Sống thong thả để tận hưởng cuộc sống nhiều hơn

Thứ bảy - 24/01/2015 08:58

Sống thong thả để tận hưởng cuộc sống nhiều hơn

Sống thong thả là biết dành thời gian để thưởng thức những cảnh đẹp, những luồng gió mát, những tiếng chim hót bên đường mà không phải bỏ đi vội vàng vì sợ đến muộn một cuộc họp. Sống thong thả là biết dành thời gian cho từng trách nhiệm được giao để đem lại lợi ích cho cá nhân và cho xã hội mà không cần phải ôm đồm, quay cuồng với một núi những công việc vô bổ, không thể nào hòan tất .

 
   Trong xã hi hin đi, ngày càng có nhiu phát minh giúp chúng ta tiết kim ti đa thi gian sinh hot, thi gian làm vic, thi gian đi li, thi gian ăn ung, thi gian cho thông tin liên lc . . . Nhưng tht tr trêu, chúng ta li thưng s dng chính cái thi gian y đtìm cách làm thêm vic, thêm gi, nhm kiếm thêm thu nhp, đ s hu ca ci đưc nhiu hơn, nhiu hơn và nhiu hơn na . . . theo trào lưu ca văn hóa hưng th vt cht, “càng nhiu, càng tt”. (xem thêm ...)
 
    H qu tht đáng bun, tc đ sinh hot ca cuc sng chúng ta ngày càng nhanh hơn, nhanh đến mc chóng mt. Cuc sng s trôi qua vi tc đ mà chúng ta s không kp nhn biết đ tn hưng. Chúng ta s trthành  nhng chú chut bch c  c chy điên cung trong nhng chiếc lng xoay nhưng, càng chy bao nhiêu, chiếc lng xoay càng quay nhanh by nhiêu và sm mun, chúng ta s b kit sc nếu không biết gim tc đ.  
 
 
   Chúng ta quên mt cuc đi con ngưi tht hết sc ngn ngi và các cuc vui chúng ta thưng tìm đến đ giúp quên đi mt nhc s ch đ li cho chúng ta nhng khong trng rng chán chưng ngay sau đó, vì đy cũng chng phi nhng nim vui hay nim hnh phúc tht s cho cuc sng. Cuc sng không phi là mt đích đến mà ch là mt hành trình vi vô s các s vic ni tiếp mà chúng ta đang tri nghim tng giây tng phút mi ngày.
 
   Vy, chng có lý do nào có th bt buc chúng ta phi ch đi hnh phúc, đ ri phi sng và làm vic vi mt tc đ quay cung, ch đ ch mong mt “tương lai” xa vi nào đy mà hãy sng thong th hơn đ có th tn hưng đưc cuc sng nhiu hơn, ngay trong “hin ti”. (xem thêm ...)
 
Sng thong th là biết dành thi gian đthưng thc mi bui sáng  vi gia đình mà không phi vi vã ly xe đi làm. Sng thong th là biết dành thi gian đ tp trung vào nhng vic tht s cn làm, tp trung vào nhng câu chuyn ca ngưi đi din mà không b phân tán bi tiếng chuông t mt cuc gi, t mt tin nhn trong đin thai di đng, trong máy tính xách tay. . . Sng thong th là biết dành thi gian đ thưng thc nhng cnh đp, nhng lung gió mát, nhng tiếng chim hót bên đưng mà không phi b đi vi vàng vì s đến mun mt cuc hp . . . Sng thong th là biết dành thi gian cho tng trách nhim đưc giao đ đem li li ích cho cá nhân và cho xã hi mà không cn phi ôm đm, quay cung vi mt núi  nhng công vic vô b, không th nào hòan tt . . .
 
   Sng thong th không khó, nhưng chính vic quyết tâm t b đưc các thói quen ca văn hóa hưng th vt cht đ có th sng thong th hơn mi tht là khó.
 
Vy, làm sao chúng ta có th sng thong th trong mt thế gii chung vt cht đy bn rn?
 
·            Hãy b bt công vic.
 
   Không th sng thong th nếu chúng ta c luôn phi bn rn vi gánh nng ca hàng trăm hàng nghìn công vic. Tht vy, chúng ta không nên tham lam, ôm đm quá nhiu nhim v, mà ch nên  chn lc, tp trung làm mt s nhim v, công vic nào quan trng nht, ưu tiên nht trong cuôc đi, có như thế, chúng ta mi dành đưc nhng khang thi gian thnh thơi mi ngày đ đưc sng thong th. Vic quyết đnh b bt công vic nào là hòan tòan tùy  mi ngưi. Nhưng khi chúng ta ngi trong tĩnh lng vi mt mnh giy và mt cây bút, tính tóan li cách s dng qu thi gian ca mình, chc chn s tìm ra gii pháp.
 
Hãy mnh dn b bt công vic vì đây chính là tin đ quan trong nht đ có thsng thong th.
 
·            Hãy tp sng vi hin ti.
 
   Cuc sng hin đi quay cung khiến dòng suy nghĩ ca chúng ta luôn phi lưt qua hang lat nhng lo toan, nhng công vic phi hòan thành, nhng cuc hp sp đến, nhng vn đ gia đình, tin bc, nhà ca . . . và chng còn thì gi đ quan tâm đúng mc đến công vic đang làm, cho dù, đôi khi, nhng vic này cũng hết sc quan trong. Cuc sng như vy c trôi qua vùn vt như mt đan phim vi nhng hình ãnh nhòe nhet, kém chi tiết, vì đã đưc chính chúng ta bm nút “fast forward” cho chy ti tht nhanh. Nếu biết sng trn vn vi tng khanh khc ca hiên ti, chúng ta s bt ng vì phát hin đưc nhng chi tiết tuyt đp trong cuc sng thưng ngày.
 
Quá kh thì không th thay đi, tương lai thì chng th d đóan, hãy sng thong thvà sng hết mình cho nhng giây phút ca hin ti, bi hin ti mi chính là khanh khc tht s có ý nghĩa cho cuc đi ca mi chúng ta. (xem thêm ...)
 
·            Hãy chú tâm tht s đến ngưi đi din.
 
    Hãy tp trung tht s vào ngưi thân, bn bè hoc đng nghip đang cùng vi chúng ta tri qua nhng khanh khc trong cuc sng. Khi phi gánh vác qua nhiu công vic, chúng ta thưng rt khó tp trung vào ngưi đang tiếp chuyn vi chúng ta mà không th  không b phân tâm bi nhng lo toan ngòai l. Đu óc chúng ta cquay cung như chong chóng hết vic này đến vic n, không th nào thong th đưc.
 
Đng đ nhng dòng suy nghĩ  lan man tn đâu đâu trong tâm thc có th làm phân tán nhng giây phút quý báu như vy vì, chính đó là lúc chúng ta mi đang tht sliên lc vi mi ngưi.
 
Hãy chú tâm hòan tòan vào ngưi đi din đang trc tiếp liên lc vi chúng ta. (xem thêm ...)
 
·            Hãy tt đin thai di đng.
 
   Chúng ta không th sng thong th vi hin ti nếu c  b quy ri liên tc  bi nhng cuc gi, nhng tin nhn. Tuy nhiên , vi nhng ngưi yêu thích văn hóa hưng th vt cht, cho rng vt cht là căn bn quyết đnh hnh phúc, thì dưng như điu y li là  mt tín hiu đ chng t v trí quan trng ca mình trong xã hi.
 
Tôi đưc d rt nhiu hi ngh y hc và các cuc hp chuyên môn đã thưng xuyên b ngt quãng  bi nhng tiếng chuông đin thai di đng reo vang trong túi các bác sĩ đi biu và đôi khi, ca chính các v ch ta hay các din gi đáng kính. Nhiu v, khi ly đin thai ra nghe, t v rt ung dung và hãnh din, như mun chng t ch có nhng  ngưi quan trng mi đưc “quy ry“ bng đin thai như vy. Nhưng tht nc cưi, tôi biết nhiu cuc gi ch đ nh mua quà, hn khám bnh  hăc ch đ hn ngày . . . đi nhu.
 
·            Hãy trân trng v đp ca thế gii quanh ta.
 
   ở các thành ph ln, ngưi ta thưng có thói quen t giam hãm bn thân trong  ngôi nhà ca mình, trong văn phòng làm vic, trong xe hơi hay xe bus . . . và rt e ngi tiếp xúc vi mi ngưi bên ngòai. Nếu có ra ngòai, chúng ta cũng ch tiếp xúc vi nhau qua đin thai di đng ri vi vã rút v v c ca mình.
 
Hãy mnh dn bưc ra khi bn bc tưng, hít th không khí trong lành, lng nghe tiếng chim hót, tiếng xào xc ca c cây, cm nhn nhng làn gió mát, mùi hương ca nhng bông hoa và thưng thc nhng tia nng ban mai tuyt đp. Có như thế, chúng ta mi không lãng phí các quà tng ca thế gii t nhiên. (xem thêm ...)
 
Nếu có th, hãy tp th dc ngòai tri thay vì tp trong nhà. Nếu có dp vui chơi gii trí, hãy chn nhng chuyến hành trình dã ngai đy thú v gia thiên nhiên. (xem thêm ...)
 
 
·            Hãy ăn chm hơn.
 
   Nhp sng hi h vi vô vàn công vic phi hòan thành khiến ngưi ta phát minh ra thc ăn nhanh. Nhưng, khi ăn nhanh, nut vi nut vàng, chúng ta skhông kp thưng thc hương v ngon lành ca thc ăn. Ăn quá nhanh, chúng ta cũng s tiêu th mt lưng thc ăn nhiu hơn nhu cu vì cm giác no đến khá mun và điu này là mt trong nhng nguyên nhân ca bnh béo phì trong các xã hi công nghip hóa.
 
Hãy ăn chm hơn đ có th tn hưng tng miếng thc ăn đang nhai trong ming. Điu này s giúp chúng ta cm nhn đưc nhiu hơn hương v ca các  món ăn trong ming và cũng giúp chúng ta thy no đúng lúc nên s ăn ít hơn, tránh đưc nguy cơ tha cân.
 
·            Hãy đi xe chm hơn.
 
   Cuc sng không th là mt hành trình đy hi h. Nếu lúc nào cũng phi tăng tc đ bo đm tiến đ công vic thì chng khác gì chúng ta đang lái cuc đi mình vi mt tc đ hàng trăm cây s mt gi trên li đi ca ngưi đi b. Vi tc đ như vy liu chúng ta còn thi gian đ tâm trí thư thái vui v? Tai nn chc chn s xy ra nếu bt ng gp phi mt khúc ngot gp hoc mt chuyến xe ngưc chiu. Chy xe nhanh là nguyên nhân chính ca vô s tai nn trên đưng và ca tình trng  tn hao nhiên liu.
 
Hãy biến nhng khanh khc đi xe thành nhng giây phút thong th đ thưng thc hương v cuc sng.
 
Có ln đi du lch  Bến Tre, tôi và v chy xe gn máy chm chm trên mt con đưng mòn, gia nhng hang da xanh um. Cây da đã quá quen thuc vi khách du lch thưng xuyên như chúng tôi nhưng đt nhiên, hàng da hai bên như lùi sâu vào trong, nhưng ch cho mt thm hoa mc c mc sát ven đưng, dài đến vài cây s, vi hàng ngàn bông hoa be bé, màu hng phn, còn đng nhng git sương sm, lung linh trong ánh nng ban mai. Chúng tôi đã phi dng chân ti ch đến hơn mưi lăm phút đ thưng thc và chp nh. Điu này chc chn s không xy ra nếu lúc đó, chúng tôi chy xe quá nhanh hăc trong lòng đang  không đưc thưthái.
 
 
 
 
·            Hãy tìm nim vui trong tng công vic đang làm.
 
   Hãy ý thc hòan tòan v mi suy nghĩ và hành đng ca bn thân trong tng khanh khc hin ti đ tìm đưc nim vui trong tng công vic đang làm. Điu này, còn đưc gi là ngh thut “chánh nim”, s giúp chúng ta sng đưc chan hòa hơn, hnh phúc hơn, thanh thn hơn, bình tĩnh và d tp trung hơn. Ngay c nhng vic có v tm thưng như ra chén bát cũng cn thc hin vi đy đ ý thc như nhng vic quan trng, thay vì c mơ mông đến nhng chuyn khác trong khi đang làm vic. Khi ra chén, hãy ch chú ý đến vic ra chén, hãy cm nhn smát lnh ca dòng nưc đang len li qua k ngón tay, cm giác mn màng ca đĩa chén bng s đã tng đng nhng món ăn ngon, mùi thơm ca xà bông . . . nghthut sng “chánh nim” giúp đưa cm giác an vui, t ti vào mi hat đng hang ngày, tng gi, tng phút.
 
·            Hãy tp th.
 
   Biết tp trung tuyt đi vào tng hơi th s giúp chúng ta chm dt đưc trng thái lang thang không ngơi ngh ca tâm thc. Ch cn c gng tp luyn, chúng ta sd dàng sng thư thái vi tng khanh khc trong hin ti. Chúng ta s cm thy yên bình  bt c đâu, dù gia mt bãi bin dt dào tiếng sóng hay gia mt đám đông đang gin d . . . Ch cn chú tâm đến tng hơi th trong vài phút thôi, chúng ta s ly li đưc s cân bng thư thái. Các bn có th tìm mua hoc ti v t trên mng rt nhiu bài viết hưng dn tp trung vào hơi th ca các thin sư ni tiếng.
 
Hãy sng thong th đ tn hưng cuc sng nhiu hơn!

Nguồn: http://vuisongmoingay.blogspot.com/2011/02/song-thong-tha-e-tan-huong-cuoc-song.html

Tác giả bài viết: Thy Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập67
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm58
  • Hôm nay7,513
  • Tháng hiện tại190,481
  • Tổng lượt truy cập32,657,006
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây