Đạo nào cũng là đạo (Song ngữ).  

Thứ năm - 14/04/2022 22:37
Câu nói trên để hiếu sâu sắc nhất bạn nên đọc phân tích dưới đây nhé
tải xuống (1)
tải xuống (1)
 
Có người cho rằng “đạo nào cũng là đạo”. Câu nói này thoạt nghe qua có vẻ hợp lý và là một ý tưởng hấp dẫn.  Nếu hiểu theo một cách đơn giản, trong phạm trù luân lý đạo đức là đạo nào cũng dạy con người làm lành tránh dữ, thì câu này rất hợp lý. Tuy nhiên, chúng ta cần phải suy xét và nhận định lại quan niệm đó qua lăng kính tôn giáo.
 
Trước hết có thể nói ngay rằng câu “đạo nào cũng là đạo” hay “đạo nào cũng tốt” chỉ là một câu nói xã giao thông thường hoặc để làm vừa lòng khách, vui lòng bạn hay có thể do sự thiếu thông tin về sự khác biệt giữa các tôn giáo.  Trong phạm vi bài này người viết thu gọn về sự khác biệt căn bản giữa hai tôn giáo lớn có đông đảo tín đồ tại Việt Nam là Kitô Giáo [01] và Phật Giáo để giúp cho những người đang đứng ở giữa ngã ba đường tầm Đạo với ấn tượng đạo nào cũng tốt để nhận thấy con đường nào phải lựa chọn. Việc chọn lựa là quyền của mỗi người. Dĩ nhiên mỗi người phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Người viết chỉ xin chúng ta suy nghĩ đến sự thật.
 
Trước khi đi vào chi tiết, chúng ta cần ghi nhận rằng, Phật Giáo là một tôn giáo hoàn toàn khác biệt với các tôn giáo khác trên thế giới về mặt tư tưởng triết học.  Phật Giáo không chấp nhận giả thuyết có một vị Trời hay một vị Thượng Đế sáng tạo, không có giáo điều, không có một linh hồn bất tử vĩnh hằng, và không có một đấng quyền năng sáng tạo nào ngự trị trong cái gọi là định mệnh hay số mệnh của mỗi con người. Vì thế, điểm then chốt trong việc phân biệt giữa Phật giáo với các truyền thống tín ngưỡng lớn trên thế giới là vấn đề có hay không một Đấng Sáng Tạo? Đối với Phật giáo, ý niệm về một “nguyên nhân đầu tiên” không hề được đặt ra để lý giải do bởi ý niệm về tánh không và duyên khởi.
 
Điểm khác biệt căn bản đầu tiên giữa hai đạo là Niềm Tin Tôn Giáo:
 
Đối với Kitô Giáo, Đức Tin là cốt lõi của đạo. Nếu không tin thì không thể trở thành một Kitô hữu được. Không tin thì không thể thực hành những gì mà đạo Kitô đòi hỏi được.  Đức Tin được ghi trong bản Kinh Tin Kính của các Tông Đồ (Apostle's Creed) thường gọi tắt là Kinh Tin Kính. “Tôi tin kính Thiên Chúa, là Cha toàn năng, là Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình”. [02]
 
Đối với Phật Giáo, vị sáng lập tôn giáo này – Đức Phật Thích Ca – khuyên những người muốn theo Ngài chớ có tin một điều gì chỉ vì điều đó đã được một bậc đạo sư của mình nói ra, được phát xuất từ nơi có uy quyền, được kinh điển truyền tụng hay theo truyền thống từ xưa để lại; mà phải dùng lý trí và sự thông minh của mình để cứu xét và chỉ chấp nhận điều gì khi đã trải nghiệm được hạnh phúc an lạc. Ngài nói rằng “Ta không dạy ai đến để tin, nhưng đến để thấy và thực hành”. Điều này đã khuyến khích những người muốn đi theo Ngài hãy nghiên cứu kỹ càng những lời dạy của Ngài và để cho họ tự do quyết định là có nên chấp nhận những điều chỉ dạy đó không. Ngài không bảo ai đến và chấp nhận tôn giáo này nếu họ chưa hiểu những lời dạy của Ngài.[Kinh Kalama] [03].
 
Nói gọn lại Kitô Giáo là tôn giáo của “đức tin” (faith) và Phật Giáo là tôn giáo của “lý trí” (trí tuệ). [4]
 
Điểm khác biệt thứ hai giữa Kitô Giáo và Phật Giáo là quan niệm về giải thoát
 
Đối với Kitô Giáo, thì sự giải thoát là sự "giải thoát khỏi tội lỗi qua một Đấng Cứu Rỗi". Giáo lý giải thoát này được đặt trên căn bản một số tín điều mà các tín hữu Kitô Giáo phải tin, và đức tin này là tuyệt đối, bất khả tranh cãi, bất khả luận bàn. Vì thế muốn được giải thoát, tín hữu Kitô Giáo phải tin vào nhiều tín điều được ghi trong Kinh Tin Kính của các Tông đồ (Apostle’s Creed).  Chúa Giê-su là nền tảng, là Tác giả và là Đấng duy nhất có quyền ban cho sự Cứu Rỗi (Rôma 3:24, 25; 5:21; Công Vụ 4:12; Hêbơrơ 12:2). Những ai không tin nhận Chúa Giê-su sẽ không được tha thứ tội lỗi và sẽ chịu phạt nơi hoả ngục.
 
Đối với Phật Giáo, đạo Phật cho rằng cuộc đời này là giả tạm và chúng sinh cứ phải sống trong đau khổ vì lòng tham dục vô bờ bến, khiến con người tự mình trói buộc với những xung đột và khổ đau do không bao giờ thoả mãn, nên phải luân hồi triền miên trong vòng sinh tử.  Do đó nếu muốn, con người có thể tự mình giải thoát khỏi khổ đau, sinh tử luân hồi bằng các nỗ lực tu tập bản thân: làm lành, tránh ác và tự thanh tịnh hoá tâm ý. Bốn chân lý nền tảng của Phật giáo (Tứ Diệu Đế) cho rằng mọi khổ đau của chúng sinh đều có một hay nhiều nguyên nhân gây nên, chúng có thể bị giải trừ và có con đường để giải trừ khổ đau đó. Con đường đó chính là con đường giải thoát, là Bát Chánh Đạo trong giáo lý căn bản của nhà Phật. Giáo lý này được qui thành ba môn học: Giới, Định và Tuệ. Thực hành Giới và Định là đưa tới trí Tuệ, là giải thoát khỏi sự mê muội, lòng ích kỷ và khổ đau, là đạt tới cảnh giới Niết Bàn.
 
Đó là nét đại cương sự khác biệt giữa giải thoát trong Phật Giáo và trong Kitô Giáo. Cái căn bản khác biệt này là, một bên là tha lực tức nhờ sự cứu rỗi, bên kia là tự lực, tự mình thắp đưốc lên mà đi.  Với Phật Giáo, triết lý của đạo này là một triết lý sống, bởi vì nó là một chân lý giải thoát mà chỉ có ai thực hành nó mới đạt được nó, hiểu được nó trọn vẹn, người Phật tử phải tự mình tu tập để tiến tới giải thoát.  Chính Đức Phật dạy, "Không ai có thể cứu vớt chúng ta bằng chính bản thân chúng ta”.  Đức Phật chỉ là người dẫn đường. Ngài chỉ dạy cho chúng ta con đường tạo ra nguyên nhân và hậu quả. Số phận của chúng ta nằm trong tay chúng ta, không phải trong tay của Trời/Thượng Đế cũng không phải trong tay của Đức Phật. Với Kitô Giáo, vì là một tôn giáo cứu rỗi, con người chỉ cần đặt tất cả vào một niềm tin duy nhất ở một đấng siêu nhiên để mong cầu được giải thoát cho mình: "Thiên Chúa quá thương yêu thế gian đến nỗi ban con duy nhất (sic) của Ngài, để những ai tin vào Người sẽ không bị luận phạt, nhưng được sống đời đời." (Crossing The Threshold of Hope, trang 76),
 
Điểm khác biệt thứ ba giữa hai đạo là thuyết Sáng Tạo:
 
Kitô giáo tin có một Thiên Chúa duy nhất, và là Đấng Tạo Hóa toàn năng, đã dựng nên và điều khiển toàn thể vũ trụ hữu hình và vô hình.  Cuốn Genesis (Sách Sáng Thế), một trong những kinh Thánh Cựu Ước viết rằng Thiên Chúa tạo ra vũ trụ và muôn vật và loài người trong 7 ngày.  Vì thế tín hữu Ki Tô giáo tin rằng mọi thứ trên đời đều có một nguyên nhân, từ đó, cứ truy tầm lên mãi sẽ phải có một nguyên nhân đầu tiên, và Chúa Trời của họ chính là nguyên nhân đầu tiên đó.
 
Đối với Phật Giáo, tất cả mọi sự mọi vật đều do nhân duyên hòa hợp mà hiển hiện, biến đổi vô thường. Thế giới này, về bản chất, chỉ là một dòng biến ảo vô thường, không do một Đấng toàn năng nào sáng tạo. Sở dĩ vũ trụ vạn vật biến hóa vô thường chính là do vạn vật trong vũ trụ chịu sự chi phối của luật nhân quả. Cái nhân nhờ có duyên mà trở thành quả, quả lại là nhân mới, nhờ có duyên trợ giúp mà trở thành quả mới… Cứ như vậy, vạn vật trong thế giới cứ sinh hóa biến hiện không ngừng theo quá trình thành, trụ, hoại, không.
 
Điểm khác biệt thứ tư giữa hai đạo là vị sáng lập ra tôn giáo.
 
Đối với Kitô Giáo, Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa toàn năng, đã sáng tạo ra vũ trụ và muôn loài.
 
Đối với Phật Giáo, Đức Phật Thích Ca là một nhân vật lịch sử có thật, có một tiểu sử rõ ràng được cả thế giới công nhận. Ngài đã thực sự sống trên thế giới này, Ngài không tự xưng mình hay các đệ tử của Ngài tôn xưng Ngài là đấng toàn năng, đấng tạo hóa hay là Thượng Đế v.v.  Ngài là người đã giác ngộ hoàn toàn và triệt để (toàn giác), là vị Đạo sư đã tự mình tìm ra được con đường giải thoát ngang qua kinh nghiệm bản thân, không có ai truyền dạy cho Ngài, không có ai ban phép cho Ngài, không phải do thần khởi, cũng không phải là hiện thân hay hóa thân của một đấng thần linh nào. Ngài là một người như mọi người khác, nhưng chính nhờ nỗ lực tu tập cá nhân, Ngài đã tìm ra được con đường giải thoát.  Sau khi giác ngộ, Ngài đã giảng dạy giáo pháp cho mọi người, nếu ai có nhân duyên thực hành giáo pháp, kể từ vua quan cho đến thứ dân, kẻ khốn cùng đều được giác ngộ như Ngài.  Cho nên Ngài đã nói: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành.”  Ngài là người hướng đạo, chỉ dẫn đường lối cho những ai muốn tu tập, Ngài không thể tu tập thay cho chúng sinh mà con người phải tự mình tu tập mới giải thoát được khỏi khổ đau phiền não do tham sân si trói buộc, mới ra khỏi sinh tử luân hồi được.  Cho nên Ngài đã nói: “Các người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”.  Ngài khuyên hãy nên nương tựa vào chính mình và đi theo con đường giải thoát bằng nỗ lực của chính bản thân mình.
 
Nói tóm lại, điểm then chốt trong việc phân biệt giữa Phật giáo với Kitô Giáo nói riêng, các truyền thống tín ngưỡng lớn khác trên thế giới nói chung là vấn đề có hay không một Đấng Sáng Tạo? Đối với Phật giáo, tất cả mọi sự mọi vật đều do nhân duyên hòa hợp (duyên sinh), do đó không hề có một Đấng Sáng Tạo. Ngoài ra, với Kitô Giáo, Thiên Chúa chính là Chân Lý, là hơi thở, là con đường giải thoát, bất cứ ai đến với Ngài, tin nơi Ngài sẽ được cứu rỗi. Với Phật Giáo, Đức Phật Thích Ca là bậc Đạo Sư đã tìm ra con đường giải thoát, hướng dẫn những ai muốn giải thoát khỏi đau khổ trầm luân, hãy đi theo con đường mà Ngài đã kinh qua. Ngài chỉ là người dẫn đường, còn người đi theo phải tự mình làm chủ, tự mình tu tập để đi đến giải thoát chứ không nương nhờ ở bất cứ đấng Thần quyền nào để được giải thoát.
 
Tâm Diệu biên soạn
 
[01] Kitô giáo bao gồm nhiều truyền thống tôn giáo với các dị biệt văn hóa cũng như hàng ngàn xác tín và giáo phái khác nhau. Trải qua hai thiên niên kỷ, Kitô giáo tự hình thành nên ba nhánh chính: Công giáo RomaChính Thống giáo Đông phương và Kháng Cách (Protestantism). Tính chung, đây là tôn giáo lớn nhất thế giới với hơn 2,1 tỉ tín hữu (chiếm khoảng 34% dân số thế giới). (Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)
 
[02] Kinh Tin Kính các Tông Đồ, cũng gọi là Biểu Tín các Tông Đồ, là kinh Tin Kính xưa nhất, có từ thế kỷ thứ II. Bản này tổng hợp các công thức đã có trước đó. Từ thế kỷ thứ VI, bản này có hình thức như ngày nay. Đây là bản tuyên xưng những tín điều chính yếu nhất khi chịu phép Rửa.
 
[3] Kinh Kalama (trong Kinh Tăng Chi Bộ III.65)
http://thuvienhoasen.org/D_1- 2_2-69_4-11426_5-50_6-1_17-78_ 14-1_15-1/kinh-kalama-anh- viet-thanissaro-bhikkhu-thich- minh-chau.html

[4] Theo định nghĩa trong tự điển thì Faith hay Đức Tin là "sự tin chắc vào một cái gì đó mà không chứng minh được cái đó có thực" (Firm belief  in something for which there is no proof.)   Định nghĩa của Reason hay Lý Trí trong tự điển là "khả năng có những tư tưởng hợp lý, suy lý, hoặc phân biệt" (The capacity of rational thought, inference, or discrimination) hay "suy xét đúng, phán đoán hợp lý" (good judgment, sound sense).   Theo những định nghĩa trên thì hiển nhiên là Đức Tin Ki-Tô Giáo và Lý Trí của Phật Giáo là hai từ có nghĩa loại trừ hỗ tương (mutual exclusive), có cái này thì không có cái kia.  Thật vậy, khi chúng ta dùng lý trí để xác định và chấp nhận một điều gì thì chúng ta không cần đến đức tin, và khi chúng ta tin vào điều gì mà không cần biết, không cần hiểu, thì lý trí trở nên thừa thãi. 
 

                  
ALSO ANY DIRECTION DIRECTION
 
                                 
Someone said that "religion is always directed". This statement may sound at first and is a reasonably attractive idea.   If understood in a simple way, in the category of morality is religion that teaches people to do good and avoid evil, this is a very reasonable question. However, we need to consider and get back to that concept through the prism of religion.
 
First of all it can be said now that the "direction is always directed" or "always good director" is a saying common courtesy or to please customers, or can you please because of the lack of information on differences between religions.   Within the scope of this article who writes about the collapse of the fundamental differences between the two major religions have large number of followers in Vietnam are Christian [01] and Buddhism to help those who are at a crossroad range Directed with impressive direction always good to see what path to choose. choice will be the right of every person. Of course, each person must take responsibility for his choices. Written only asks us to think about the truth.
 
Before going into details, we should note that Buddhism is a religion totally different from other religions in the world in terms of philosophical thought.   Buddhism does not accept a hypothetical god or a creative God, no dogma, no immortal soul eternal, and there is a creative power that dwells in the so-called fate or destiny of every human being. therefore, the key point in distinguishing between traditional Buddhist beliefs with the world's big problems with or without a Creator? For Buddhists, the idea of a "first cause" did not set out to explain because the notion of emptiness and dependent origination.
 
The first fundamental difference between the two leading religious beliefs:
 
For the Christian, Faith is the core of religion. If you do not believe it can not become a Christian. Do not believe you can not practice what Christianity is required.   Faith is stated in the Creed of the Apostles (Apostle's Creed) is often referred to as the Creed. "We believe in God, the Father almighty, who made ​​heaven and earth, of all things visible and invisible picture ". [02]
 
For Buddhism, the founder of this religion - Buddha - advised his followers not to those who want to believe something just because it was a his masters say, is coming from where the authoritative, or canonical tradition handed down from the past to, but have to use reason and intelligence and only consider themselves to accept what they have experienced happiness. He said, "I do not teach someone to believe in, but to see and practice." This has encouraged those who want to follow Him to carefully study his teachings and let them decide freely is to accept things that are not taught. He did not tell anyone to accept Islam and if they do not understand his teachings. [Kalama Sutra] [03].
 
Nutshell Christianity is the religion of "faith" (faith) and Buddhism is the religion of "reason" (wisdom). [4]
 
The second difference between Christianity and Buddhism the concept of liberation.  
 
For Christians, it is liberation "deliverance from sin through the Savior." This doctrine was set free on the basis of a belief that Christians must believe, and this belief is absolute, regardless of the controversy, discussion impossible. Therefore freed m bending, credit Catholic Christians believe in many beliefs have been stated in the Creed of the Apostles (Apostle's Creed).   Jesus is the foundation, the author and is the only one authorized to give to the Savior (Romans 3:24, 25, 5:21, Acts 4:12, Hebrews 12:2). Those who do not believe in Jesus will not be tolerated and will be subject to penalties of sin where hell .
 
For Buddhism, Buddhism, that this life is temporary and we assume every student to live in misery because unbounded greed, that man himself tied to the suffering caused by conflict and never satisfaction, should be constant rebirth in samsara. Thus, if desired, one can liberate oneself from suffering, rebirth in the effort to practice self: do good, avoid evil and self-purification of the mind. Four fundamental truth of the Buddha teachers (Four Noble Truths) that all suffering beings have one or more causes, they can be removed, and the way to eliminate that suffering. That path is the path of liberation, the Eightfold Path in the basic teachings of the Buddha. This teaching is provided in three subjects: Virtue, concentration and wisdom. About The Practice and is sent to the wise, the liberation from ignorance, selfishness and suffering, is to reach nirvana.
 
It outlines the difference between liberation in Buddhism and Christianity Church. The fundamental difference is that, on the one hand by ruling that salvation, the other is self-reliance that goes to his tower.   With Buddhism, the philosophy of religion is a philosophy of life, because it is a liberating truth that it is only one practice to achieve it, understand it fully, Buddhists have their own practice towards liberation.   The Buddha said, "No one can save us with our own."   Buddha is only a guide. He taught us the way to create the causes and consequences. Our fate is in our hands, not in the hands of God / God is not in the hands of the Buddha. With Christianity, as a religion of salvation, people just need to put it all into a single belief in a supernatural being to be free to seek her: "God so loved the world that ban only child (sic) of Him, to those who believe in him will not be condemned, but have eternal life. "(Crossing The Threshold of Hope, page 76),
 
The third difference between the two theories is the Creative director:
 
Christians believe in a single God, and the Almighty Creator, has created and controls the whole universe, visible and invisible.   Book Genesis (Genesis), one of the Old Testament written that God created the universe and all things and men in 7 days.   So the Christian faithful believe that everything in life has a reason, since, forever on the quest will have a first cause, and their God is the first cause.
 
For Buddhism, all the things are predestined by the apparent harmony, impermanent change. The world is, in essence, is a kaleidoscope ephemeral stream, not due to any creative omnipotence. The reason why the universe is transformed by the impermanence of all things in the universe are governed by causal laws. That's thanks to the grace which becomes effective, the result is new again, thanks to the grace which became effective support new ... Just like that, everything in the world just does not stop biochemical variables in the process, cylindrical, damage, do not.
 
The fourth difference between the two is the founder director of religion.
 
For Christ Church, God is all-powerful Creator, who created the universe and all living beings.
 
For Buddhism, Shakyamuni Buddha was a real historical character, there is a clear history gained worldwide recognition. He actually lives in this world, he did not identify himself or his disciples honored Him as Almighty, creator or God etc.   He was awakened fully and thoroughly (omniscient), the master found himself way out through personal experience, no one taught him, nobody impart Him, not so god start, nor is the embodiment or incarnation of a god. He is a person like everyone else, but efforts by individual practice, he found a way out. Upon awakening, he taught the Dharma people, if anyone is predestined to the teachings from the king to the people first, the destitute are awaken. So he said: "I am the Buddha, the Buddha beings will become." He was a scout, guide-lines for those who want to practice, he can not practice instead that human beings free to practice their new freedom from suffering the afflictions bound by anger and ignorance, new out of samsara is. So he said: "The people who make up their own torch that goes." He should be advised to rely on yourself and take the path of liberation by the efforts of myself.
 
In summary, the key point in distinguishing between Buddhism to Christianity Church in particular, the great religious traditions of the world in general is a problem or not the Creator? For the Buddhist, all the things are in harmony because of conditions (conditionality), by k hips that were no Creator. Additionally, with Christ Church, God is Truth, is the breath, the path to liberation, anyone to come to Him, believe in Him will be saved. With Buddhism, Shakyamuni Buddha is the Master had found the path of liberation and guide those who want to escape the misfortune of suffering, take the path that he has experienced. She is simply a guide, the following must also self-employed, own practice to go to liberate, not to rely on any body type right to be freed.
 
Tam Dieu Editor
 
[01] including many Christian religious traditions with cultural differences as well as thousands of convictions and denominations different. Over two millennia , Christianity itself forming three main branches: Roman Catholic , Eastern Orthodox and Protestant (Protestantism). Generally, this is the world's largest religion with over 2.1 billion Christians (about 34% of the world population). (According to Wikipedia, the free encyclopedia)
 
[02] the Apostles' Creed, also known as the Tin Table Apostles Creed is the oldest, from the second century. The synthesis of this formula before. From the sixth century, this is the form it is today. This is the proclamation of the dogma of most major baptized.
 
[3] Kalama Sutra (in the Anguttara III.65)
http://thuvienhoasen.org/D_1- 2_2-69_4-11426_5-50_6-1_17-78_ 14-1_15-1/kinh-kalama-anh- viet-thanissaro-bhikkhu-thich- minh-chau.html

[4] According to the dictionary definition of the Faith and the Faith is "confidence in something that does not prove that it is true" (Firm Belief in something for Which there is no proof.)   Definition of Reason and Reason in the dictionary is "the possibility of rational thought, speculative, or discrimination" (The capacity of rational thought, inference, or discrimination) or "right judgment, reasonable judgment "(good judgment, sound sense.)   According to the above definition is obviously Christian Faith and Reason in Buddhism are the two words that mutual exclusion (mutual exclusive), this can not be the other. Indeed, when we used to determine rationally and accept what we do not need faith, and when we believe in something that does not need to know, do not understand, the reason becomes redundant pregnant.  
 
Tam Dieu

Nguồn tin:  Tâm Diệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập129
  • Hôm nay4,766
  • Tháng hiện tại44,510
  • Tổng lượt truy cập32,028,233
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây