Những điều ‘khắc cốt ghi tâm’ 3 nghìn năm vẫn luôn đúng của người Do Thái (một dân tộc mà tôi luôn nể phục họ)

Thứ sáu - 10/05/2019 23:49

Những điều ‘khắc cốt ghi tâm’ 3 nghìn năm vẫn luôn đúng của người Do Thái (một dân tộc mà tôi luôn nể phục họ)

Ai cũng “đồn” rằng người Do Thái rất thông minh. Họ có thông minh như “lời đồn” hay không? Điều này tôi không dám chắc, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, những con người mang dòng máu Do Thái có rất nhiều điểm thú vị và đặc biệt.

 

“Bánh s không t nhiên rơi t trên tri xung. Nhng điu tt đp đu có nguyên do  phía sau, cơ hi s không vô duyên vô c rơi vào tay bn” – đây là mt trong s nhng điu tâm nim ca người Do Thái được truyn tha sut hàng nghìn năm qua.

Là mt dân tc tng phi sng lưu vong sut gn 2000 năm, hơn ai hết, người Do Thái vô cùng trân quý tng cơ hi đến vi h. Khi ước mơ tr v vùng đt ha ca cha ông thành hin thc, khi nhng con người bt hnh được tr v vi mnh đt ti tàn ca mình, h đã làm nên nhng điu thn k khiến c thế gii kinh ngc mang tên Israel.

alt

S không ngoa khi nói rng người Do Thái là dân tc gìn gi được nhiu giá tr ca t tiên nht.

Câu chuyn v phương thc giúp Israel đt được thành công nhưngày hôm nay  tăng trưởng kinh tế gp 50 ln trong 60 năm, không ch n “trí khôn” ca người Do Thái, theo tôi, nó còn có yếu t ca văn hoá truyn thng. S không ngoa khi nói rng người Do Thái là dân tc gìn gi được nhiu giá tr ca t tiên nht.

1. Đơn gin hết mc

Vn s vn vt đu nên “đơn gin hết mc”. Không phi là đơn gin hơn mà là đơn gin hết mc có th!

Người Do Thái, dù trong thi đi nào, đu thích duy trì tính đơn gin ca s vic. Đi vi h, nm bt căn bn, gii quyết thc cht, không phc tp hóa s vic chính là chìa khoá đ gii quyết s vic mt cách nhanh chóng và hiu qu.

2. Ch chn ly mt

Bn ch cn có mt chiếc đng h đ biết được bây gi là my gi và vic s dng hai chiếc đng h không giúp bn biết thi gian chính xác hơn.

Cũng như vy, người Do Thái cho rng không th cùng lúc ng dng hai loi qun lý khác nhau, cũng không th đ cho hai người ch huy cùng mt lúc. Đc bit, mi người không th cùng lúc la chn hai loi quan nim giá tr khác nhau. Mun thành công, bn ch có th chn mt th đ tp trung vào nó mà thôi!

3. Giúp người cũng là giúp mình

Dù mun hay không, mt lúc nào đó bn s thy rt “yếu đui” khi nhìn li xung quanh, bn chng quen biết ai c.

Điu duy nht quan trng trong thế gii này là mi quan h. Mi vt tn ti trong vũ tr này vì chúng có quan hvi nhau. Không có điu gì tn ti đc lp. Chúng ta cũng thôđng gi b mình là mt cá nhân có th tn ti đc lp.

(Magaret Wheatley)

Không ai có th thành công lâu dài nếu chúng ta ch làm vic mt mình. Không mt ai có th đt được nhng mc tiêu ln nếu không có tư duy kết ni và được nhng người xung quanh h tr.

alt

Người Do Thái cho rng, thùng có th đng bao nhiêu nước là quyết đnh  tm g ngn nht.

Người Do Thái cho rng, thùng có th đng bao nhiêu nước là quyết đnh  tm g ngn nht. Như vy, xây dng mt t chc thành công thc th chính là tìm cách giúp người khác thành công. Giúp nhng người kém hơn không ch là mt vic làm nhân văn, nó cũng chính là đang t giúp chính mình.

4. Không chy theo trào lưu

Ngay t nh, người Do Thái đã phi hc cách suy nghĩ đc lp, không mù quáng chy theo trào lưu. S tht di dt nếu bn chy theo trào lưu mt cách mù quáng. Ngoài vic biến mình thành mt trong vn người ging như đúc, bn chng thu được li ích nào tt đp c.

alt

Người Do Thái ăn mc rt truyn thng, không chayj theo trào lưu

Có mt s thc rng, ch “tng lp bình dân”, nhng người yếu đui và không có chính kiến mi thích chy theo trào lưu mi ca xã hi. Gii ch lưu, nhng người có “tinh thn quý tc” đc bit coi trng vic gi gìn văn hoá truyn thng. H không mt thi gian chy theo nhng th hào nhoáng bên ngoài mà không có ni hàm bên trong, bi h biết chúng s sm tan biến mà thôi.

Người Do Thái và tt c nhng người khôn ngoan trên thế gii, luôn nhn mnh ý nghĩa ca vic đnh v chính xác giá tr cn theo đui. Hcó giá tr quan rõ ràng và tt c hành đng đu thc hin xoay quanh giá tr quan. Cho dù có tinh lc tràn tr đi na, h cũng không bao gilàm vic vô ích.

Ngày Shabat đ “ng đông”

Người Do Thái có ngày Shabat đ “ng đông” t chiu ti th 6 đến chiu ti th 7. Theo Do Thái giáo, ngày Sabat được to nên t khi to thiên lp đa và người thiết lp ra ngày này là Thượng đế. Bi vì Ngài đã to dng ra tt c trong sáu ngày và đến ngày th by thì Ngài ngh. Ngài ban phước và lp riêng ra làm ngày thánh. Ngài còn phán nếu ai tin Chúa Giesu thì phi ngh vào ngày th by, tc ngày Sabat.

Theo Do Thái giáo, ngày Sabat được to nên t khi to thiên lp đa và người thiết lp ra ngày này là Thượng đế.

Như vy, t chiu ti th 6, phương tin công cng ngng hot đng, hu hết các hàng quán đóng ca. Ti th 6, Shabat dinner, c gia đình người Do Thái quây qun cu nguyn, ăn, và trò chuyn cùng nhau. Đó là mt ba ăn ti khá thnh son mà người ta có th dành hàng gi đ nu nướng vi rt nhiu món ăn ngon, rượu, đ tráng ming.

T ti th 6 đến ti th 7, nhng người theo đo s không đng đến đin thoi, xe, tivi hay các thiết b đin t khác nên s thc s có mt ngày trn vn đ ngh ngơi và trò chuyn cùng gia đình.

Là vì biết ngh ngơi hp lý và dành thi gian ý nghĩa cho gia đình hay nh Đc Tin kiên đnh mà người Do Thái đt được nhiu thành công như thế?

Trn Phong

  Nhng điu ‘khc ct ghi tâm’ 3 nghìn năm vn luôn đúng ca người Do Thái (một dân tộc mà tôi luôn nể phục họ)

Ai cũng “đn” rng người Do Thái rt thông minh. H có thông minh như li đn” hay không? Điu này tôi không dám chc, nhưng tôi có th chc chn rng, nhng con người mang dòng máu Do Thái có rt nhiu đim thú v và đc bit.

“Bánh s không t nhiên rơi t trên tri xung. Nhng điu tt đp đu có nguyên do  phía sau, cơ hi s không vô duyên vô c rơi vào tay bn” – đây là mt trong s nhng điu tâm nim ca người Do Thái được truyn tha sut hàng nghìn năm qua.

Là mt dân tc tng phi sng lưu vong sut gn 2000 năm, hơn ai hết, người Do Thái vô cùng trân quý tng cơ hi đến vi h. Khi ước mơ tr v vùng đt ha ca cha ông thành hin thc, khi nhng con người bt hnh được tr v vi mnh đt ti tàn ca mình, h đã làm nên nhng điu thn k khiến c thế gii kinh ngc mang tên Israel.

alt

S không ngoa khi nói rng người Do Thái là dân tc gìn gi được nhiu giá tr ca t tiên nht.

Câu chuyn v phương thc giúp Israel đt được thành công nhưngày hôm nay  tăng trưởng kinh tế gp 50 ln trong 60 năm, không ch n “trí khôn” ca người Do Thái, theo tôi, nó còn có yếu t ca văn hoá truyn thng. S không ngoa khi nói rng người Do Thái là dân tc gìn gi được nhiu giá tr ca t tiên nht.

1. Đơn gin hết mc

Vn s vn vt đu nên “đơn gin hết mc”. Không phi là đơn gin hơn mà là đơn gin hết mc có th!

Người Do Thái, dù trong thi đi nào, đu thích duy trì tính đơn gin ca s vic. Đi vi h, nm bt căn bn, gii quyết thc cht, không phc tp hóa s vic chính là chìa khoá đ gii quyết s vic mt cách nhanh chóng và hiu qu.

2. Ch chn ly mt

Bn ch cn có mt chiếc đng h đ biết được bây gi là my gi và vic s dng hai chiếc đng h không giúp bn biết thi gian chính xác hơn.

Cũng như vy, người Do Thái cho rng không th cùng lúc ng dng hai loi qun lý khác nhau, cũng không th đ cho hai người ch huy cùng mt lúc. Đc bit, mi người không th cùng lúc la chn hai loi quan nim giá tr khác nhau. Mun thành công, bn ch có th chn mt th đ tp trung vào nó mà thôi!

3. Giúp người cũng là giúp mình

Dù mun hay không, mt lúc nào đó bn s thy rt “yếu đui” khi nhìn li xung quanh, bn chng quen biết ai c.

Điu duy nht quan trng trong thế gii này là mi quan h. Mi vt tn ti trong vũ tr này vì chúng có quan hvi nhau. Không có điu gì tn ti đc lp. Chúng ta cũng thôđng gi b mình là mt cá nhân có th tn ti đc lp.

(Magaret Wheatley)

Không ai có th thành công lâu dài nếu chúng ta ch làm vic mt mình. Không mt ai có th đt được nhng mc tiêu ln nếu không có tư duy kết ni và được nhng người xung quanh h tr.

alt

Người Do Thái cho rng, thùng có th đng bao nhiêu nước là quyết đnh  tm g ngn nht.

Người Do Thái cho rng, thùng có th đng bao nhiêu nước là quyết đnh  tm g ngn nht. Như vy, xây dng mt t chc thành công thc th chính là tìm cách giúp người khác thành công. Giúp nhng người kém hơn không ch là mt vic làm nhân văn, nó cũng chính là đang t giúp chính mình.

4. Không chy theo trào lưu

Ngay t nh, người Do Thái đã phi hc cách suy nghĩ đc lp, không mù quáng chy theo trào lưu. S tht di dt nếu bn chy theo trào lưu mt cách mù quáng. Ngoài vic biến mình thành mt trong vn người ging như đúc, bn chng thu được li ích nào tt đp c.

alt

Người Do Thái ăn mc rt truyn thng, không chayj theo trào lưu

Có mt s thc rng, ch “tng lp bình dân”, nhng người yếu đui và không có chính kiến mi thích chy theo trào lưu mi ca xã hi. Gii ch lưu, nhng người có “tinh thn quý tc” đc bit coi trng vic gi gìn văn hoá truyn thng. H không mt thi gian chy theo nhng th hào nhoáng bên ngoài mà không có ni hàm bên trong, bi h biết chúng s sm tan biến mà thôi.

Người Do Thái và tt c nhng người khôn ngoan trên thế gii, luôn nhn mnh ý nghĩa ca vic đnh v chính xác giá tr cn theo đui. Hcó giá tr quan rõ ràng và tt c hành đng đu thc hin xoay quanh giá tr quan. Cho dù có tinh lc tràn tr đi na, h cũng không bao gilàm vic vô ích.

Ngày Shabat đ “ng đông”

Người Do Thái có ngày Shabat đ “ng đông” t chiu ti th 6 đến chiu ti th 7. Theo Do Thái giáo, ngày Sabat được to nên t khi to thiên lp đa và người thiết lp ra ngày này là Thượng đế. Bi vì Ngài đã to dng ra tt c trong sáu ngày và đến ngày th by thì Ngài ngh. Ngài ban phước và lp riêng ra làm ngày thánh. Ngài còn phán nếu ai tin Chúa Giesu thì phi ngh vào ngày th by, tc ngày Sabat.

Theo Do Thái giáo, ngày Sabat được to nên t khi to thiên lp đa và người thiết lp ra ngày này là Thượng đế.

Như vy, t chiu ti th 6, phương tin công cng ngng hot đng, hu hết các hàng quán đóng ca. Ti th 6, Shabat dinner, c gia đình người Do Thái quây qun cu nguyn, ăn, và trò chuyn cùng nhau. Đó là mt ba ăn ti khá thnh son mà người ta có th dành hàng gi đ nu nướng vi rt nhiu món ăn ngon, rượu, đ tráng ming.

T ti th 6 đến ti th 7, nhng người theo đo s không đng đến đin thoi, xe, tivi hay các thiết b đin t khác nên s thc s có mt ngày trn vn đ ngh ngơi và trò chuyn cùng gia đình.

Là vì biết ngh ngơi hp lý và dành thi gian ý nghĩa cho gia đình hay nh Đc Tin kiên đnh mà người Do Thái đt được nhiu thành công như thế?

 

 


Tác giả bài viết: Trần Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay7,476
  • Tháng hiện tại157,070
  • Tổng lượt truy cập23,189,871
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây