Qúy vị muốn tự tìm hiểu bằng tiếng Anh, xin bấm vào đây. Từ trước đến nay, đi máy bay trong nội địa Hoa Kỳ, chúng ta chỉ cần trình ra bằng lái xe, hay thẻ căn cước là có thể lên máy bay một cách dể dàng vàthuận lợi. Nhưng bắt đầu từ ngày 22 tháng 1

Thứ năm - 06/04/2017 10:02

Qúy vị muốn tự tìm hiểu bằng tiếng Anh, xin bấm vào đây.  Từ trước đến nay, đi máy bay trong nội địa Hoa Kỳ, chúng ta chỉ cần trình ra bằng lái xe, hay thẻ căn cước là có thể lên máy bay một cách dể dàng vàthuận lợi.  Nhưng bắt đầu từ ngày 22 tháng 1

Qúy vị muốn tự tìm hiểu bằng tiếng Anh, xin bấm vào đây. Từ trước đến nay, đi máy bay trong nội địa Hoa Kỳ, chúng ta chỉ cần trình ra bằng lái xe, hay thẻ căn cước là có thể lên máy bay một cách dể dàng vàthuận lợi. Nhưng bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 năm 2018 năm tới, mọi chuyện sẽ thay đổi, khi bộ TSA sẽ bắt đầu áp dụng đạo luật REAL ID ACT.
T Noel năm 2016,  các phi trường ln như LAX, Chicago hay New York, b Ni An (Department of Homeland Security) đã cho đt nhng bng này khp nơi công cng đông người lui ti, có th nhiu quý v đã thy. 
Bt đu t ngày 22 tháng 1 năm 2018, nếu chúng ta mun lên máy bay thương mi đi bt c nơi nào trong ni đa Hoa-Kỳ, k c đường bay ngn hn, thì chúng ta phi trình cho cơ quan công lc TSA bng lái xe hay th căn cước ca tiu bang mình đang sinh sng, vi điu kin là loi th ID hay bng lái do tiu bang đó cp phi tuân th các điu l ca đo lut REAL ID Act này.  Nếu không, thì phi dùng các loi chng t khác mi được phép lên máy bay.

Lý do là sau ngày 11 tháng 9 năm 2001 (Kh
ng b 9-11), vào năm 2005 Quc Hi Hoa Kỳ và tng thng Bush đã thông qua mt đo lut, tên gi làREAL ID Act, xin phiên dch nôm na là "ĐO LUT CĂN CƯỚC THT".  

Đ
o lut này là Lut Liên Bang, mc đích là loi tr nguy cơ khng b và ngăn chn nhng k ăn cp hay gi mo danh tánh.  Đo lut đ ra nhngđiu kin ti thiu cho các tiu bang khi cp phát nhng th căn cước hay bng lái xe, bao gm nhng chng t mà tiu bang cn phi đòi hi đchng minh danh tánh và nơi cư trú ca người mang bng lái xe hay căn cước ca tiu bang này.  Nhng tiu bang này buc phi kim chng nhng chi tiết cá nhân ca người trên bng lái : đa ch, ch làm, s an sinh xã hi, v.v...  đ chc chn bo đm danh tính (identity) ca người được cp bng  lái xe hay th căn cước đó.

N
ếu tiu bang nào không tuân th hay chưa kp tuân th các điu l do đo lut này đ ra, thì người mang bng lái xe  hay căn cước ca tiu bang đó scó th không được lên máy bay ni đa, nếu không có giy t khác đ chng minh danh tánh.

Ng
ười dân Hoa Kỳ có đến ngày 22 tháng 1 năm 2018 là hn chót đ chun b nhng giy t này.
Đo lut REAl ID Act này đ ra các tiêu chun căn bn cho 50 tiu bang trên Hoa-Kỳ v vn đ an ninh ti thiu khi cp bng lái xe cp bi các tiu bang.
Đo lut này cũng nghiêm cm các chính quyn cp Liên Bang, như s TSA tc là S Kim Soát An Toàn Giao Thông (Transportation Security Administration) khi nào được phép chp nhn nhng loi căn cước không đt được tiêu chun ti thiu đã đ ra. 

T
 năm 2005 đến nay, các chính quyn tiu bang đã có đ thi gian đ chun b và thay đi bng lái xe (driver license) hay th căn cước (ID card) do tiu bang cp, đáp ng ti thiu yêu cu ca đo lut REAL ID này. 
Năm nay là năm 2017, là năm chót đ thc thi các yêu cu này. 
Bt đu t ngày 22 tháng 01 năm 2018 sp ti, tt c mi người đi máy bay trong ni đa (NI ĐA -  DOSMETIC FLIGHTS) thì phi chng minh căn cước bng nhng Bng Lái Xe loi mi do tiu bang cp, hay ID Card loi mi do tiu bang cp. 
Nếu tiu bang ca mình chưa cp được bng lái hay ID card loi mi, và được chính quyn Liên Bang cho gia hn, thì nhng người trong tiu bang đó, được tiếp tc s dng loi Bng Lái hay ID cũ, đ đáp máy bay đi trong ni đa Hoa Kỳ. 
Nhưng bt đu t ngày: 1 tháng 10 năm 2020,  thì tt c mi người phi s dng loi th ID Card hay bng lái xe Driver License loi mi, nếu không skhông được lên máy bay, dù là bay ngn hn trong ni đa Hoa Kỳ. 
Nếu mun đi máy bay thì phi bt buc s dng các loi giy t chng minh căn cước do chính quyn LIÊN BANG cp: passport (S Thông Hành),passport card (Th Thông Hành)Green card (th xanh), U.S. Citizenship and Immigration Services Employment Authorization Card I-766 (thlàm vic tm thi ), foreign passport (S Thông Hành hay H Chiếu nước ngoài) , hayMilitary ID Card (Th Quân Nhân Hoa Kỳ)v.v... ch không cònđược s dng th căn cước hay bng lái xe loi cũ na.

Mt s tiu bang vn chưa chu theo ch th ca liên bang, và mt s tiu bang đang được gia hn. Xin xem bn đ các tiu bang đã được B TSA chp thu đây.
 
Vào thi đim chúng tôi viết bài này, thì nhìn trên bn đ  trên, có 5 tiu bang  Hoa Kỳ vmàu đ, là nhng tiu bang không hi đ điu kin đòi hi ca đo lut REAL ID Act: Washington, Montana, Minesota, Missouri và Maine.  Nhng cư dân ca 5 tiu bang nêu trên, sau ngày 22 tháng 01 năm 2018, s không được s dng bng lái hay căn cước đ lên máy bay, mà phi dùng Passport hay Th Xanh mi được chp thun.

Có 26 ti
u bang đã hi đ điu kin , có màu xanh lá cây, do đo lut này đòi hi và sn sàng cp loi th REAL ID bng lái hay căn cước cho dân chúng trong tiu bang mình.  Nhng cư dân ca 24 tiu bang này, t gi cho đến 1 tháng 10 năm 2020, tc là có hơn 3 năm rưỡi, đ thi gian đ xin gia hn cái bng lái hay th căn cước mi.  Nếu cư dân các tiu bang này không làm, h s phi dùng đến Passport hay Greencard đ được phép lên máy bay trong ni đa Hoa-Kỳ.

Có 
19 tiu bang chưa hoàn tt (mang màu vàng) hay chưa quyết đnh tuân th đo lut REAL ID Act ca Liên bang vì nhiu lý do khác nhau.  Do đó, nhng tiu bang này được gia hn thêm đến 10 tháng 10 năm 2017. Trong s nhng tiu bang này có California và Texas là 2 tiu bang có rt đông người Vit Nam sinh sng nht Hoa Kỳ. 
Nếu đến tháng 10 năm 2017 này, mà hai s DMV ca tiu bang Cali và Texas vn chưa hi đ điu kin hay t chi cp loi th REAL ID này cho cưdân ca tiu bang mình, thì bt đu qua 22 tháng 01 năm 2018 sp ti, cư dân Cali và Texas s phi mang S Thông Hành hoc Th Xanh ra đ đi li trong nước M bng đường hàng không ni đa, ch không được dùng th căn cước hay bng lái xe đ lên máy bay như hin nay na.
Ly thí d cho d hiu: Ông Minh  Las Vegas, tiu bang Nevada kế bên California (có sòng bài Las Vegas ni tiếng thế gii) hin nay đang có bng lái xe do DMV ca Nevada cp, ông đang s dng bình thường.  

Ông Minh mùa
 Hè này s đi Hawaii chơi, đi lên New York, đi Florida, v.v... s s dng bng lái xe ca ông ta như trước nay, không có tr ngi gì.

Đ
ến đu năm 2018, ông ta đáp máy bay đi Washington DC xem tuyết rơi, vn s dng bng lái này  phi trường, ch kim sóat an ninh TSA, vn không có gì thay đi...

Nh
ưng đến sau ngày 22 tháng 10 năm 2020, ông Minh mun lên máy bay đi qua Oregon xem hoa đào, ông ra phi trường Las Vegas, trình ra cái bng lái xe ca Nevada đ đáp chuyến bay đi Oregan, thì không còn được na.   Lý do là tiu bang Nevada ca ông Minh đã thông báo t lâu (2014) là h đãcó loi REAL ID bng lái này, và ai mun có đ chun b cho lut REAL ID Act vào năm 2018, thì nên liên lc vi DMV đ biết th tc xin cái mi này.

V
y ông Minh, nếu mun s dng bng lái xe ca Nevada đ đáp máy bay đi chơi như bình thường trước đây, thì: mt là ông Minh trước đó vài tháng, phi gia hn bng lái ca mình và chn loi REAL ID bng lái, thay vì gia hn loi bng lái bình thường.  Hai là ông Minh phi dùng đến : S Thông Hành (passport book) hay Th Thông Hành (passport card) nếu ông Minh đã là công dân M.  Hay nếu ông Minh chưa là công dân M thì ông phi dùng Th Xanh Greencard ca mình.

Ví d s 2:  Bà An đang cư ng  thành ph Tacoma, tiu bang Washington.  Trước nay bà vn đi thăm con cái  dưới Little Saigon, qun Cam ít nht mi năm đôi ba ln.  Mi ln đi là con cái mua vé máy bay sn gi lên cho bà, bà nh người đưa ra phi trường Tacoma, vào ca kim soát, trình ra cái th căn cước ID card do tiu bang Washington cp, là xong.
 
 An lên máy bay ri Tacoma, đáp xung phi trường John Wayne  thăm con cháu  qun Cam vui v, không có gì tr ngi.   

Nhưng bt đu t ngày 22 tháng Giêng năm 2018 sp đến, có th bà An s không vui khi ra đến phi trường Tacoma, vì khi đó , nhân viên công quyn TSA s t chi cho bà lên phi cơ bay xung qun Cam vi  lý do là th căn cước ID Card ca tiu bang Washington cp cho bà đã không hi đ điu kin ca đo lut REAL ID Act này.  
Và vì v
y bà An không th lên phi cơ bng cái th căn cước bình thường như xưa nay bà vn làm được.    
Vì nhi
u lý do, tiu bang Washington , nơi bà đang sinh sng, không chu theo yêu cu ca đo lut REAL ID Act, nên bà An phi có mt cái s thông hành (U.S. passport book) hay th xanh (greencard) đ được phép lên máy bay, dù ch là bay xung qun Cam, cách đó ch có 2 gi đng h, chkhông phi bay ra ngoi quc.
Ví d s 3:  Ông L Garden Grove, California.  Ông thường xuyên bay qua Florida , đến Miami đ đáp tàu thy đi du lch Bahamas, Carribean...mi năm ít nht 3 ln.  Ông Lc vn mang theo bng lái xe Cali bình thường đ lên máy bay Delta t phi trường Los (LAX).  
Nhưng gi s đến tháng 10 năm 2017 này, mà DMV ca Califonria vn chưa thông qua loi th REAL ID Card cho cư dân trong tiu bang, thì ông Lc s phi chun b mang thêm cun s Thông Hành (passport book) hay cái th Thông Hành (passport Card) hay là Th Xanh (nếu ông Lc chưa là công dân M) khi đi li trong nước M.

Sau đó, nếu DMV ca California thông qua vic cp phát REAL ID bng lái xe, thì ông Lc s có 3 năm đ gia hn bng lái ca mình qua loi th mi này.  Sau tháng 10 năm 2020, mà ông Lc quên không gia hn bng lái ca mình qua loi mi, thì ông s phi trình S Thông Hành hay Th Thông Hành hay Th Xanh đ được phép lên máy bay, bay qua Florida đ đi cruise.

Da vào 3 ví d k trên, chúng ta thy, du mc quan trng là ngày 22 tháng 01 năm 2018 sp đến.
Sau ngày đó thì dân Cali b bt buc : 1 là phi đi qua loi th mi, hai là phi có passport card hay passport book, 3 là phi dùng th xanh, 4 là phi có H Chiếu hay passport nước ngoài còn hiu lc, mi được đi máy bay trong ni đa Hoa Kỳ.

Theo kinh nghim ca chúng tôi, cũng như sau khi nghiên cu cách thc xin REAL ID card ca các tiu bang, chúng tôi nhn thy xin S Thông Hành (U.S. Passport) và Th Thông Hành (U.S. Passport Card) là gii phát nhanh nht, ít tn kém và ít nhc đu nht.
Vì nhng lý do nêu trên, chúng tôi khuyên mi người nên làm các vic sau đây đ chun b cho tương lai không gp rc ri khi đi máy bay:
1. Là công dân M: thì làm sn 1 cái Passport Book (S Thông Hành) ngay t bây gi. Và nên làm thêm 1 cái Passport Card (Th Thông Hành) đ ddàng b trong ví (bóp) mang theo trong người gn nh.

2. Là th
ường trú nhân (th xanh): 
     a. N
ếu đang có loi th xanh cũ màu hng, cp t hi thp niên 1980, đến     nay mà chưa b mt hay hư rách, nên chuyn qua loi th xanh mi, cóhình mi và giá tr 10 năm.
    b. N
ếu th xanh mi sp sa hết hn, nên chun b gia hn ngay, ít nht là 6 tháng trước ngày hết hn.
    c. N
ếu th xanh đã b mt hay tht lc, nên làm đơn xin li cái mi ngay, đng chn ch, vì ít nht là t 6 đến 7 tháng mi có th xanh mi.

3. Ng
ười chưa là thường trú nhân: du lch, du hc, làm ăn... là nhng người mang h chiếu hay passport ca nước ngoài, đang  M vi Visa do Hoa Kỳ cp.... xin gi cho các passport hay Visa này còn hiu lc, đng đ hết hn. Gia hn ngay.

Nh
ng vic này cn làm ngay và có th thc hin được trong vài tháng.  Vi s Thông Hành (passport book) hay Th Thông Hành (passport card) hay Th Xanh (Green card), chúng ta có th s dng đ đi máy bay ni đa, đi máy bay quc tế, đi xin vic, đi vào các văn phòng chính quyn Liên Bang như là s Di Trú, S Passport, v.v... mà không cn phi lo lng mang theo ID card hay bng lái xe hay là ngày hết hn (vì bng lái xe hay th căn cước ID ch cp có 5 năm, trong khi passport và th xanh có hiu lc đến 10 năm).

N
ếu tiu bang mình cư ng chưa kp cp th mi, mà chúng ta cn phi di chuyn bng máy bay trong ni đa Hoa Kỳ, lúc đó chúng ta s s dng 4 loi giy t đã nêu  trên mà không gp tr ngi nào.  Cho dù chúng ta không lái xe không cn phi xin bng lái thì vn lên máy bay được.  Chúng ta quên không gia hn li th ID card ca mình cũng vn s dng passport đ đi li hp pháp trong nước M được.

N
ếu mt trong nhng li khuyên trên ca chúng tôi mà quý v vì bt c lý do gì mà không thc hin được, thì xin thành thc khuyên quý v nên di chuyn trong nước M bng.... xe buýt, đng lái xe hay đi máy bay, thì không cn phi lo lng v bt c giy t gì c !!!.
 

Tác giả bài viết: Van Nguyen Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập41
  • Hôm nay10,370
  • Tháng hiện tại403,196
  • Tổng lượt truy cập33,281,331
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây