GIÁO DỤC VÀ TIẾN SĨ

Thứ bảy - 20/04/2019 05:20

GIÁO DỤC VÀ TIẾN SĨ

Để đổi mới giáo dục, Các bác có tin không, Quốc hội đã phê duyệt Mười hai nghìn tỉ đồng.
Số tiền khổng lồ ấy
Dùng để cho ra lò
Thêm chín nghìn tiến sĩ.
Chắc đẳng cấp trâu bò.

Một, ngân khố trống rỗng,
Đang chết vì nợ công,
Mà vung tay chừng ấy
Là vừa ngu vừa ngông.

Hai, giáo dục ta kém
Vì cơ chế lỗi thời.
Liên quan gì tiến sĩ?
Một cách nghĩ dở hơi.

Ba, vì nhiều tiến sĩ
Mà giáo dục nước nhà
Bị tàn phá nát bét
Trong mấy chục năm qua.

*
Bằng việc ưa bằng cấp
Và ngu dốt, các ông,
Tin đi, đang lãng phí
Mười hai nghìn tỉ đồng.
________

THÔI, KHÔNG CẢI CÁCH NỮA!

Thôi, không cải cách nữa.
Ngành giáo dục nước ta
Cứ bắt chước y hệt 
Như Mỹ, Canada.

*
Cái đầu máy hơi nước
Được phát minh từ lâu.
Cả thế giới dùng nó.
Sao cứ phải đau đầu

Mất công, mất tiền bạc
Phát minh lại làm gì?
Vì đặc điểm dân tộc?
Đừng vờ nữa, thôi đi.

Giáo dục dạy kiến thức,
Dạy cách sống làm người.
Tức là cái phổ quát
Mọi nơi và mọi thời.

*
Bỏ không dạy chính trị.
Chỉ dạy cái nhân văn.
Đó là thứ giáo dục
Mà đất nước đang cần.

Bỏ cả mấy cái phiếu
Bé ngoan màu hồng hồng.
Bỏ trò hô “lý tưởng”,
Lập công và báo công...

Cấm không treo khẩu hiệu,
Cấm phát động thi đua,
Cái tưởng nghiêm túc lắm,
Thực ra là trò đùa.

*
Bộ trưởng không nói ngọng.
Hiệu trưởng và giáo viên
Không vào đoàn, vào đảng,
Học trò không đội viên.

*
Chưa nghĩ được gì mới,
Thì các sách giáo khoa,
Đừng lo và đừng sĩ,
Cứ mượn của người ta.

Nếu ta làm được thế,
Dám cược một ăn mười,
Giáo dục sẽ phát triển.
Chí ít không thua người.
________

CẢI CÁCH GIÁO DỤC

Lại cải cách giáo dục.
Lại thề thốt quyết tâm,
Toàn diện và triệt để,
Đúng hướng và ngang tầm.

Nghe mà sốt cả ruột.
Chắc đã lần thứ mười.
Mà đâu vẫn hoàn đấy.
Tốn tiền, còn bị cười.

Nghĩ mà thương bọn trẻ
Bị làm vật hy sinh
Cho cải cách giáo dục
Xưa nay ở nước mình.

Tôi cũng muốn cải cách.
Còn muốn hơn các ông.
Nhưng cải cách kiểu ấy,
Thì đố mà thành công.

Một, ai sẽ cải cách?
Lại mấy bác lờ phờ
Ngồi nhẵn mặt trên Bộ,
Khả năng rất đáng ngờ.

Hai, cái thằng cơ chế
Bắt cứ phải thi đua.
Năm tốt rồi ba đẹp,
Nhiều trò tưởng như đùa.

Người ta cứ phải dạy
Những cái chẳng ai tin
Về chủ nghĩa xã hội,
Về Mác và Lê-nin.

Người ta cứ bắt nghĩ
Theo cách nghĩ rập khuôn
Như năm mươi năm trước.
Hỏi làm sao không buồn.

Ba, ai dạy bọn trẻ?
Lại vẫn các thầy cô
Mà muốn vào biên chế,
Phải đút tiền bằng đô.

Muốn có một chỗ dạy
Phải bỏ tiền ra mua,
Mà nói về chất lượng
Thì còn hơn cả đùa.

Giáo dục là dạy chữ,
Dạy trẻ con thành người,
Mà bị chính trị hóa,
Thì “thôi rồi, Lượm ơi!”

Rồi các bác sẽ thấy.
Lại mất một núi tiền.
Kết quả đã thấy trước.
Nói sai, tôi chết liền!

PS
Với cơ chế như thế,
Các bác cứ tin tôi,
Giáo dục ta chưa chết
Cũng là may lắm rồi.

_________

LẠI NÓI VỀ CẢI CÁCH GIÁO DỤC

Muốn cải cách giáo dục,
Phải chăng nên như sau:
Phải đập hết, xây mới
Và làm lại từ đầu.

Ai làm? Những người mới.
Có thể thuê nước ngoài.
Có thể tốn trước mắt,
Nhưng ích lợi lâu dài.

Thiếu tiền thì quyết định
Ngừng xây một tuyến đường
(Đắt gấp ba thằng Mỹ),
Hay tạm ngừng tăng lương.

Để bảo đảm chắc thắng,
Tôi đề nghị thế này:
Thủ Tướng ra lệnh cấm
Những người nào xưa nay

Từng tham gia cải cách,
Tức là đã nhiệt tình
Phá hoại, làm nát bét
Nền giáo dục nước mình.

Nếu cần thì bịt miệng,
Cùm cả chân cả tay,
Nhất định không cho phép
Được tham gia lần này.

_____

BA MƯƠI TƯ NGHÌN TỈ

Ba mươi tư nghìn tỉ
Đổi mới sách giáo khoa!
Các bác biết chưa nhỉ
Chuyện này của nước ta?

Ba mươi tư nghìn tỉ
Qui ra thóc bao nhiêu?
Tôi không giỏi tính nhẩm,
Nhưng chắc nhiều, rất nhiều.

Họ nêu con số ấy
Cứ nhẹ như lông hồng.
Ba mươi tư nghìn tỉ.
Các bác có tin không?

Tôi nghe mà giật thót,
Nghĩ các lão ấy điên.
Lo quốc hội điên nốt,
Không khéo duyệt, chi tiền.

Tôi đề nghị nhà nước
Dừng ngay cái vụ này.
Vụ cải cách giáo dục
Đã mấy chục năm nay.

Vì cải cách kiểu ấy
Chỉ là đốt tiền dân.
Trong khi đang suy thoái
Và dân đang đói ăn.

Tôi đứng ra bảo đảm
Rằng chi chừng ấy tiền,
Hay thậm chí hơn thế,
Kết quả vẫn y nguyên.

Sách sử vẫn tiếp tục
Ta luôn thắng, địch thua.
Thầy và trò vẫn thế,
Ít học, nhiều thi đua.

Và rồi lại cải cách.
Lại tỉ tỉ nghìn nghìn.
Chắc chắn sẽ như thế,
Dẫu kỳ cục, khó tin.

*
Tôi đề nghị cách chức
Người duyệt dự án này.
Ba mươi tư nghìn tỉ.
Mấy lão ấy thật hay.

GIÁO DỤC VÀ TIẾN SĨ

Để đổi mới giáo dục,
Các bác có tin không,
Quốc hội đã phê duyệt
Mười hai nghìn tỉ đồng.

Số tiền khổng lồ ấy
Dùng để cho ra lò
Thêm chín nghìn tiến sĩ.
Chắc đẳng cấp trâu bò.

Một, ngân khố trống rỗng,
Đang chết vì nợ công,
Mà vung tay chừng ấy
Là vừa ngu vừa ngông.

Hai, giáo dục ta kém
Vì cơ chế lỗi thời.
Liên quan gì tiến sĩ?
Một cách nghĩ dở hơi.

Ba, vì nhiều tiến sĩ
Mà giáo dục nước nhà
Bị tàn phá nát bét
Trong mấy chục năm qua.

*
Bằng việc ưa bằng cấp
Và ngu dốt, các ông,
Tin đi, đang lãng phí
Mười hai nghìn tỉ đồng.
________

THÔI, KHÔNG CẢI CÁCH NỮA!

Thôi, không cải cách nữa.
Ngành giáo dục nước ta
Cứ bắt chước y hệt 
Như Mỹ, Canada.

*
Cái đầu máy hơi nước
Được phát minh từ lâu.
Cả thế giới dùng nó.
Sao cứ phải đau đầu

Mất công, mất tiền bạc
Phát minh lại làm gì?
Vì đặc điểm dân tộc?
Đừng vờ nữa, thôi đi.

Giáo dục dạy kiến thức,
Dạy cách sống làm người.
Tức là cái phổ quát
Mọi nơi và mọi thời.

*
Bỏ không dạy chính trị.
Chỉ dạy cái nhân văn.
Đó là thứ giáo dục
Mà đất nước đang cần.

Bỏ cả mấy cái phiếu
Bé ngoan màu hồng hồng.
Bỏ trò hô “lý tưởng”,
Lập công và báo công...

Cấm không treo khẩu hiệu,
Cấm phát động thi đua,
Cái tưởng nghiêm túc lắm,
Thực ra là trò đùa.

*
Bộ trưởng không nói ngọng.
Hiệu trưởng và giáo viên
Không vào đoàn, vào đảng,
Học trò không đội viên.

*
Chưa nghĩ được gì mới,
Thì các sách giáo khoa,
Đừng lo và đừng sĩ,
Cứ mượn của người ta.

Nếu ta làm được thế,
Dám cược một ăn mười,
Giáo dục sẽ phát triển.
Chí ít không thua người.
________

CẢI CÁCH GIÁO DỤC

Lại cải cách giáo dục.
Lại thề thốt quyết tâm,
Toàn diện và triệt để,
Đúng hướng và ngang tầm.

Nghe mà sốt cả ruột.
Chắc đã lần thứ mười.
Mà đâu vẫn hoàn đấy.
Tốn tiền, còn bị cười.

Nghĩ mà thương bọn trẻ
Bị làm vật hy sinh
Cho cải cách giáo dục
Xưa nay ở nước mình.

Tôi cũng muốn cải cách.
Còn muốn hơn các ông.
Nhưng cải cách kiểu ấy,
Thì đố mà thành công.

Một, ai sẽ cải cách?
Lại mấy bác lờ phờ
Ngồi nhẵn mặt trên Bộ,
Khả năng rất đáng ngờ.

Hai, cái thằng cơ chế
Bắt cứ phải thi đua.
Năm tốt rồi ba đẹp,
Nhiều trò tưởng như đùa.

Người ta cứ phải dạy
Những cái chẳng ai tin
Về chủ nghĩa xã hội,
Về Mác và Lê-nin.

Người ta cứ bắt nghĩ
Theo cách nghĩ rập khuôn
Như năm mươi năm trước.
Hỏi làm sao không buồn.

Ba, ai dạy bọn trẻ?
Lại vẫn các thầy cô
Mà muốn vào biên chế,
Phải đút tiền bằng đô.

Muốn có một chỗ dạy
Phải bỏ tiền ra mua,
Mà nói về chất lượng
Thì còn hơn cả đùa.

Giáo dục là dạy chữ,
Dạy trẻ con thành người,
Mà bị chính trị hóa,
Thì “thôi rồi, Lượm ơi!”

Rồi các bác sẽ thấy.
Lại mất một núi tiền.
Kết quả đã thấy trước.
Nói sai, tôi chết liền!

PS
Với cơ chế như thế,
Các bác cứ tin tôi,
Giáo dục ta chưa chết
Cũng là may lắm rồi.

_________

LẠI NÓI VỀ CẢI CÁCH GIÁO DỤC

Muốn cải cách giáo dục,
Phải chăng nên như sau:
Phải đập hết, xây mới
Và làm lại từ đầu.

Ai làm? Những người mới.
Có thể thuê nước ngoài.
Có thể tốn trước mắt,
Nhưng ích lợi lâu dài.

Thiếu tiền thì quyết định
Ngừng xây một tuyến đường
(Đắt gấp ba thằng Mỹ),
Hay tạm ngừng tăng lương.

Để bảo đảm chắc thắng,
Tôi đề nghị thế này:
Thủ Tướng ra lệnh cấm
Những người nào xưa nay

Từng tham gia cải cách,
Tức là đã nhiệt tình
Phá hoại, làm nát bét
Nền giáo dục nước mình.

Nếu cần thì bịt miệng,
Cùm cả chân cả tay,
Nhất định không cho phép
Được tham gia lần này.

_____

BA MƯƠI TƯ NGHÌN TỈ

Ba mươi tư nghìn tỉ
Đổi mới sách giáo khoa!
Các bác biết chưa nhỉ
Chuyện này của nước ta?

Ba mươi tư nghìn tỉ
Qui ra thóc bao nhiêu?
Tôi không giỏi tính nhẩm,
Nhưng chắc nhiều, rất nhiều.

Họ nêu con số ấy
Cứ nhẹ như lông hồng.
Ba mươi tư nghìn tỉ.
Các bác có tin không?

Tôi nghe mà giật thót,
Nghĩ các lão ấy điên.
Lo quốc hội điên nốt,
Không khéo duyệt, chi tiền.

Tôi đề nghị nhà nước
Dừng ngay cái vụ này.
Vụ cải cách giáo dục
Đã mấy chục năm nay.

Vì cải cách kiểu ấy
Chỉ là đốt tiền dân.
Trong khi đang suy thoái
Và dân đang đói ăn.

Tôi đứng ra bảo đảm
Rằng chi chừng ấy tiền,
Hay thậm chí hơn thế,
Kết quả vẫn y nguyên.

Sách sử vẫn tiếp tục
Ta luôn thắng, địch thua.
Thầy và trò vẫn thế,
Ít học, nhiều thi đua.

Và rồi lại cải cách.
Lại tỉ tỉ nghìn nghìn.
Chắc chắn sẽ như thế,
Dẫu kỳ cục, khó tin.

*
Tôi đề nghị cách chức
Người duyệt dự án này.
Ba mươi tư nghìn tỉ.
Mấy lão ấy thật hay.

Thái Bá Tân.

Tác giả bài viết: Thái Bá Tân.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay13,889
  • Tháng hiện tại125,860
  • Tổng lượt truy cập32,592,385
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây