TỘI LỖI CÒN HƠN PHONG CÙI NỮA

Thứ sáu - 16/02/2018 08:46

TỘI LỖI CÒN HƠN PHONG CÙI NỮA

Mở đầu. Sứ vụ của Chúa Giêsu nơi loài người đã được khẳng định trong các trường hợp đơn giản và thông thường mà mọi người đều hiểu được.

Mở đầu.

Sứ vụ của Chúa Giêsu nơi loài người đã được khẳng định trong các trường hợp đơn giản và thông thường mà mọi người đều hiểu được.   Giêsu là Đấng cứu độ.  Ngài không đến mang giải pháp cho vô số vấn đề hàng ngày, nhưng để giải phóng loài người khỏi quyền lực của tội lỗi, và sự chết đang thống trị họ.  Giai đoạn đời sống Chúa Giêsu mà chúng ta đọc trong Tin Mừng Chúa nhật hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ cách mới mẻ và thời sự về sứ vụ của Ngài đối với chúng ta.

 

Bệnh tật.

Chúng ta thất vọng và chua xót khi thuốc của chúng ta uống không đạt hiệu quả.  Ai mà không tìm cách chống lại một cơn nhức đầu sổ mũi bằng những liều thuốc thần được quảng cáo khắp nơi, và cuối cùng cũng phải nhượng bộ trước sức tấn công của bệnh cúm. Vào thời Chúa Giêsu, người ta hầu như không có cách nào chống lại bệnh tật cả, và nó cũng hoành hành như ngày nay.  Nơi người ngoại giáo, người ta thường mặc nhiên gán cho bệnh tật sự thù ghét của những quyền lực của thần dữ, cho sự trừng phạt của Thiên Chúa vì tội lỗi, ngay cả những tội lỗi mà người ta không hề biết tới.  Tại Israel, bệnh tồi tệ nhất trong các bệnh là bệnh phong cùi.  Đôi khi người ta có thể lành được nhưng điều ấy có nghĩa là Chúa đã tha tội.  Thường thường, phải để cho cơn bệnh tăng dần theo diễn tiến ghê rợn của nó thôi.

 

Người phong cùi đến với Chúa Giêsu xin được tẩy sạch.  Anh ta xin một điều lớn hơn là được hồi phục trong thân xác.  Anh ta khẩn nài Chúa Giêsu tẩy sạch tâm hồn anh khỏi những tội lỗi đã gây cho anh nỗi khốn khổ này.  Một khi được tẩy sạch trong lòng, thân xác anh sẽ được tái sinh.

 

Thái độ của Chúa Giêsu.

Không ai ngạc nhiên về thái độ của Chúa Giêsu cả.  Trái lại người ta ngạc nhiên về những lời cảnh cáo nghiêm khắc của Ngài.  Chữa lành người bệnh chẳng đủ rồi ư?  Tại sao còn bắt anh phải giữ thinh lặng, một việc khó khăn như thế, trong lúc mọi người chung quanh đều nhận thấy anh ta được chữa lành?  Tại sao bắt anh ta phải làm một công việc phiền toái, là đến cho một công chức của đền thờ kiểm tra việc chữa lành đã quá hiển nhiên như thế.

 

Chúa Giêsu yêu cầu kẻ Ngài tẩy sạch khỏi bệnh phong cùi làm một việc hoán cải nghiêm túc và rõ rệt.  Sự thinh lặng mà anh ta phải giữ về biến cố anh được chữa lành sẽ ngăn cản anh khỏi gán cho mình công trạng của việc thanh tẩy này, hoặc dùng nó để thu hút sự chú ý đến mình.  Sự thinh lặng sẽ gìn giữ anh khỏi chơi trò anh hùng, điều này sẽ gây ra kiêu ngạo và sinh tội nữa.

 

Còn việc anh ta phải làm tại đền thờ sẽ ghi dấu sự kiện anh được tái nhập vào cộng đoàn, mà chỉ có thể thực hiện một cách công khai thôi.  Việc này cũng sẽ cho phép anh bắt đầu lại cuộc sống trung thành với Chúa.  Tuyên dương những kỳ công của Thiên Chúa mà thôi thì chưa đủ, còn phải sống ngày này qua ngày nọ trong sự khiêm tốn trung thành với ý Chúa nữa.  Việc trình diện nơi đền thờ sẽ khai mào cho sự trung thành mới mẻ này.

 

Người phong cùi.

Theo Tin Mừng, người phong cùi có vẻ không hiểu rõ ý định của Chúa Giêsu về mình.  Anh ta không thể giữ miệng được, anh nói oang oang ra, và mọi người đi tìm Chúa Giêsu, mỗi người đều hy vọng sẽ nhận được phép lạ cho mình hoặc, ít nhất, là được chứng kiến những phép lạ mà mình sẽ kể cho bà con lối xóm.

 

Anh chị em hãy ghi nhận rằng Chúa Giêsu không gọi người ấy tới để nói với anh ta rằng Ngài rút lại việc chữa lành, và anh sẽ bị phong cùi như trước.  Ngài để cho anh hưởng niềm vui và cuộc sống mới, cho dù nó bắt đầu một cách mỏng dòn.  Lòng thương xót của Chúa như thế đó, Ngài vẫn trung thành bất chấp những sự vụng về, chậm tin, và thất tín của những kẻ đã được thương xót.

 

Kết luận.

Trong lòng mỗi người chúng ta có một nguồn ô nhiễm lan đến sự sống mà phép rửa đã ban cho chúng ta.  Đó là một sự gắn bó keo sơn với tội lỗi, những tội mà chúng ta tái phạm hoài một cách vô ý thức.  Chúng ta cần được thanh tẩy triệt để, đó là công trình của lòng thương xót.  Chúng ta hãy đến xin Chúa Giêsu, Đấng thanh tẩy chúng ta.

 

 

 

 

 

TỘI LỖI CÒN HƠN PHONG CÙI NỮA

 

Mở đầu.

Sứ vụ của Chúa Giêsu nơi loài người đã được khẳng định trong các trường hợp đơn giản và thông thường mà mọi người đều hiểu được.   Giêsu là Đấng cứu độ.  Ngài không đến mang giải pháp cho vô số vấn đề hàng ngày, nhưng để giải phóng loài người khỏi quyền lực của tội lỗi, và sự chết đang thống trị họ.  Giai đoạn đời sống Chúa Giêsu mà chúng ta đọc trong Tin Mừng Chúa nhật hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ cách mới mẻ và thời sự về sứ vụ của Ngài đối với chúng ta.

 

Bệnh tật.

Chúng ta thất vọng và chua xót khi thuốc của chúng ta uống không đạt hiệu quả.  Ai mà không tìm cách chống lại một cơn nhức đầu sổ mũi bằng những liều thuốc thần được quảng cáo khắp nơi, và cuối cùng cũng phải nhượng bộ trước sức tấn công của bệnh cúm. Vào thời Chúa Giêsu, người ta hầu như không có cách nào chống lại bệnh tật cả, và nó cũng hoành hành như ngày nay.  Nơi người ngoại giáo, người ta thường mặc nhiên gán cho bệnh tật sự thù ghét của những quyền lực của thần dữ, cho sự trừng phạt của Thiên Chúa vì tội lỗi, ngay cả những tội lỗi mà người ta không hề biết tới.  Tại Israel, bệnh tồi tệ nhất trong các bệnh là bệnh phong cùi.  Đôi khi người ta có thể lành được nhưng điều ấy có nghĩa là Chúa đã tha tội.  Thường thường, phải để cho cơn bệnh tăng dần theo diễn tiến ghê rợn của nó thôi.

 

Người phong cùi đến với Chúa Giêsu xin được tẩy sạch.  Anh ta xin một điều lớn hơn là được hồi phục trong thân xác.  Anh ta khẩn nài Chúa Giêsu tẩy sạch tâm hồn anh khỏi những tội lỗi đã gây cho anh nỗi khốn khổ này.  Một khi được tẩy sạch trong lòng, thân xác anh sẽ được tái sinh.

 

Thái độ của Chúa Giêsu.

Không ai ngạc nhiên về thái độ của Chúa Giêsu cả.  Trái lại người ta ngạc nhiên về những lời cảnh cáo nghiêm khắc của Ngài.  Chữa lành người bệnh chẳng đủ rồi ư?  Tại sao còn bắt anh phải giữ thinh lặng, một việc khó khăn như thế, trong lúc mọi người chung quanh đều nhận thấy anh ta được chữa lành?  Tại sao bắt anh ta phải làm một công việc phiền toái, là đến cho một công chức của đền thờ kiểm tra việc chữa lành đã quá hiển nhiên như thế.

 

Chúa Giêsu yêu cầu kẻ Ngài tẩy sạch khỏi bệnh phong cùi làm một việc hoán cải nghiêm túc và rõ rệt.  Sự thinh lặng mà anh ta phải giữ về biến cố anh được chữa lành sẽ ngăn cản anh khỏi gán cho mình công trạng của việc thanh tẩy này, hoặc dùng nó để thu hút sự chú ý đến mình.  Sự thinh lặng sẽ gìn giữ anh khỏi chơi trò anh hùng, điều này sẽ gây ra kiêu ngạo và sinh tội nữa.

 

Còn việc anh ta phải làm tại đền thờ sẽ ghi dấu sự kiện anh được tái nhập vào cộng đoàn, mà chỉ có thể thực hiện một cách công khai thôi.  Việc này cũng sẽ cho phép anh bắt đầu lại cuộc sống trung thành với Chúa.  Tuyên dương những kỳ công của Thiên Chúa mà thôi thì chưa đủ, còn phải sống ngày này qua ngày nọ trong sự khiêm tốn trung thành với ý Chúa nữa.  Việc trình diện nơi đền thờ sẽ khai mào cho sự trung thành mới mẻ này.

 

Người phong cùi.

Theo Tin Mừng, người phong cùi có vẻ không hiểu rõ ý định của Chúa Giêsu về mình.  Anh ta không thể giữ miệng được, anh nói oang oang ra, và mọi người đi tìm Chúa Giêsu, mỗi người đều hy vọng sẽ nhận được phép lạ cho mình hoặc, ít nhất, là được chứng kiến những phép lạ mà mình sẽ kể cho bà con lối xóm.

 

Anh chị em hãy ghi nhận rằng Chúa Giêsu không gọi người ấy tới để nói với anh ta rằng Ngài rút lại việc chữa lành, và anh sẽ bị phong cùi như trước.  Ngài để cho anh hưởng niềm vui và cuộc sống mới, cho dù nó bắt đầu một cách mỏng dòn.  Lòng thương xót của Chúa như thế đó, Ngài vẫn trung thành bất chấp những sự vụng về, chậm tin, và thất tín của những kẻ đã được thương xót.

 

Kết luận.

Trong lòng mỗi người chúng ta có một nguồn ô nhiễm lan đến sự sống mà phép rửa đã ban cho chúng ta.  Đó là một sự gắn bó keo sơn với tội lỗi, những tội mà chúng ta tái phạm hoài một cách vô ý thức.  Chúng ta cần được thanh tẩy triệt để, đó là công trình của lòng thương xót.  Chúng ta hãy đến xin Chúa Giêsu, Đấng thanh tẩy chúng ta.

 

Yvon Daigneau

Tác giả bài viết: Yvon Daigneau

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập10
  • Hôm nay4,766
  • Tháng hiện tại38,870
  • Tổng lượt truy cập32,022,593
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây