv5dxGMzKFmuDHQhnNItF2HcS1osYNA=s0-d-e1-ft#http://intermati.com/vietsn/004/04/nothientan_01.jpg
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/EoO-s5InpOdURASSeCtQmZF0zzeJv3TpgaDXbDTC_MYSaIAqVLumeJ6WCstZv60Tqzg0H3W-tEV2Nxpl7gCWSONlXz0kRKKSZA=s0-d-e1-ft#http://vietbf.com/forum/highslide/graphics/warning.gif  
https://ci3.googleusercontent.com/proxy/ig6QdhazxliDoqEVDK8RGWjC81s9ZNs9pj3krtOBcdWJ6N_1u3iXsKvSNAdLmNPU5ioKcJ8BPCiZB1cBxPnLi7ewU9xTUxg=s0-d-e1-ft#http://intermati.com/vietsn/004/04/nothientan_02.jpg
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/EoO-s5InpOdURASSeCtQmZF0zzeJv3TpgaDXbDTC_MYSaIAqVLumeJ6WCstZv60Tqzg0H3W-tEV2Nxpl7gCWSONlXz0kRKKSZA=s0-d-e1-ft#http://vietbf.com/forum/highslide/graphics/warning.gif  
https://ci4.googleusercontent.com/proxy/NppVac5-4_POsh90dfaNbkyUhmQgmbBvnyBEuJ4f2oWJAgF_DHvaDw-3FTbVSgnWRDNr_GnlLW52OZ1tc3fMeKEh943G-YE=s0-d-e1-ft#http://intermati.com/vietsn/004/04/nothientan_03.jpg
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/EoO-s5InpOdURASSeCtQmZF0zzeJv3TpgaDXbDTC_MYSaIAqVLumeJ6WCstZv60Tqzg0H3W-tEV2Nxpl7gCWSONlXz0kRKKSZA=s0-d-e1-ft#http://vietbf.com/forum/highslide/graphics/warning.gif  
https://ci5.googleusercontent.com/proxy/6B2FeTHk2oTzBn61kuHXm9XJvj3kZpmcASmmYGBnp0XqQwKdPB-07O67h1mHToSIOlX9GwFPchUAGS1yhHrmq01GFi1Tny8=s0-d-e1-ft#http://intermati.com/vietsn/004/04/nothientan_04.jpg
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/EoO-s5InpOdURASSeCtQmZF0zzeJv3TpgaDXbDTC_MYSaIAqVLumeJ6WCstZv60Tqzg0H3W-tEV2Nxpl7gCWSONlXz0kRKKSZA=s0-d-e1-ft#http://vietbf.com/forum/highslide/graphics/warning.gif  
https://ci5.googleusercontent.com/proxy/_RnuzY0F8QatrP3AtywlIH35BlRgra5CusEUNLHWPv-hgjuWTvzKAZrn7oSxHsR6UpcGqUK9N6hBbH81PrrHTvJ7fxLqdkI=s0-d-e1-ft#http://intermati.com/vietsn/004/04/nothientan_05.jpg
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/EoO-s5InpOdURASSeCtQmZF0zzeJv3TpgaDXbDTC_MYSaIAqVLumeJ6WCstZv60Tqzg0H3W-tEV2Nxpl7gCWSONlXz0kRKKSZA=s0-d-e1-ft#http://vietbf.com/forum/highslide/graphics/warning.gif  
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/pjnbWzPGEtz1IC6BR_MdzMmbtgVJOwBP7JQpnEfDqpstpZQ3Y8CynCNrU9GI6zZpJ9Lx5tNkUW-y_xQ1UbMvGvX54EwBu7w=s0-d-e1-ft#http://intermati.com/vietsn/004/04/nothientan_06.jpg
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/EoO-s5InpOdURASSeCtQmZF0zzeJv3TpgaDXbDTC_MYSaIAqVLumeJ6WCstZv60Tqzg0H3W-tEV2Nxpl7gCWSONlXz0kRKKSZA=s0-d-e1-ft#http://vietbf.com/forum/highslide/graphics/warning.gif  
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/G977ePr6pdW958VUPh_sGnkbxBxSFqPDEf38bwb2QyGi9xxJfdcggAYzaSLt060694vVEGMW1OcJObL1afx2yGVERIbuPxY=s0-d-e1-ft#http://intermati.com/vietsn/004/04/nothientan_07.jpg
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/EoO-s5InpOdURASSeCtQmZF0zzeJv3TpgaDXbDTC_MYSaIAqVLumeJ6WCstZv60Tqzg0H3W-tEV2Nxpl7gCWSONlXz0kRKKSZA=s0-d-e1-ft#http://vietbf.com/forum/highslide/graphics/warning.gif  
https://ci5.googleusercontent.com/proxy/3FiIdFfgE357_xvFW7r6kSRy-ohgoaPqCNj1aMb99zvmYU2Zymz09-CBv8HvTh938E8UoNjFPbJhHn8_e0L6JyGJ5l5Sq_Q=s0-d-e1-ft#http://intermati.com/vietsn/004/04/nothientan_08.jpg
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/EoO-s5InpOdURASSeCtQmZF0zzeJv3TpgaDXbDTC_MYSaIAqVLumeJ6WCstZv60Tqzg0H3W-tEV2Nxpl7gCWSONlXz0kRKKSZA=s0-d-e1-ft#http://vietbf.com/forum/highslide/graphics/warning.gif  
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/K6fSx6wI5zEKhotyeUfAupPRdQPyYsJ3A-ltpC_IgOvoZ9My_Lvh2JO1fYoOSvRtcAFLiNV0Y0GyjWoAR5h70KDvFrpPggQ=s0-d-e1-ft#http://intermati.com/vietsn/004/04/nothientan_09.jpg
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/EoO-s5InpOdURASSeCtQmZF0zzeJv3TpgaDXbDTC_MYSaIAqVLumeJ6WCstZv60Tqzg0H3W-tEV2Nxpl7gCWSONlXz0kRKKSZA=s0-d-e1-ft#http://vietbf.com/forum/highslide/graphics/warning.gif  
https://ci5.googleusercontent.com/proxy/PgA8YC85jlDR8fvowvxcD1vUaV9S54l8eFPWQ-yi_njnT1I_n_O2LNc5mY5MYUZhFykOIYNnqmQL14AFd5sak9fuhl-ftzc=s0-d-e1-ft#http://intermati.com/vietsn/004/04/nothientan_10.jpg
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/EoO-s5InpOdURASSeCtQmZF0zzeJv3TpgaDXbDTC_MYSaIAqVLumeJ6WCstZv60Tqzg0H3W-tEV2Nxpl7gCWSONlXz0kRKKSZA=s0-d-e1-ft#http://vietbf.com/forum/highslide/graphics/warning.gif  
https://ci3.googleusercontent.com/proxy/QSU2CgT2F5djXcmRGmeS1cFuDtdYekig2VcW_6aaro6DhnlhC3rVacw99QFi7J_CKQP18uCdj6xo_22j1g36X95I_ywAtM4=s0-d-e1-ft#http://intermati.com/vietsn/004/04/nothientan_11.jpg
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/EoO-s5InpOdURASSeCtQmZF0zzeJv3TpgaDXbDTC_MYSaIAqVLumeJ6WCstZv60Tqzg0H3W-tEV2Nxpl7gCWSONlXz0kRKKSZA=s0-d-e1-ft#http://vietbf.com/forum/highslide/graphics/warning.gif  
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/Xs1RjHO_A5fdgbc9WoRlL7iRaU7OZLA7e2r-m0hHRy1wHWF4BzB6z_mAGlsFvXSsQ42PFJh-X0ntdVwhoJ9L8LhdLGRvyno=s0-d-e1-ft#http://intermati.com/vietsn/004/04/nothientan_12.jpg
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/EoO-s5InpOdURASSeCtQmZF0zzeJv3TpgaDXbDTC_MYSaIAqVLumeJ6WCstZv60Tqzg0H3W-tEV2Nxpl7gCWSONlXz0kRKKSZA=s0-d-e1-ft#http://vietbf.com/forum/highslide/graphics/warning.gif  
https://ci4.googleusercontent.com/proxy/5jWsOLcNs1bIAMuXeCoqc2OMy2brstAvchAE48T22xrVBwo3IUjko1dkTwJxru0iTnpHEIdU3X22vhS8mEwaR4X0HD1rPEQ=s0-d-e1-ft#http://intermati.com/vietsn/004/04/nothientan_13.jpg
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/EoO-s5InpOdURASSeCtQmZF0zzeJv3TpgaDXbDTC_MYSaIAqVLumeJ6WCstZv60Tqzg0H3W-tEV2Nxpl7gCWSONlXz0kRKKSZA=s0-d-e1-ft#http://vietbf.com/forum/highslide/graphics/warning.gif    
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/3QiA3vdditdMtdzwkceQ8LZVmhxl1GnpLnDwN4k-Xl4OVmdgZjfFAxjoDMNAaU1QX7-CPFLOIcLgjIWbrZO03LmV1PePI9c=s0-d-e1-ft#http://intermati.com/vietsn/004/04/nothientan_14.jpg
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/EoO-s5InpOdURASSeCtQmZF0zzeJv3TpgaDXbDTC_MYSaIAqVLumeJ6WCstZv60Tqzg0H3W-tEV2Nxpl7gCWSONlXz0kRKKSZA=s0-d-e1-ft#http://vietbf.com/forum/highslide/graphics/warning.gif  
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/LoS6Opbz7qI8NXSeDQ6smdPGE8i0hZU-mBnoK9tj8jsN8tYqMG4s4Dhpi2STtWvzYXgYBkAGcyxdD-jDlSdKitzESJ8GZEI=s0-d-e1-ft#http://intermati.com/vietsn/004/04/nothientan_15.jpg
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/EoO-s5InpOdURASSeCtQmZF0zzeJv3TpgaDXbDTC_MYSaIAqVLumeJ6WCstZv60Tqzg0H3W-tEV2Nxpl7gCWSONlXz0kRKKSZA=s0-d-e1-ft#http://vietbf.com/forum/highslide/graphics/warning.gif  
https://ci3.googleusercontent.com/proxy/BYoloSiFnf1Uj6Iyie4YvaxTAemKgLbjJ6IMyHkJSFr_9qloVQKJI6LCJROPj1mZgYegneC1_xzybzx4p4fSthvvqMxpRJE=s0-d-e1-ft#http://intermati.com/vietsn/004/04/nothientan_16.jpg
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/EoO-s5InpOdURASSeCtQmZF0zzeJv3TpgaDXbDTC_MYSaIAqVLumeJ6WCstZv60Tqzg0H3W-tEV2Nxpl7gCWSONlXz0kRKKSZA=s0-d-e1-ft#http://vietbf.com/forum/highslide/graphics/warning.gif  
https://ci4.googleusercontent.com/proxy/atGheWd2AmbDeJBJ0z1U1C02NbjXjK0U_CUk3b-IQ25Oojy4fuDx4Lj0JefG0aleeYFzpIwjlF2Ly97EMuu6LFeX-CDShZM=s0-d-e1-ft#http://intermati.com/vietsn/004/04/nothientan_17.jpg
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/EoO-s5InpOdURASSeCtQmZF0zzeJv3TpgaDXbDTC_MYSaIAqVLumeJ6WCstZv60Tqzg0H3W-tEV2Nxpl7gCWSONlXz0kRKKSZA=s0-d-e1-ft#http://vietbf.com/forum/highslide/graphics/warning.gif  
https://ci5.googleusercontent.com/proxy/aYps0EqsudURyEwWZ_Te1O8F13_UrMiYUIPyGOcVEodhmNHRH9dgqJ0N-cNNRg5b3blG9qx9MK-3_BtLzv2MfVwlC3gKeu0=s0-d-e1-ft#http://intermati.com/vietsn/004/04/nothientan_18.jpg
 
 
   

 
 
 
    

Nguồn tin: tru Vu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập36
  • Hôm nay12,335
  • Tháng hiện tại27,745
  • Tổng lượt truy cập27,058,377
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây