Lễ Chúa Kitô Vua

Thứ ba - 18/11/2014 21:09

Lễ Chúa Kitô Vua

Mình vừa suy niệm Lời Chúa vừa trau dồi ngoại ngữ nhé
Phúc Âm
Matthêu 25:31-46
31 Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người.
32 Các dân thiên hạ sẽ được tập họp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê.
33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.
34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho cá ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.
35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;
36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm"
37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống;
38 có bao giờ thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc
39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu?
40 Để đáp lại, Đức Vua sẽ bảo họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy"
41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỵ và các sứ thần của nó.
42 Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống;
43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm nom".
44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?
45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy".
46 Thế là họ sẽ ra đi, bọn này để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính, để hưởng sự sống muôn đời".
Chi Tiết Hay
 • Bài giảng về ngày cánh chung là một trong năm bài giảng lớn của Chúa Giêsu trong Phúc Âm thánh Mát-thêu. Bài này nói lên sự quang lâm của Đức Kitô trong ngày sau hết. Bốn bài khác là bài giảng trên núi (chương 5-7), bài giảng về sứ mệnh truyền giáo, bài giảng bằng dụ ngôn, và bài giảng về Giáo Hội.
 
 
 
 • Bài này thường được gọi là dụ ngôn chiên và dê. Đây là sự mô tả trung thực, rõ ràng, và mạnh mẻ về một biến cố tương lai sẽ xẩy ra, ngày phán xét chung.
 
 
 • Hình ảnh chiên và dê được rút tỉa từ đời sống Pa-lét-tin. Ban ngày, chiên và dê được nuôi chung. Ban đêm, người chăn tách biệt chiên và dê ra, vì dê cần được trú ẩn trong nhà để tránh bị lạnh. Còn chiên, trái lại, có thể ở ngoài trời suốt đêm. Sự tách biệt này ngụ ý về sự phán xét.
 • "Tất cả mọi quốc gia dân tộc" (c.32) ý nói toàn nhân loại. "Người anh em bé nhỏ nhất của ta" (cc.40-45) ý nói những người nghèo khổ và khốn khó. Tuy nhiên, Mát-thêu và cộng đoàn của ngài có thể dùng lối diển dịch khác hơn. Ngài thường dùng từ ngữ "dân tộc" để chỉ Do Thái và dân nước này (theo Collegeville Bible Commentary) và "người anh em" để chỉ các tông đồ (theo Fuller).
 
 • Ba nhu cầu căn bản của đời sống con người là thực phẩm, gia cư, và sự tự do (cc.35-36). Chúa Giêsu tự đồng hóa mình với người nghèo đói, đau ốm, và tù đày.
Một Điểm Chính
Trong ngày chung thẩm, Đức Kitô sẽ phán xét tất cả nhân loại chiếu theo hành động bác ái của họ đối với mọi người.
Suy Niệm
 1. Nếu hôm nay là ngày phán xét, Chúa sẽ nói với tôi như thế nào?
 2. Tôi nhận biết Chúa ở người anh em như thế nào?
 3. Tôi nhạy cảm thế nào trước nhu cầu của tha nhân?
 4. Hãy nghĩ về lời Chúa hôm nay và nghĩ ra một cách hữu hiệu để giúp đỡ tha nhân.
 5. Lời khuyên quan trọng nhất của đạo Công Giáo là yêu thương. Tôi dự trù làm gì để chứng tỏ đức tin phải được thể hiện qua tình thương?
 


Solemnity of Christ the King
Reading I: Ezekiel 34:11-12,15-17 II: 1 Corinthians 15:20-26,28
Gospel
Matthew 25:31-46
31 "When the Son of man comes in his glory, and all the angels with him, then he will sit on his glorious throne.
32 Before him will be gathered all the nations, and he will separate them one f-rom another as a shepherd separates the sheep f-rom the goats,
33 and he will place the sheep at his right hand, but the goats at the left.
34 Then the King will say to those at his right hand, 'Come, O blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you f-rom the foundation of the world;
35 for I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, I was a stranger and you welcomed me,
36 I was naked and you clothed me, I was sick and you visited me, I was in prison and you came to me.'
37 Then the righteous will answer him, 'Lord, when did we see thee hungry and feed thee, or thirsty and give thee drink?
38 And when did we see thee a stranger and welcome thee, or naked and clothe thee?
39 And when did we see thee sick or in prison and visit thee?'
40 And the King will answer them, 'Truly, I say to you, as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me.'
41 Then he will say to those at his left hand, 'Depart f-rom me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels;
 
42 for I was hungry and you gave me no food, I was thirsty and you gave me no drink,
43 I was a stranger and you did not welcome me, naked and you did not clothe me, sick and in prison and you did not visit me.'
 
44 Then they also will answer, 'Lord, when did we see thee hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, and did not minister to thee?'
45 Then he will answer them, 'Truly, I say to you, as you did it not to one of the least of these, you did it not to me.'
 
46 And they will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life."
 
Interesting Details
 • This eschatological discourse (chaps 24-25) is one of the five major Jesus' speeches that Matthew has presented in his gospel. This discourse concerns the events surrounding the future coming of the Kingdom of God (eschatology is f-rom the Greek word Eschaton which means the end). The other four major discourses are: the Sermon of the Mount (chaps 5-7), the missionary discourse (chap 10), the parables discourse (chap 13), and the sermon on the congregation (chap 18).
 • This periscope is often called the parable of the sheep and goats. The judgment is presented in a direct and straightforward way.
 • The story of the sheep and goats is taken f-rom the Palestinian life. During the day, the two animals are all mixed up. However at night the shepherd has to separate them because the goats need shelter f-rom the cold while the sheep can stay outside all night. A good shepherd knows exactly which part of his flock are sheeps and which are goats, the separation process can imply a judgment act.
 • "All the nations" (v.32) and "the least brothers of mine" (vv.40,45) are usually interpreted as all humanity and all people in distress of some kind, respectively. However with Matthew and his community, the interpretation of the story may be different. Matthew usually uses "all the nations" or "nations" to refer to people other than Israel (Collegeville Bible Commentary) and "brothers" to refer to the disciples (Fuller).
 • The three basic human needs are food, shelter, and freedom. Jesus identifies himself with the hungry, the thirsty, the sick, and the imprisoned ones.
One Main Point
On the judgment day, Christ will reign as the King who will judge all humanity according to the acts of kindness done to the poor and the suffering.
Reflections
 1. If today is the judgment day, what does Jesus say to me? What are my reactions to His judgment?
 2. How am I aware of Christ's presence in others?
 3. How sensitive am I to other people's need? What are the common excuses do I use to keep me f-rom seeing the needs of others and helping others?
 4. Reflect on Christ's words in today's gospel and think of a process that will help me to serve Christ in others.
 5. What are your plans for your faith to work through love?

Tác giả bài viết: Hat Giống Lời Chúa hằng tuần

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

 • Đang truy cập116
 • Hôm nay8,021
 • Tháng hiện tại69,918
 • Tổng lượt truy cập29,023,837
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây