HỘI NHẠC SĨ CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Thứ năm - 09/10/2014 05:14

HỘI NHẠC SĨ CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI

VIETNAMESE CATHOLIC COMPOSERS ASSOCIATION _______________________________________________________ 10123 Leakane Ct. Oakton, VA 22124. USA. (703) 362-3267. Email: hoinhacsi@gmail.com
      
                                    
                                          Văn Thư Ra Mắt Hội Nhạc Sĩ Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại
 
 
Hoa Kỳ ngày 01 tháng 10 năm 2014
 
Kính gửi:
- Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
- ĐGM Vincent Nguyễn Văn Bản và Ủy Ban Thánh Nhạc Việt Nam
- ĐTGM Phêrô Nguyễn Văn Tốt, Sứ Thần Tòa Thánh tại Sri Lanka
- ĐGM Dominic Mai Thanh Lương tại Hoa Kỳ
- ĐGM Vincent Nguyễn Văn Long tại Úc Châu
- ĐGM Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu tại Canada
- Đức Ông Joseph Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
- LM Paul Chu Văn Chi, Chủ Tịch Tuyên Úy Đoàn Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Úc
- LM Stephano Bùi Thượng Lưu, Đại Diện Tuyên Úy Đoàn tại Đức
- Ban Chấp Hành Quý Liên Đoàn, Cộng Đồng, và Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam
- Quý Linh Mục tại Việt Nam
- Quý Linh Mục Việt Nam Hải Ngoại
- Quý Liên Đoàn, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại và Quốc Nội.
 
 
 
Kính thưa Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, và Cộng Đồng Dân Chúa.
 
Được Chúa Thánh Linh đốt lên ngọn lửa yêu mến, chúng con, một số Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ, và Giáo Dân thuộc nhiều Giáo Xứ hay Cộng Đoàn Dân Chúa tại các nước khác nhau khắp năm châu bên ngoài quê hương Việt Nam như Canada, Đài Loan, Mỹ, Na Uy, Đức, Đan Mạch, Pháp và Úc, gồm nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi, nhiều trình độ khác nhau, đã thành danh cũng như đang trong bước đầu, đã từ lâu không quản ngại những hạn chế viết lên những bài Thánh Ca để góp phần ca tụng Thiên Chúa và giúp Quý Cộng Đoàn cầu nguyện. Sau gần 3 năm mời gọi, chúng con tự nguyện đến với nhau, và đến nay, chúng con đã quy tụ được 83 thành viên để lập nên một hội với tên gọi “Hội Nhạc Sĩ Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại”.
 
Mục đích của HNSCGVNHN trước hết là cùng nhau ca tụng Thiên Chúa, phục vụ Giáo Hội trong phạm vi Thánh Nhạc bằng những tác phẩm của mình. Thứ đến là tạo môi trường liên đới giúp nhau sống đạo, đồng thời chia sẻ và bổ túc cho nhau kiến thức cũng như kinh nghiệm chuyên môn trong tinh thần khiêm nhường, phục vụ, và tôn trọng nhau, ngõ hầu các tác phẩm mỗi ngày thêm chiều sâu cầu nguyện và mang tính nghệ thuật cao hơn, xứng đáng với Phụng Vụ Thánh Nhạc. Chúng con luôn quan tâm đến các thế hệ con em được sinh ra và sống tại hải ngoại, nhất là các em biết rất giới hạn về tiếng Việt Nam để cập nhật hoặc sáng tác những bài hát Thánh Ca song ngữ thích hợp nếu được chấp thuận.
 
Đồng thời, chúng con luôn tuân hành mọi quy định và nguyên tắc phụng tự của Giáo Hội, cách riêng về Thánh Nhạc, và sẵn sàng vâng phục Huấn Quyền của các Chủ Chăn.
 
Hội chúng con hân hoan nhận được sự cố vấn tinh thần của Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, và sự linh hướng sáng tác của Linh Mục Nhạc Sĩ Paul Văn Chi.
 
Hội chúng con vui mừng vì được Đức Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Chủ tịch Ủy Ban Thánh Nhạc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam quyết định ủy thác cho Linh Mục Nhạc Sĩ Paul Văn Chi trọng trách duyệt xét các tác phẩm của hội, phê chuẩn “Nihil Obstat” và đệ trình xin UBTNHĐGM/VN hoặc Quý Giám Mục Việt Nam tại địa phương châu phê. Hội chúng con cũng đã thành lập một ban góp ý gồm 18 thành viên quy tụ Quý Linh Mục Nhạc Sĩ và Quý Nhạc Sĩ có khả năng chuyên môn để góp ý và duyệt xét những bài Thánh Ca của Quý Nhạc Sĩ gửi về xin Imprimatur. Hệ thống góp ý và duyệt xét được phân chia theo mỗi ủy ban và mỗi cấp, để góp ý nghệ thuật âm nhạc, hòa âm, cũng như về Thần Học và Tín Lý v.v...
 
Trong tâm tình tạ ơn tình yêu quan phòng của Thiên Chúa và qua văn thư này, chúng con trân trọng ra mắt Quý Đức Cha, Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa trong nước cũng như hải ngoại. Đồng thời chính thức thông báo sự hiện diện của Hội Nhạc Sĩ Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại trong sinh hoạt Cộng Đồng Dân Chúa khắp nơi.
 
Kính xin Quý Đức Cha, Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, và Cộng Đồng Dân Chúa đón nhận, nâng đỡ, và cầu nguyện cho hội chúng con, cũng như mọi sinh hoạt của hội chúng con luôn làm đẹp lòng Chúa và làm sáng danh Ngài trong tâm tình phục vụ.
 
Chúng con chân thành tri ân.
 
Trân trọng trong Chúa Kitô và Hiền Mẫu La Vang.
 
 
Thay mặt Hội Nhạc Sĩ Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại:
 
 
                                        
Chủ Tịch HNSCGVNHN.
 
 

Jos. Văn Duy Tùng
Tổng Tuyên Úy HNSCGVNHN.
 

GM. Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu
 
 
                                                             
                        Ban Chấp Hành Hội Nhạc Sĩ Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại:
 
- Lm. Phêrô Nguyễn Hùng Cường, Phó Nội Vụ         - Lm. Paul Chu Văn Chi, Linh Hướng
- Lm. Phêrô Nguyễn Văn Tuyên, Phó Ngoại Vụ        - Lm. JB. Nguyễn Đức vượng, BTN/LĐCGVN/HK
- JB. Trần Hữu Thuần, Tổng Thư Ký                                  - Lm. Ngô Hoàng Khôi, Ban Cố Vấn 
- Maria Nguyễn Duy Thy Thanh Hải, Thủ Quỹ        - Joseph Phạm Đức Huyến, Ban Cố Vấn
 
 
 
(Đính kèm: Bản danh sách nhạc sĩ thành viên của hội)
 
    HỘI NHẠC SĨ CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI
                        VIETNAMESE CATHOLIC COMPOSERS ASSOCIATION
________________________________________________________
      10123 Leakane Ct. Oakton, VA 22124. USA. (703) 362-3267. Email: hoinhacsi@gmail.com
 
 
 
 
 
 
BAN CHẤP HÀNH
 
TÊN THÁNH BÚT HIỆU HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
Vincent   Gm Nguyễn Mạnh Hiếu Tổng tuyên úy
Paul Lm. Văn Chi Lm Chu Văn Chi Linh hướng
Giuse Văn Duy Tùng Văn Duy Tùng Chủ tịch
Phêrô Lm. Nguyễn Hùng Cường Lm Nguyễn Hùng Cường Phó CT nội vụ
Phêrô Lm.Lm. Nguyễn Văn Tuyên Lm Nguyễn Văn Tuyên Phó CT ngoại vụ
JB Lm. JB Nguyễn Đức Vượng, OP Lm Nguyễn Đức Vượng T/Ban Thánh Nhạc
Gioakim Lm. Ngô Hoàng Khôi Lm Ngô Hoàng Khôi Ban cố vấn
Jos Phạm Đức Huyến Phạm Đức Huyến Ban cố vấn
JB Thu An Trần Hữu Thuần Tổng thư ký
Giuse Thợ Thanh Liêm Đỗ Thanh Liêm Thư ký
Maria Lên Trời Duy Hải Nguyễn Duy Thanh Hải Thủ quỹ
Maria Goretti Cát Tâm Nguyễn Thị Cách Phó thủ quỹ
Vincentê Đinh Công Huỳnh Đinh Tiến Định Ban kỹ thuật
Gioakim Nguyễn Ngọc Tiến Nguyễn Ngọc Tiến Ban kỹ thuật
Vincentê Huỳnh Minh Kỳ Huỳnh Minh Kỳ Ban kỹ thuật
 
 
THÀNH VIÊN
 
LINH MỤC
STT TÊN THÁNH BÚT HIỆU HỌ VÀ TÊN QUỐC GIA
01 Antôn Lm. Âu Sâm Nguyễn Văn Sâm Pháp
02 Gioan Don Bosco Lm. Hà Trần Hà Trần Mỹ
03 Giuse Phêrô Lm. Hải Đăng Vũ Hải Đăng Du học Rôma
04 Gioakim Lm. Ngô Hoàng Khôi Ngô Hoàng Khôi Mỹ
05 Giuse Lm. Ngọc Hân Huỳnh Công Hạnh Đức
06 JB Lm. JB Nguyễn Đức Vượng, OP Nguyễn Đức Vượng Mỹ
07 Phêrô Lm. Nguyễn Hùng Cường/Phương Ý Nguyễn Hùng Cường Đài Loan
08 Phêrô Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh Nguyễn Mộng Huỳnh Úc
09 Phêrô Lm. Nguyễn Văn Tuyên Nguyễn Văn Tuyên Mỹ
10 Paul Lm. Văn Chi Chu Văn Chi Úc
11 Giuse Lm. Vũ Mộng Thơ Vũ Mộng Thơ Pháp
12 Giuse Lm. Vũ Thái Hòa Vũ Thái Hòa Pháp
13 Micae Lm. Xuân Hy Vọng Nguyễn Xuân Vinh Nhật
 
 
 
GIÁO DÂN
 
STT TÊN THÁNH BÚT HIỆU HỌ VÀ TÊN QUỐC GIA
14 Phêrô Alpha Linh Alpha Linh Mỹ
15 Luciano Bạch Quang Cậy Bạch Quang Cậy Mỹ
16 Matthêu Biên Hà Nguyễn Minh Mỹ
17 Giuse Cát Minh Đỗ Mạnh Chu Mỹ
18 Maria Goretti Cát Tâm Nguyễn Thị Cách Mỹ
19 Giuse Chính Tâm Nguyễn Văn Tại Đan Mạch
20 Lô-ren-sô Chu Tiến Chu Mạnh Tiến Mỹ
21 Đaminh Đạo Tử Ngô Bá Lai Mỹ
22 Vincentê Đinh Công Huỳnh Đinh Tiến Định Na Uy
23 Phêrô Đinh Dũng Đinh Dũng Mỹ
24 Joseph Marie Đồng Dao Đỗ Quang Minh Mỹ
25 Andrew Đức Độ Trương Đức Độ Mỹ
26 Maria Lên Trời Duy Hải Nguyễn Duy Thy Thanh Hải Mỹ
27 Gioakim Gioa-Kim Nguyễn Văn Sâm Mỹ
28 Giuse Hàn Thư Sinh Trần An Bài Mỹ
29 Augustino Hoàng Bổn Hoàng Bổn Mỹ
30 Vincentê Huỳnh Minh Kỳ Huỳnh Minh Kỳ Mỹ
31 Giuse hvh Hoàng Viết Hùng Mỹ
32 Giuse Joseph Phạm Cuộc Phạm Cuộc Mỹ
33 Giuse Kiều Hữu Chiến Kiều Hữu Chiến Mỹ
34 Nicolas Kiều Linh Nguyễn Linh Diệu Mỹ
35 Antôn Kim Ân Khổng Kim Ân Mỹ
36 Đôminicô Lâm Bảo Nam Ngô Brian Bảo Mỹ
37 Têrêsa Lan Anh Nguyễn Lan Anh Mỹ
38 Stephen Lê Hà Lê Hà Mỹ
39 Vincentê Lê Hùng Lê Đình Hùng Mỹ
40 Phêrô Liên Bình Định Nguyễn Thanh Liên Mỹ
41 Lucas Lutha & Hoàng Thành Hoàng Nhật Thành Mỹ
42 Philipphê Mai Lợi Mai Lợi Mỹ
43 Anna Ngọc Oanh Nguyễn Thị Ngọc Oanh Úc
44 Giuse Nguyễn Công Hùng Nguyễn Công Hùng Na Uy
45 Giuse Nguyễn Đình Hòa Nguyễn Đình Hòa Mỹ
46 Phêrô Nguyễn Đức Kỳ Nguyễn Đức Kỳ Mỹ
47 Đaminh Nguyên Kha Nguyên Kha Mỹ
48 Phanxicô Xaviê Nguyên Long Nguyễn Long Mỹ
49 Gioakim Nguyễn Ngọc Tiến Nguyễn Ngọc Tiến Mỹ
50 Leonard Nguyễn Thành Lập Nguyễn Thành Lập Mỹ
51 Vincentê Nguyễn Văn Hiển Nguyễn Văn Hiển Canada
52 Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Viên Nguyễn Văn Viên Mỹ
53 Phanxicô Nhất Chi Vũ Trần Ngọc Lâm Mỹ
54 Neumann Ninh Doãn Hùng Ninh Doãn Hùng Úc
55 Phêrô Phạm Đình Đức Phạm Đình Đức Canada
56 Giuse Phạm Đức Huyến Phạm Đức Huyến Mỹ
57 Phêrô Phạm Trung Phạm Văn Trung Canada
58 Giuse Phạm Vĩnh Sơn Phạm Quang Vinh Mỹ
59 Đôminicô Quốc Hùng Phạm Quốc Hùng Mỹ
60 Gioan Baotixita Phùng Minh Mẫn Phùng Minh Mẫn Mỹ
61 Giuse Quốc Thái Mai Quốc Đạt Mỹ
62 Phêrô Quốc Vinh Trần Quốc Vinh Mỹ
63 Giuse Sơn Dương Dương Ngọc Sơn Mỹ
64 Phaolô Tha Hương Nguyễn Tha Hương Mỹ
65 Maria Thanh Hiên Nguyễn Thị Phi Hiên Mỹ
66 Giuse Thợ Thanh Liêm Đỗ Thanh Liêm Mỹ
67 Phêrô Thế Phong Dương Thế Phong Canada
68 Phanxicô Xaviê Thiên Duy Trần Tiến Dụng Canada
69 Đa Minh Thiên Lý Lê Ngọc Hoàng Mỹ
70 Francis Xavier Thiên Tân Nguyễn Văn Tân Mỹ
71 JB Thu An Trần Hữu Thuần Mỹ
72 Giuse Trần Đăng Tuấn Trần Đăng Tuấn Mỹ
73 Antôn Trần Kim Bài Trần Kim Bài Mỹ
74 Phêrô Trần Minh Hứa Trần Minh Hứa Úc
75 Giuse Trần Văn Huyến Trần Văn Huyến Mỹ
76 Emmanuel Trung Nguyên Nguyễn Quốc Trung Canada
77 Giuse Văn Duy Tùng Văn Duy Tùng Mỹ
78 Giuse Viễn Phương Nguyễn Viễn Mỹ
79 Giuse Viễn Xứ Vũ Đình Soái Mỹ
80 Giuse Vọng Sinh Nguyễn Văn Vọng Mỹ
81 Giuse Vũ Hạ Trần Cảnh Hưng Pháp
82 Phanxicô Xaviê Xuân Minh Nguyễn Xuân Minh Mỹ
83 Antôn Ý Vũ Lê Hùng Dũng Mỹ
 
 
THÀNH VIÊN QUÁ VÃNG
 
 
STT TÊN THÁNH BÚT HIỆU HỌ VÀ TÊN QUỐC GIA NGÀY QUÁ VÃNG
† 01 Antôn Vũ Hùng Tôn Vũ Hùng Tôn Mỹ 10.09.2014
† 02 Vincentê Vũ Thái Hòa Vũ Thái Hòa Pháp 19.10.2013
 

Tác giả bài viết: Cong Giao Viet Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập26
  • Hôm nay2,447
  • Tháng hiện tại59,017
  • Tổng lượt truy cập31,264,176
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây