CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN. B

Thứ ba - 16/06/2015 10:52

CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN. B

(Mc 4, 26-34) MẦM SỐNG Hồng ân sự sống trao ban, Muôn loài muôn vật, tràn lan tuyệt vời. Chúa gieo mầm sống vào đời, Trổ sinh hoa trái, ngàn đời phát huy. Từ loài cây cỏ phụ tùy, Tới loài động vật, tư duy loài người. Nước trời hạt giống gieo Lời, Tung bay khắp chốn, mọi thời trổ sinh. Linh hồn thửa đất tâm linh, Thấm nhuần chân lý, cứu tinh xác hồn. Chúa ban cội rễ càn khôn, Ươm mầm ơn thánh, siêu tôn rạng ngời. Dụ ngôn Chúa dậy cao vời, Mỗi người đón nhận, ơn trời thông ban. Phát sinh hoa qủa gấp ngàn, Tạ ơn Thiên Chúa, vô vàn kính tin.

Nước Trời ví như hạt giống được gieo vào lòng đất và từ từ phát triển. Nước Trời có một sức sống mãnh liệt từ bên trong. Chính Chúa là nguồn phát sinh sự sống đã thiết lập Nước Trời dưới thế gian. Ngài trao ban nguồn sinh lực qua Lời của Ngài và qua ân sủng của các Bí Tích để Nuớc Trời phát triển không ngừng. Sự sống của Nước Trời chính là nguồn ơn sủng của Chúa Thánh Thần.
 
Sự sống phát sinh ra sự sống. Sự sống là một mầu nhiệm. Chúng ta chỉ học biết được sự kết cấu và điều kiện để sự sống được hiên hữu. Sự sống bắt nguồn từ Thiên Chúa. Chúa đã phú ban mầm sống trong tất cả các loài thụ tạo từ loài thực vật, qua động vật tới con người. Từ mầm sống đầu tiên đó, các loài thụ tạo tiếp tục phát triển qua các giai đoạn và truyền sinh sự sống. Không có loài nào tự sinh mà không do quyền năng của Thiên Chúa.
 
Một hạt giống dù nhỏ bé thế nào đi nữa, Thiên Chúa đã ban cho nó một nội lực để phát triển. Mỗi loại tùy theo giống của nó. Chúng ta thấy sự phát triển của các mầm sống nhưng chúng ta không hiểu về chính sự sống. Sự sống đưa dẫn chúng ta về nguồn, chính là Thiên Chúa. Một hạt giống được gieo xuống đất và gặp đúng môi trường sẽ mọc lên. Con người dù thức hay ngủ, đêm hay ngày, hạt giống cứ tự động đâm chồi nẩy lộc rồi thành cây, đơm bông và kết hạt. Nó phát triển nội tại, ngoài sự tính toán của con người.
 
Từ hạt cải bé nhỏ, Chúa dẫn chúng ta đến hạt giống Nước Trời. Hạt giống của Nước Trời được tung gieo khắp nơi. Bắt đầu từ một nhóm nhỏ dần dần phát sinh và lan tràn. Với sự hướng dẫn và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, rất nhiều người đã ra đi gieo tin mừng. Hạt giống tung gieo mọi nơi mọi miền từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, từ Âu sang Á, nơi đâu cũng được tiếp nhận hạt giống. Có nơi những hạt giống tự do phát triển và đạt thành kết qủa tốt. Cũng có nơi hạt giống không thể nẩy sinh vì hạn hán, vì mảnh đất cằn cỗi và vì sự bách hại hay từ chối.
 
Chúa trao ban hạt giống dư tràn. Hạt giống tươi tốt và đầy sinh lực. Mỗi ngày, các hạt giống đang chờ đợi được tung gieo. Hạt giống nào cũng có khả năng đâm mầm và sinh hoa kết qủa. Chúa đang cần nhiều thợ chuyên môn ra đi gieo giống. Chúa mời gọi mọi thành viên trong nước Chúa tiếp tục sứ mệnh truyền rao tin mừng cho khắp muôn dân. Tin mừng Nước Trời giống như sự sống cần tiếp tục ban phát, nẩy sinh và đem lại hoa trái.
 
 
THỨ HAI, TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
(2Cor 6, 1-10; Mt 5, 38-42).
HIỀN LÀNH
Luật xưa răn dậy công bằng,
Mắt thì đền mắt, lấy răng đền răng.
Có qua có lại hay chăng,
 Thù hằn báo oán, chẳng bằng thứ tha.
Chúa rằng đừng chống người ta,
Hiền lành nhân ái, hải hà khoan dung.
Con người lữ khách có cùng,
Đỡ nâng hòa thuận, sống chung hiền lành.
Người hơn kẻ kém đã đành,
Hơn nhau ý chí, thực hành ái nhân.
Nội tâm sâu thẳm, ai cân,
Rộng lòng quảng đại, dương trần luyện tâm.
Con đường theo Chúa âm thầm,
Giúp người cơ nhỡ, đường lầm vượt qua.
Sống đời bác ái vị tha,
An bình thư thái, ngọc ngà quí thay.
 
 
THỨ BA, TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
(2Cor 8, 1-9; Mt 5, 43-48).
YÊU THƯƠNG
Lời xưa răn dậy thế này,
Bà con lối xóm, tỏ bày yêu thương.
Địch thù xuất hiện trên đường,
Tránh xa, ghen ghét, tựa nương làm gì,
Điều răn Chúa dạy chi li,
Thương yêu thù địch, từ bi với người.
Làm ơn kẻ ghét các ngươi,
Cầu xin chúc phúc, tươi cười thứ tha,
Chúa ban mưa xuống thuận hòa,
Kẻ lành người dữ, hải hà phúc vinh.
Yêu thương những kẻ yêu mình,
Chẳng còn công phúc, ánh vinh cuộc đời.
 Hãy nên hoàn hảo cao vời,
Thực hành bác ái, yêu người thế nhân.
Tạ ơn Thiên Chúa vô ngần,
Thương ban phúc lộc, tinh thần lạc an.
 
 
 
THỨ TƯ, TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
(2Cor 9, 6-11; Mt 6, 1-6. 16-18).
GIẢ HÌNH
Giê-su nhắn nhủ đừng nên,
Phô trương công đức, xưng tên giữa đời.
Thi hành việc thiện với người,
Âm thầm bố thí, rạng ngời đức công.
Tránh đừng hình thức viển vông,
Giả hình đạo đức, thổi phồng cái tôi.
Nhiều người xưng tụng đãi bôi,
Thổi loa loan báo, tô vôi thói đời.
Chúa khuyên giữ kín mọi lời,
Trả công bội hậu, cuộc đời mai sau.
Nguyện cầu phòng kín đêm thâu,
Cha ngươi thấu suất, ẩn sâu trong lòng.
Ăn chay rửa mặt sáng trong,
Xức dầu thơm ngát, thong dong nhẹ nhàng.
Tươi cười rạng rỡ ca vang,
Tinh thần an lạc, dẫn đàng phúc vinh.
 
 
 
THỨ NĂM, TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
(2Cor 11, 1-11; Mt 6, 7-15).
CẦU NGUYỆN
Sấp mình cầu nguyện sớm mai,
Tạ ơn Thiên Chúa, dạy bài cầu kinh.
Trên trời Chúa ngự uy linh,
Danh Cha cả sáng, phúc vinh cao vời.
Nước Cha trị đến ngàn đời,
Ý Cha thể hiện, cõi trời cao siêu.
Cũng như dưới đất mọi điều,
Hằng ngày lương thực, ban nhiều hôm nay.
Xin Cha tha nợ lỗi này,
Chúng con tha kẻ, nợ vay trong đời.
Đừng sa cám dỗ gọi mời,
Thoát nguy sự dữ, sống đời thánh ân.
Xin tha lầm lỗi tội nhân,
Chúa thương tha thứ, canh tân tâm hồn.
Thọ ban ân nghĩa càn khôn,
Vinh danh Thiên Chúa, thiên tôn rạng ngời.
 
 
 
THỨ SÁU, TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
(2Cor 11, 18. 21b-30; Mt 6, 19-23).
GIA TÀI
Gia tài của cải trần gian,
Kho tàng dưới đất, sẽ tan một ngày.
Tiền vàng mối mọt thoáng bay,
Cửa nhà hư nát, trắng tay muộn phiền.
Rình mò trộm cướp tham tiền,
Âu lo phiền muộn, liên miên cuộc đời.
Các con tích trữ trên trời,
Tiền tài của cải, cả đời không hư.
Chẳng ai đào ngạch riêng tư,
Giết người cướp của, thói hư bạc tiền.
Mắt con trong sáng hướng thiên,
Toàn thân tỏa chiếu, chư hiền hào quang.
Con người ngưỡng vọng cao sang,
Lữ hành trần thế, an khang Nước Trời.
Khởi đầu dẫn bước vào đời,
Kết cùng cuộc sống, cao vời cõi thiên.
 
 
 
THỨ BẢY, TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
(2Cor 12, 1-10; Mt 6, 24-34).
MỘT CHỦ
Hướng thiên hướng địa đôi đường,
Lữ hành trần thế, tựa nương bên nào?
Làm tôi Thiên Chúa trên cao,
Bầy tôi tiền của, đi vào bến mê.
Mở đường chỉ lối đi về,
Quan phòng cuộc sống, lời thề quyết tâm.
Đừng lo áy náy sai lầm,
Nhìn xem vũ trụ, âm thầm vần xoay.
Mọi loài sinh sống hằng ngày,
An bài mọi sự, trong tay Chúa Trời.
Không gieo, muôn thú trên đời,
Chim trời không gặt, mọi thời có ăn.
Ngắm xem hoa huệ đồng xanh,
Trổ sinh hoa đẹp, sắc thanh tuyệt vời.
Tiên vàn tìm kiếm Nước Trời,
Chúa ban mọi sự cuộc đời nay mai.
 
 
 
Bronx, New Ỷok

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập54
  • Hôm nay8,581
  • Tháng hiện tại67,846
  • Tổng lượt truy cập28,524,040
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây