Một đời cơ cực

Chủ nhật - 19/05/2019 01:05

Một đời cơ cực

Sáng nay một bệnh nhân nam 50 tuổi, làm ruộng, quê ở Tiền Giang đến khám bệnh xin thử mỗi đường huyết. Mình mới hỏi :

- Sao chú mun th đường huyết?
- Vì tôi s
t cân nhanh, người ta nói do bnh tiu đường.
- Đã b
 công t quê lên đây, sao chú không khám tng quát luôn? Gi s th máu có kết qu b đái tháo đường thì cũng phi xem chc năng gan, chc năng thn, và đánh giá biến chng mi điu tr được ch.
Mình v
a gii thích va nhìn bnh nhân, và mình hiu v ngp ngng đn đo y, có l bnh nhân nghèo.
- D
, th hết my th đó bao nhiêu bác sĩ?
- B
nh vin công giá r lm. Chú đi th đi.

Khi mình cm kết qu phim phi trên tay, t nhiên mình nghn li. Dù rng mi ngày mình tiếp xúc vi rt nhiu bnh nhân vi đloi bnh tt khác nhau.

- Chú hút thuc nhiu không?
- C
 1 gói 1 ngày. Ba nào bun hút nhiu hơn.
- Chú u
ng rượu nhiu không?
- M
i ngày, nhưng ch yếu vui chơi vi anh em, người vài x.
- Chú có v
 con gì không?
- D
, mt v, 3 con. Nhưng nhà có vài công rung, nên ti nó b lên Bình Dương làm công nhân hết ri.

- Cháu nghĩ chú nên qua khám bnh vin Phm Ngc Thch.
- Tôi b
 lao h bác sĩ.
- Cháu c
ũng hy vng là lao. Nhưng ....
- Bác s
ĩ c nói đi đi. Tôi  quê lên khám bnh cc lm.
- Cháu c
ũng nghĩ đây là khi u. Nhưng chú biết đó, có u lành u ác. Mà u ác bây gi có th tr được.
- Ý bác s
ĩ là ung thư phi h?
- Ch
ưa chc đâu. Phi làm thêm xét nghim, sinh thiết ... mi có th kết lun.

Mt khoãng im lng kéo dài. Mình nhìn khuôn mt bnh nhân t trng bch chuyn sang tím tái và khoãng 15 phút sau mi tr li như bình thường.

- Ung thư phi thì sng được bao lâu bác sĩ?
- Ch
ưa chc đây là ung thư. Nhưng nếu là ung thư thì có th vài tháng, vài năm... Tu vào cơ đa mi người, tu vào đáp ng điu tr.
- T
i sao li là tôi ch?
- T
i sao không là chú?
- T
i ....

Li mt khoãng im lng kéo dài. Mình không n mi bnh nhân kế tiếp dù sáng th hai rt đông.

- Tôi v b thuc lá và rượu có th cu vãn được không?
- Cháu ngh
ĩ, b được thì tt. Nhưng bây gi vic này không còn ý nghĩa na ri.

Mình vn hay t hi : Rượu bia và thuc lá có điu gì hp dn đến vy, nhưng không có câu tr li. 
Lúc tr
ước mình còn ngc nhiên khi thy Vit Nam là nước tiêu th rượu bia và thuc lá ln nht thế gii, bây gi thì mình không còn ngc nhiên na. Vì đã hiu mt phn. "Vui cũng nhu, bun cũng nhu, không vui không bun cũng nhu", hình như rt đúng khi mô t con người Vit Nam. Mi chiu ti đi làm v thy quán nhu nào cũng đông nght khách. Hết chén chú ri đến chén anh.

Ri mt ngày nào đó bnh tt kéo đến. Có nhng bnh có th cha lành, có nhng bnh tin mt rt nhiu nhưng không th cu vãn. Dù vn biết ung thư là "tri kêu ai ny d", nhưng mình không tin là mi ngày mình sng không tác đng gì đến nó. Bn thnhìn xem, mt người béo phì, ăn nhiu lười tp th dc...làm sao mà không đ th bnh v chuyn hoá, mt người sut ngày hút thuc ung rượu làm sao tránh khi ung thư phi, xơ gan? May mn lm cơ đa người đó đc bit.

- Bây gi tôi phi làm sao?
- Bây gi
 cháu cho thuc tiu đường cho chú, còn bnh phi chú phi qua bên Phm Ngc Thch, bên đó chuyên hơn.
- Bác s
ĩ có th nói cho tôi biết, tôi có th sng bao lâu na không đ tôi thu xếp nhà ca.
- Cháu nói th
t, không dám chc chn v điu gì. Có nhng th hôm nay đúng, ngày mai li sai. Có nhng th ng là phước nhưng li là ho. Điu quan trng bây gi không phi là chú sng bao lâu, mà sng có tht s sâu hay chưa?
- S
ng tht sâu?
- Đúng r
i. Chú còn rt nhiu thi gian đ suy nghĩ v điu đó. Ví d như có bao gi chú đến qu bên gi m ca chú và thì thm li cám ơn? Ví d như có bao gi chú ch ba chú qua con đường làng nơi ngày xưa ba chú dn chú đi hc? Ví d như có bao gi chú cám ơn người v rt mc du hin và chung thu đã đi vi chú gy năm mà không mt tiếng than van dù chú nát rượu và nghin khói thuc?
- Bác s
ĩ ... Tôi ... Tôi chưa tng nghĩ đến điu đó.
- Chú có bao gi
 quan tâm đến nhng đa con mình? Chú có nghĩ rng mt li hi han ca chú thôi đ làm h hnh phúc?
Ơ ...
- V
y đó, sng sâu là sng vi nhng điu nh bé đơn gin như thế đó. Cuc sng vô thường và con người ai mà không có bnh có t. Sau giai đon choáng ri, chú s chp nhn được thôi. T chp nhn đến quay li nhìn v chính mình gn trong gang tc.
- Cám 
ơn bác sĩ.

----

- Chú y là gì ca anh?
- Cha ru
t.
- Anh có hay đ
ưa chú đi khám bnh không?
- B
n lm bác sĩ ơi, vi l xa nhau.
- Anh có bi
ết ba anh b ung thư phi?
- D
....
- Ông 
y hút thuc nhiu lm không?
- Ch
ng nhng hút thuc còn ung rượu. Mi khi say sn v là đp phá nhà ca chi bi v con.... Tôi nói thit t nh đến gi ng chưa dy tôi bt c điu gì. Anh em tôi chng được đi hc....
- Anh có h
n chú không?
- Không.
- Không?
- D
, dù xu hay tng cũng là cha mình mà bác sĩĐúng hay sai đâu có li do ng, ti ông bà hay môi trường sng nó thế.

Mình bt ng trước cách tr li ca người con, khi mình mi bnh nhân ra ngoài đ gp riêng.
Anh ta làm công nhân, ch
c chn là ít hc. Nhưng hc ch cho nhiu vào làm gì, bng cp tiến sĩ giáo sư làm chi mà không biết quan tâm yêu thương cha m già, không biết sng sao cho có tình có nghĩa.

- Bnh này điu tr tn kém lm. V mua bo him gp đi. Được đng nào hay đng đó.
- D
.

Nhìn hai cha con bước ra khi phòng khám mà lòng mình chùng xung. Mình mong có phép l xy ra, bi mt người con chí hiếu không bao gi người bn cuc sng li làm ngơ.
- Dù x
u hay tng cũng là cha ca mình. Câu nói y theo đui mình ti tn gi này!

 Tác gi: BS Nguyn Bo Trung

Sáng nay mt bnh nhân nam 50 tui, làm rung, quê  Tin Giang đến khám bnh xin th mi đường huyết. Mình mi hi :

- Sao chú mun th đường huyết?
- Vì tôi s
t cân nhanh, người ta nói do bnh tiu đường.
- Đã b
 công t quê lên đây, sao chú không khám tng quát luôn? Gi s th máu có kết qu b đái tháo đường thì cũng phi xem chc năng gan, chc năng thn, và đánh giá biến chng mi điu tr được ch.
Mình v
a gii thích va nhìn bnh nhân, và mình hiu v ngp ngng đn đo y, có l bnh nhân nghèo.
- D
, th hết my th đó bao nhiêu bác sĩ?
- B
nh vin công giá r lm. Chú đi th đi.

Khi mình cm kết qu phim phi trên tay, t nhiên mình nghn li. Dù rng mi ngày mình tiếp xúc vi rt nhiu bnh nhân vi đloi bnh tt khác nhau.

- Chú hút thuc nhiu không?
- C
 1 gói 1 ngày. Ba nào bun hút nhiu hơn.
- Chú u
ng rượu nhiu không?
- M
i ngày, nhưng ch yếu vui chơi vi anh em, người vài x.
- Chú có v
 con gì không?
- D
, mt v, 3 con. Nhưng nhà có vài công rung, nên ti nó b lên Bình Dương làm công nhân hết ri.

- Cháu nghĩ chú nên qua khám bnh vin Phm Ngc Thch.
- Tôi b
 lao h bác sĩ.
- Cháu c
ũng hy vng là lao. Nhưng ....
- Bác s
ĩ c nói đi đi. Tôi  quê lên khám bnh cc lm.
- Cháu c
ũng nghĩ đây là khi u. Nhưng chú biết đó, có u lành u ác. Mà u ác bây gi có th tr được.
- Ý bác s
ĩ là ung thư phi h?
- Ch
ưa chc đâu. Phi làm thêm xét nghim, sinh thiết ... mi có th kết lun.

Mt khoãng im lng kéo dài. Mình nhìn khuôn mt bnh nhân t trng bch chuyn sang tím tái và khoãng 15 phút sau mi tr li như bình thường.

- Ung thư phi thì sng được bao lâu bác sĩ?
- Ch
ưa chc đây là ung thư. Nhưng nếu là ung thư thì có th vài tháng, vài năm... Tu vào cơ đa mi người, tu vào đáp ng điu tr.
- T
i sao li là tôi ch?
- T
i sao không là chú?
- T
i ....

Li mt khoãng im lng kéo dài. Mình không n mi bnh nhân kế tiếp dù sáng th hai rt đông.

- Tôi v b thuc lá và rượu có th cu vãn được không?
- Cháu ngh
ĩ, b được thì tt. Nhưng bây gi vic này không còn ý nghĩa na ri.

Mình vn hay t hi : Rượu bia và thuc lá có điu gì hp dn đến vy, nhưng không có câu tr li. 
Lúc tr
ước mình còn ngc nhiên khi thy Vit Nam là nước tiêu th rượu bia và thuc lá ln nht thế gii, bây gi thì mình không còn ngc nhiên na. Vì đã hiu mt phn. "Vui cũng nhu, bun cũng nhu, không vui không bun cũng nhu", hình như rt đúng khi mô t con người Vit Nam. Mi chiu ti đi làm v thy quán nhu nào cũng đông nght khách. Hết chén chú ri đến chén anh.

Ri mt ngày nào đó bnh tt kéo đến. Có nhng bnh có th cha lành, có nhng bnh tin mt rt nhiu nhưng không th cu vãn. Dù vn biết ung thư là "tri kêu ai ny d", nhưng mình không tin là mi ngày mình sng không tác đng gì đến nó. Bn thnhìn xem, mt người béo phì, ăn nhiu lười tp th dc...làm sao mà không đ th bnh v chuyn hoá, mt người sut ngày hút thuc ung rượu làm sao tránh khi ung thư phi, xơ gan? May mn lm cơ đa người đó đc bit.

- Bây gi tôi phi làm sao?
- Bây gi
 cháu cho thuc tiu đường cho chú, còn bnh phi chú phi qua bên Phm Ngc Thch, bên đó chuyên hơn.
- Bác s
ĩ có th nói cho tôi biết, tôi có th sng bao lâu na không đ tôi thu xếp nhà ca.
- Cháu nói th
t, không dám chc chn v điu gì. Có nhng th hôm nay đúng, ngày mai li sai. Có nhng th ng là phước nhưng li là ho. Điu quan trng bây gi không phi là chú sng bao lâu, mà sng có tht s sâu hay chưa?
- S
ng tht sâu?
- Đúng r
i. Chú còn rt nhiu thi gian đ suy nghĩ v điu đó. Ví d như có bao gi chú đến qu bên gi m ca chú và thì thm li cám ơn? Ví d như có bao gi chú ch ba chú qua con đường làng nơi ngày xưa ba chú dn chú đi hc? Ví d như có bao gi chú cám ơn người v rt mc du hin và chung thu đã đi vi chú gy năm mà không mt tiếng than van dù chú nát rượu và nghin khói thuc?
- Bác s
ĩ ... Tôi ... Tôi chưa tng nghĩ đến điu đó.
- Chú có bao gi
 quan tâm đến nhng đa con mình? Chú có nghĩ rng mt li hi han ca chú thôi đ làm h hnh phúc?
Ơ ...
- V
y đó, sng sâu là sng vi nhng điu nh bé đơn gin như thế đó. Cuc sng vô thường và con người ai mà không có bnh có t. Sau giai đon choáng ri, chú s chp nhn được thôi. T chp nhn đến quay li nhìn v chính mình gn trong gang tc.
- Cám 
ơn bác sĩ.

----

- Chú y là gì ca anh?
- Cha ru
t.
- Anh có hay đ
ưa chú đi khám bnh không?
- B
n lm bác sĩ ơi, vi l xa nhau.
- Anh có bi
ết ba anh b ung thư phi?
- D
....
- Ông 
y hút thuc nhiu lm không?
- Ch
ng nhng hút thuc còn ung rượu. Mi khi say sn v là đp phá nhà ca chi bi v con.... Tôi nói thit t nh đến gi ng chưa dy tôi bt c điu gì. Anh em tôi chng được đi hc....
- Anh có h
n chú không?
- Không.
- Không?
- D
, dù xu hay tng cũng là cha mình mà bác sĩĐúng hay sai đâu có li do ng, ti ông bà hay môi trường sng nó thế.

Mình bt ng trước cách tr li ca người con, khi mình mi bnh nhân ra ngoài đ gp riêng.
Anh ta làm công nhân, ch
c chn là ít hc. Nhưng hc ch cho nhiu vào làm gì, bng cp tiến sĩ giáo sư làm chi mà không biết quan tâm yêu thương cha m già, không biết sng sao cho có tình có nghĩa.

- Bnh này điu tr tn kém lm. V mua bo him gp đi. Được đng nào hay đng đó.
- D
.

Nhìn hai cha con bước ra khi phòng khám mà lòng mình chùng xung. Mình mong có phép l xy ra, bi mt người con chí hiếu không bao gi người bn cuc sng li làm ngơ.
- Dù x
u hay tng cũng là cha ca mình. Câu nói y theo đui mình ti tn gi này!

 Tác gi: BS Nguyn Bo Trung

Sáng nay mt bnh nhân nam 50 tui, làm rung, quê  Tin Giang đến khám bnh xin th mi đường huyết. Mình mi hi :

- Sao chú mun th đường huyết?
- Vì tôi s
t cân nhanh, người ta nói do bnh tiu đường.
- Đã b
 công t quê lên đây, sao chú không khám tng quát luôn? Gi s th máu có kết qu b đái tháo đường thì cũng phi xem chc năng gan, chc năng thn, và đánh giá biến chng mi điu tr được ch.
Mình v
a gii thích va nhìn bnh nhân, và mình hiu v ngp ngng đn đo y, có l bnh nhân nghèo.
- D
, th hết my th đó bao nhiêu bác sĩ?
- B
nh vin công giá r lm. Chú đi th đi.

Khi mình cm kết qu phim phi trên tay, t nhiên mình nghn li. Dù rng mi ngày mình tiếp xúc vi rt nhiu bnh nhân vi đloi bnh tt khác nhau.

- Chú hút thuc nhiu không?
- C
 1 gói 1 ngày. Ba nào bun hút nhiu hơn.
- Chú u
ng rượu nhiu không?
- M
i ngày, nhưng ch yếu vui chơi vi anh em, người vài x.
- Chú có v
 con gì không?
- D
, mt v, 3 con. Nhưng nhà có vài công rung, nên ti nó b lên Bình Dương làm công nhân hết ri.

- Cháu nghĩ chú nên qua khám bnh vin Phm Ngc Thch.
- Tôi b
 lao h bác sĩ.
- Cháu c
ũng hy vng là lao. Nhưng ....
- Bác s
ĩ c nói đi đi. Tôi  quê lên khám bnh cc lm.
- Cháu c
ũng nghĩ đây là khi u. Nhưng chú biết đó, có u lành u ác. Mà u ác bây gi có th tr được.
- Ý bác s
ĩ là ung thư phi h?
- Ch
ưa chc đâu. Phi làm thêm xét nghim, sinh thiết ... mi có th kết lun.

Mt khoãng im lng kéo dài. Mình nhìn khuôn mt bnh nhân t trng bch chuyn sang tím tái và khoãng 15 phút sau mi tr li như bình thường.

- Ung thư phi thì sng được bao lâu bác sĩ?
- Ch
ưa chc đây là ung thư. Nhưng nếu là ung thư thì có th vài tháng, vài năm... Tu vào cơ đa mi người, tu vào đáp ng điu tr.
- T
i sao li là tôi ch?
- T
i sao không là chú?
- T
i ....

Li mt khoãng im lng kéo dài. Mình không n mi bnh nhân kế tiếp dù sáng th hai rt đông.

- Tôi v b thuc lá và rượu có th cu vãn được không?
- Cháu ngh
ĩ, b được thì tt. Nhưng bây gi vic này không còn ý nghĩa na ri.

Mình vn hay t hi : Rượu bia và thuc lá có điu gì hp dn đến vy, nhưng không có câu tr li. 
Lúc tr
ước mình còn ngc nhiên khi thy Vit Nam là nước tiêu th rượu bia và thuc lá ln nht thế gii, bây gi thì mình không còn ngc nhiên na. Vì đã hiu mt phn. "Vui cũng nhu, bun cũng nhu, không vui không bun cũng nhu", hình như rt đúng khi mô t con người Vit Nam. Mi chiu ti đi làm v thy quán nhu nào cũng đông nght khách. Hết chén chú ri đến chén anh.

Ri mt ngày nào đó bnh tt kéo đến. Có nhng bnh có th cha lành, có nhng bnh tin mt rt nhiu nhưng không th cu vãn. Dù vn biết ung thư là "tri kêu ai ny d", nhưng mình không tin là mi ngày mình sng không tác đng gì đến nó. Bn thnhìn xem, mt người béo phì, ăn nhiu lười tp th dc...làm sao mà không đ th bnh v chuyn hoá, mt người sut ngày hút thuc ung rượu làm sao tránh khi ung thư phi, xơ gan? May mn lm cơ đa người đó đc bit.

- Bây gi tôi phi làm sao?
- Bây gi
 cháu cho thuc tiu đường cho chú, còn bnh phi chú phi qua bên Phm Ngc Thch, bên đó chuyên hơn.
- Bác s
ĩ có th nói cho tôi biết, tôi có th sng bao lâu na không đ tôi thu xếp nhà ca.
- Cháu nói th
t, không dám chc chn v điu gì. Có nhng th hôm nay đúng, ngày mai li sai. Có nhng th ng là phước nhưng li là ho. Điu quan trng bây gi không phi là chú sng bao lâu, mà sng có tht s sâu hay chưa?
- S
ng tht sâu?
- Đúng r
i. Chú còn rt nhiu thi gian đ suy nghĩ v điu đó. Ví d như có bao gi chú đến qu bên gi m ca chú và thì thm li cám ơn? Ví d như có bao gi chú ch ba chú qua con đường làng nơi ngày xưa ba chú dn chú đi hc? Ví d như có bao gi chú cám ơn người v rt mc du hin và chung thu đã đi vi chú gy năm mà không mt tiếng than van dù chú nát rượu và nghin khói thuc?
- Bác s
ĩ ... Tôi ... Tôi chưa tng nghĩ đến điu đó.
- Chú có bao gi
 quan tâm đến nhng đa con mình? Chú có nghĩ rng mt li hi han ca chú thôi đ làm h hnh phúc?
Ơ ...
- V
y đó, sng sâu là sng vi nhng điu nh bé đơn gin như thế đó. Cuc sng vô thường và con người ai mà không có bnh có t. Sau giai đon choáng ri, chú s chp nhn được thôi. T chp nhn đến quay li nhìn v chính mình gn trong gang tc.
- Cám 
ơn bác sĩ.

----

- Chú y là gì ca anh?
- Cha ru
t.
- Anh có hay đ
ưa chú đi khám bnh không?
- B
n lm bác sĩ ơi, vi l xa nhau.
- Anh có bi
ết ba anh b ung thư phi?
- D
....
- Ông 
y hút thuc nhiu lm không?
- Ch
ng nhng hút thuc còn ung rượu. Mi khi say sn v là đp phá nhà ca chi bi v con.... Tôi nói thit t nh đến gi ng chưa dy tôi bt c điu gì. Anh em tôi chng được đi hc....
- Anh có h
n chú không?
- Không.
- Không?
- D
, dù xu hay tng cũng là cha mình mà bác sĩĐúng hay sai đâu có li do ng, ti ông bà hay môi trường sng nó thế.

Mình bt ng trước cách tr li ca người con, khi mình mi bnh nhân ra ngoài đ gp riêng.
Anh ta làm công nhân, ch
c chn là ít hc. Nhưng hc ch cho nhiu vào làm gì, bng cp tiến sĩ giáo sư làm chi mà không biết quan tâm yêu thương cha m già, không biết sng sao cho có tình có nghĩa.

- Bnh này điu tr tn kém lm. V mua bo him gp đi. Được đng nào hay đng đó.
- D
.

Nhìn hai cha con bước ra khi phòng khám mà lòng mình chùng xung. Mình mong có phép l xy ra, bi mt người con chí hiếu không bao gi người bn cuc sng li làm ngơ.
- Dù x
u hay tng cũng là cha ca mình. Câu nói y theo đui mình ti tn gi này!

 Tác gi: BS Nguyn Bo Trung

Sáng nay mt bnh nhân nam 50 tui, làm rung, quê  Tin Giang đến khám bnh xin th mi đường huyết. Mình mi hi :

- Sao chú mun th đường huyết?
- Vì tôi s
t cân nhanh, người ta nói do bnh tiu đường.
- Đã b
 công t quê lên đây, sao chú không khám tng quát luôn? Gi s th máu có kết qu b đái tháo đường thì cũng phi xem chc năng gan, chc năng thn, và đánh giá biến chng mi điu tr được ch.
Mình v
a gii thích va nhìn bnh nhân, và mình hiu v ngp ngng đn đo y, có l bnh nhân nghèo.
- D
, th hết my th đó bao nhiêu bác sĩ?
- B
nh vin công giá r lm. Chú đi th đi.

Khi mình cm kết qu phim phi trên tay, t nhiên mình nghn li. Dù rng mi ngày mình tiếp xúc vi rt nhiu bnh nhân vi đloi bnh tt khác nhau.

- Chú hút thuc nhiu không?
- C
 1 gói 1 ngày. Ba nào bun hút nhiu hơn.
- Chú u
ng rượu nhiu không?
- M
i ngày, nhưng ch yếu vui chơi vi anh em, người vài x.
- Chú có v
 con gì không?
- D
, mt v, 3 con. Nhưng nhà có vài công rung, nên ti nó b lên Bình Dương làm công nhân hết ri.

- Cháu nghĩ chú nên qua khám bnh vin Phm Ngc Thch.
- Tôi b
 lao h bác sĩ.
- Cháu c
ũng hy vng là lao. Nhưng ....
- Bác s
ĩ c nói đi đi. Tôi  quê lên khám bnh cc lm.
- Cháu c
ũng nghĩ đây là khi u. Nhưng chú biết đó, có u lành u ác. Mà u ác bây gi có th tr được.
- Ý bác s
ĩ là ung thư phi h?
- Ch
ưa chc đâu. Phi làm thêm xét nghim, sinh thiết ... mi có th kết lun.

Mt khoãng im lng kéo dài. Mình nhìn khuôn mt bnh nhân t trng bch chuyn sang tím tái và khoãng 15 phút sau mi tr li như bình thường.

- Ung thư phi thì sng được bao lâu bác sĩ?
- Ch
ưa chc đây là ung thư. Nhưng nếu là ung thư thì có th vài tháng, vài năm... Tu vào cơ đa mi người, tu vào đáp ng điu tr.
- T
i sao li là tôi ch?
- T
i sao không là chú?
- T
i ....

Li mt khoãng im lng kéo dài. Mình không n mi bnh nhân kế tiếp dù sáng th hai rt đông.

- Tôi v b thuc lá và rượu có th cu vãn được không?
- Cháu ngh
ĩ, b được thì tt. Nhưng bây gi vic này không còn ý nghĩa na ri.

Mình vn hay t hi : Rượu bia và thuc lá có điu gì hp dn đến vy, nhưng không có câu tr li. 
Lúc tr
ước mình còn ngc nhiên khi thy Vit Nam là nước tiêu th rượu bia và thuc lá ln nht thế gii, bây gi thì mình không còn ngc nhiên na. Vì đã hiu mt phn. "Vui cũng nhu, bun cũng nhu, không vui không bun cũng nhu", hình như rt đúng khi mô t con người Vit Nam. Mi chiu ti đi làm v thy quán nhu nào cũng đông nght khách. Hết chén chú ri đến chén anh.

Ri mt ngày nào đó bnh tt kéo đến. Có nhng bnh có th cha lành, có nhng bnh tin mt rt nhiu nhưng không th cu vãn. Dù vn biết ung thư là "tri kêu ai ny d", nhưng mình không tin là mi ngày mình sng không tác đng gì đến nó. Bn thnhìn xem, mt người béo phì, ăn nhiu lười tp th dc...làm sao mà không đ th bnh v chuyn hoá, mt người sut ngày hút thuc ung rượu làm sao tránh khi ung thư phi, xơ gan? May mn lm cơ đa người đó đc bit.

- Bây gi tôi phi làm sao?
- Bây gi
 cháu cho thuc tiu đường cho chú, còn bnh phi chú phi qua bên Phm Ngc Thch, bên đó chuyên hơn.
- Bác s
ĩ có th nói cho tôi biết, tôi có th sng bao lâu na không đ tôi thu xếp nhà ca.
- Cháu nói th
t, không dám chc chn v điu gì. Có nhng th hôm nay đúng, ngày mai li sai. Có nhng th ng là phước nhưng li là ho. Điu quan trng bây gi không phi là chú sng bao lâu, mà sng có tht s sâu hay chưa?
- S
ng tht sâu?
- Đúng r
i. Chú còn rt nhiu thi gian đ suy nghĩ v điu đó. Ví d như có bao gi chú đến qu bên gi m ca chú và thì thm li cám ơn? Ví d như có bao gi chú ch ba chú qua con đường làng nơi ngày xưa ba chú dn chú đi hc? Ví d như có bao gi chú cám ơn người v rt mc du hin và chung thu đã đi vi chú gy năm mà không mt tiếng than van dù chú nát rượu và nghin khói thuc?
- Bác s
ĩ ... Tôi ... Tôi chưa tng nghĩ đến điu đó.
- Chú có bao gi
 quan tâm đến nhng đa con mình? Chú có nghĩ rng mt li hi han ca chú thôi đ làm h hnh phúc?
Ơ ...
- V
y đó, sng sâu là sng vi nhng điu nh bé đơn gin như thế đó. Cuc sng vô thường và con người ai mà không có bnh có t. Sau giai đon choáng ri, chú s chp nhn được thôi. T chp nhn đến quay li nhìn v chính mình gn trong gang tc.
- Cám 
ơn bác sĩ.

----

- Chú y là gì ca anh?
- Cha ru
t.
- Anh có hay đ
ưa chú đi khám bnh không?
- B
n lm bác sĩ ơi, vi l xa nhau.
- Anh có bi
ết ba anh b ung thư phi?
- D
....
- Ông 
y hút thuc nhiu lm không?
- Ch
ng nhng hút thuc còn ung rượu. Mi khi say sn v là đp phá nhà ca chi bi v con.... Tôi nói thit t nh đến gi ng chưa dy tôi bt c điu gì. Anh em tôi chng được đi hc....
- Anh có h
n chú không?
- Không.
- Không?
- D
, dù xu hay tng cũng là cha mình mà bác sĩĐúng hay sai đâu có li do ng, ti ông bà hay môi trường sng nó thế.

Mình bt ng trước cách tr li ca người con, khi mình mi bnh nhân ra ngoài đ gp riêng.
Anh ta làm công nhân, ch
c chn là ít hc. Nhưng hc ch cho nhiu vào làm gì, bng cp tiến sĩ giáo sư làm chi mà không biết quan tâm yêu thương cha m già, không biết sng sao cho có tình có nghĩa.

- Bnh này điu tr tn kém lm. V mua bo him gp đi. Được đng nào hay đng đó.
- D
.

Nhìn hai cha con bước ra khi phòng khám mà lòng mình chùng xung. Mình mong có phép l xy ra, bi mt người con chí hiếu không bao gi người bn cuc sng li làm ngơ.
- Dù x
u hay tng cũng là cha ca mình. Câu nói y theo đui mình ti tn gi này!

 Tác gi: BS Nguyn Bo Trung

Sáng nay mt bnh nhân nam 50 tui, làm rung, quê  Tin Giang đến khám bnh xin th mi đường huyết. Mình mi hi :

- Sao chú mun th đường huyết?
- Vì tôi s
t cân nhanh, người ta nói do bnh tiu đường.
- Đã b
 công t quê lên đây, sao chú không khám tng quát luôn? Gi s th máu có kết qu b đái tháo đường thì cũng phi xem chc năng gan, chc năng thn, và đánh giá biến chng mi điu tr được ch.
Mình v
a gii thích va nhìn bnh nhân, và mình hiu v ngp ngng đn đo y, có l bnh nhân nghèo.
- D
, th hết my th đó bao nhiêu bác sĩ?
- B
nh vin công giá r lm. Chú đi th đi.

Khi mình cm kết qu phim phi trên tay, t nhiên mình nghn li. Dù rng mi ngày mình tiếp xúc vi rt nhiu bnh nhân vi đloi bnh tt khác nhau.

- Chú hút thuc nhiu không?
- C
 1 gói 1 ngày. Ba nào bun hút nhiu hơn.
- Chú u
ng rượu nhiu không?
- M
i ngày, nhưng ch yếu vui chơi vi anh em, người vài x.
- Chú có v
 con gì không?
- D
, mt v, 3 con. Nhưng nhà có vài công rung, nên ti nó b lên Bình Dương làm công nhân hết ri.

- Cháu nghĩ chú nên qua khám bnh vin Phm Ngc Thch.
- Tôi b
 lao h bác sĩ.
- Cháu c
ũng hy vng là lao. Nhưng ....
- Bác s
ĩ c nói đi đi. Tôi  quê lên khám bnh cc lm.
- Cháu c
ũng nghĩ đây là khi u. Nhưng chú biết đó, có u lành u ác. Mà u ác bây gi có th tr được.
- Ý bác s
ĩ là ung thư phi h?
- Ch
ưa chc đâu. Phi làm thêm xét nghim, sinh thiết ... mi có th kết lun.

Mt khoãng im lng kéo dài. Mình nhìn khuôn mt bnh nhân t trng bch chuyn sang tím tái và khoãng 15 phút sau mi tr li như bình thường.

- Ung thư phi thì sng được bao lâu bác sĩ?
- Ch
ưa chc đây là ung thư. Nhưng nếu là ung thư thì có th vài tháng, vài năm... Tu vào cơ đa mi người, tu vào đáp ng điu tr.
- T
i sao li là tôi ch?
- T
i sao không là chú?
- T
i ....

Li mt khoãng im lng kéo dài. Mình không n mi bnh nhân kế tiếp dù sáng th hai rt đông.

- Tôi v b thuc lá và rượu có th cu vãn được không?
- Cháu ngh
ĩ, b được thì tt. Nhưng bây gi vic này không còn ý nghĩa na ri.

Mình vn hay t hi : Rượu bia và thuc lá có điu gì hp dn đến vy, nhưng không có câu tr li. 
Lúc tr
ước mình còn ngc nhiên khi thy Vit Nam là nước tiêu th rượu bia và thuc lá ln nht thế gii, bây gi thì mình không còn ngc nhiên na. Vì đã hiu mt phn. "Vui cũng nhu, bun cũng nhu, không vui không bun cũng nhu", hình như rt đúng khi mô t con người Vit Nam. Mi chiu ti đi làm v thy quán nhu nào cũng đông nght khách. Hết chén chú ri đến chén anh.

Ri mt ngày nào đó bnh tt kéo đến. Có nhng bnh có th cha lành, có nhng bnh tin mt rt nhiu nhưng không th cu vãn. Dù vn biết ung thư là "tri kêu ai ny d", nhưng mình không tin là mi ngày mình sng không tác đng gì đến nó. Bn thnhìn xem, mt người béo phì, ăn nhiu lười tp th dc...làm sao mà không đ th bnh v chuyn hoá, mt người sut ngày hút thuc ung rượu làm sao tránh khi ung thư phi, xơ gan? May mn lm cơ đa người đó đc bit.

- Bây gi tôi phi làm sao?
- Bây gi
 cháu cho thuc tiu đường cho chú, còn bnh phi chú phi qua bên Phm Ngc Thch, bên đó chuyên hơn.
- Bác s
ĩ có th nói cho tôi biết, tôi có th sng bao lâu na không đ tôi thu xếp nhà ca.
- Cháu nói th
t, không dám chc chn v điu gì. Có nhng th hôm nay đúng, ngày mai li sai. Có nhng th ng là phước nhưng li là ho. Điu quan trng bây gi không phi là chú sng bao lâu, mà sng có tht s sâu hay chưa?
- S
ng tht sâu?
- Đúng r
i. Chú còn rt nhiu thi gian đ suy nghĩ v điu đó. Ví d như có bao gi chú đến qu bên gi m ca chú và thì thm li cám ơn? Ví d như có bao gi chú ch ba chú qua con đường làng nơi ngày xưa ba chú dn chú đi hc? Ví d như có bao gi chú cám ơn người v rt mc du hin và chung thu đã đi vi chú gy năm mà không mt tiếng than van dù chú nát rượu và nghin khói thuc?
- Bác s
ĩ ... Tôi ... Tôi chưa tng nghĩ đến điu đó.
- Chú có bao gi
 quan tâm đến nhng đa con mình? Chú có nghĩ rng mt li hi han ca chú thôi đ làm h hnh phúc?
Ơ ...
- V
y đó, sng sâu là sng vi nhng điu nh bé đơn gin như thế đó. Cuc sng vô thường và con người ai mà không có bnh có t. Sau giai đon choáng ri, chú s chp nhn được thôi. T chp nhn đến quay li nhìn v chính mình gn trong gang tc.
- Cám 
ơn bác sĩ.

----

- Chú y là gì ca anh?
- Cha ru
t.
- Anh có hay đ
ưa chú đi khám bnh không?
- B
n lm bác sĩ ơi, vi l xa nhau.
- Anh có bi
ết ba anh b ung thư phi?
- D
....
- Ông 
y hút thuc nhiu lm không?
- Ch
ng nhng hút thuc còn ung rượu. Mi khi say sn v là đp phá nhà ca chi bi v con.... Tôi nói thit t nh đến gi ng chưa dy tôi bt c điu gì. Anh em tôi chng được đi hc....
- Anh có h
n chú không?
- Không.
- Không?
- D
, dù xu hay tng cũng là cha mình mà bác sĩĐúng hay sai đâu có li do ng, ti ông bà hay môi trường sng nó thế.

Mình bt ng trước cách tr li ca người con, khi mình mi bnh nhân ra ngoài đ gp riêng.
Anh ta làm công nhân, ch
c chn là ít hc. Nhưng hc ch cho nhiu vào làm gì, bng cp tiến sĩ giáo sư làm chi mà không biết quan tâm yêu thương cha m già, không biết sng sao cho có tình có nghĩa.

- Bnh này điu tr tn kém lm. V mua bo him gp đi. Được đng nào hay đng đó.
- D
.

Nhìn hai cha con bước ra khi phòng khám mà lòng mình chùng xung. Mình mong có phép l xy ra, bi mt người con chí hiếu không bao gi người bn cuc sng li làm ngơ.
- Dù x
u hay tng cũng là cha ca mình. Câu nói y theo đui mình ti tn gi này!

 

 

Tác giả bài viết: Tác giả: BS Nguyễn Bảo Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay5,098
  • Tháng hiện tại106,311
  • Tổng lượt truy cập23,139,112
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây