Thi ca suy niệm Chúa Nhật tuần 4 Thường Niên.B

Thứ năm - 29/01/2015 19:50

Thi ca suy niệm Chúa Nhật tuần 4 Thường Niên.B

Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và cư ngụ giữa chúng ta. Chúa Giêsu chính là Lời của Thiên Chúa. Lời hằng sống có sức cải đổi tâm hồn và thể xác. Lời Ngài là chân lý và là sức sống cứu độ. Qua Ngôi Lời muôn vật được tạo thành. Mọi người đều kinh ngạc về Lời của Chúa giảng dạy.

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN. B

 

(Mc. 1, 21-28)

 

LỜI CHÚA

 

Ngôi Lời giáng thế làm người,

Rao truyền chân lý, rạng ngời nhân gian.

Lời Ngài giảng dạy truyền ban,

Cứu nhân độ thế, tỏa lan cõi đời.

Quỉ ma lẩn tránh xa rời,

Tà thần ô uế, biết thời giáng lâm.

Chúa Con quyền phép tự tâm,

Xua trừ ma quỉ, lặng câm thói đời.

Quỉ thần vâng lệnh Chúa Trời,

Tha người trói buộc, cả đời khổ đau.

Uy quyền giải thoát hóa mau,

Một lời Chúa phán, trước sau hiện thành.

Tin mừng tuôn đổ ơn lành,

Hy sinh cứu rỗi, ca danh Chúa Trời.

Hồng ân phúc đức bởi trời,

Nguồn sinh ơn lộc, cho người trần gian.

 

Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và cư ngụ giữa chúng ta. Chúa Giêsu chính là Lời của Thiên Chúa. Lời hằng sống có sức cải đổi tâm hồn và thể xác. Lời Ngài là chân lý và là sức sống cứu độ. Qua Ngôi Lời muôn vật được tạo thành. Mọi người đều kinh ngạc về Lời của Chúa giảng dạy.

 

Chúa Giêsu dùng ngôn ngữ của con người để diễn tả mầu nhiệm Nước Trời. Lời của Ngài thật đơn sơ và thâm thúy qua các ẩn dụ, dụ ngôn hay truyện kể. Nó mang sức thánh hóa và biến đổi tâm hồn. Ngài giảng dạy như Đấng có quyền. Ngài không cần lấy lời của người khác làm bằng chứng. Tự Ngài là nhân chứng của sự thật.

 

Còn chúng ta thường tìm vinh danh ảo lẫn nhau. Thí dụ: Trong một bài viết hay bài giảng, chúng ta nghĩ rằng chúng ta càng đưa ra được nhiều dẫn chứng từ người khác càng có giá trị. Có khi những dẫn chứng từ những nguồn không chính xác. Đôi khi chúng ta hãnh diện đã trích được lời này hay lời kia từ ngôn ngữ ngoại quốc. Thực vậy, càng có nhiều dẫn chứng, bài viết càng tốt. Nó có những giá trị riêng của nó. Nhưng Lời của Chúa là Lời chân lý và tuyệt đối. Các thứ văn chương đối chiếu, thơ phú, ca dao, ví dụ, kể truyện… chỉ là giúp làm sáng tỏ và áp dụng Lời của Chúa. Nó không thể thay thế.

 

Trong bài phúc âm, Chúa đã vào Hội Đường và giảng dạy như Đấng có quyền. Không phải chỉ như Đấng có quyền mà là Đấng có thực quyền. Chúa Giêsu thấu tỏ lòng con người. Ngài biết họ cần gì và muốn gì. Với đầy quyền năng, Ngài xua trừ ma qủy. Ngài phán với ma qủy: “Hãy im đi và xuất ra khỏi hắn”. Ma qủy dữ tợn nhưng phải vâng lời Ngài.

 

Chúng ta tôn kính và mến yêu Lời Chúa. Đừng dùng Lời Chúa áp dụng vào chỗ không đâu để làm trò cười cho thiên hạ. Cũng đừng trích dẫn Lời Chúa để biện minh cho những cách thế suy tư mơ hồ hoặc uốn theo sở thích riêng tư. Ma qủy cũng đã dùng cách trích dẫn Lời Chúa để cám dỗ Ngài. Chúa Giêsu dùng Lời Chân Lý trong ý ngay lành để thắng ma qủy.

 

Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe, yêu mến suy gẫm và áp dụng Lời Chúa trong cuộc sống mỗi ngày. Ước chi Lời Chúa là ánh soi cho con lần bước trong hỏa mù của thế gian.

 

 

 

THỨ HAI, TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

(Dt 11, 32-40; Mc 5, 1-20).

QỦI ÁM

Bên kia bờ biển đất liền,

Chúa sang vùng mới, trước tiên chữa lành.

Nhiều người bệnh hoạn nghe danh,

Gọi nhau kéo đến, bước nhanh tới Ngài.

Ngạc nhiên phép tắc thiên tài,

Quyền uy cao cả , mọi loài suy tôn.

Một người quỉ ám vô hồn,

Gông cùm xiềng xích, tiếng đồn xông ra.

Cúi xin Thiên Chúa bỏ qua,

Cơ binh đội ngũ, xin tha thưa Ngài.

Xua trừ quỉ ám thiên tai,

Đàn heo ám nhập, chạy dài xuống sông.

Kinh hoàng chạy trốn làm công,

Chúa thương chữa khỏi, đám đông hưởng nhờ.

Hồng ân cứu độ mong chờ,

Tuyên xưng Danh Thánh, tôn thờ Chúa Con,

 

 

 

THỨ BA, TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

(Dt 12, 1-4; Mc 5, 21-43).

ĐỨC TIN

Giai-rô khấn vái cầu xin,

Con tôi hấp hối, cậy tin vào Ngài.

Đến nhà cứu chữa khẩn nài,

Trên đường tiến bước, đường dài cứu nhân.

Đàn bà xuất huyết bao lần,

Đưa tay chạm áo, tinh thần thấy an.

Huyết cầm thân xác tỏa lan,

Quyền năng sức mạnh, xuất ban chữa lành.

Ai người đụng chạm biến nhanh,

Bệnh nhân thú nhận, con đành xưng tên.

Xin thương cứu chữa ân đền,

Đức tin mạnh mẽ, ơn trên hộ phù.

Gia đình ông Trưởng lu bu,

Con ông tắt thở, thiên thu giã đời.

Cầm tay bé gái khấn Trời,

Chúa cho sống lại, mọi người mừng vui.

 

 

 

THỨ TƯ, TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

(Dt 12, 4-7. 11-15; Mc 6, 1-6).

QUÊ NHÀ

Về quê giảng dạy Tin Mừng,

Hội Đường đông kín, tạm dừng hỏi han.

Khôn ngoan tài đức ai ban?

Cha là thợ mộc, yên hàn sống bên.

Ma-ry, Mẹ Chúa làng trên,

Anh em cô bác, kết nên xóm làng.

Cứng lòng thách thức bẽ bàng,

Thi hành phép lạ, cho hàng xóm coi.

Quê hương khinh bỉ đua đòi,

Dân làng xúc phạm, tìm tòi ngạc nhiên.

Lòng tin yếu kém gây phiền,

Chúa đành từ chối, ra miền chung quanh.

Cố công rao giảng tin lành,

Chữa lành bệnh hoạn, thực hành ái nhân.

Làng trên xóm dưới ân cần,

Lắng nghe đạo lý, tinh thần an vui.

 

 

 

THỨ NĂM, TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

(Dt 12, 18-19. 21-24; Mc 6, 7-13).

BÀI SAI

Hai người môn đệ đồng hành,

Ra đi rao giảng tin lành cho dân.

Quyền năng chữa trị tha nhân,

Đức tin phó thác, thanh bần đơn sơ.

Không tiền, không bị, không nhờ,

Hoàn toàn tin tưởng, thiên cơ quan phòng.

Nơi nào đón tiếp cầu mong,

Thành tâm lưu lại, thong dong đáp lời.

Ai mà chê chối không mời,

Phủi chân tố cáo, những nơi bất đồng.

Môn đồ sánh bước lập công,

Kêu mời thống hối, hiệp thông ơn lành.

Tin vui loan báo hoàn thành,

Xua trừ ma quỉ, chữa lành bệnh nhân.

Chu toàn sứ vụ canh tân,

Trở về bên Chúa, dự phần phúc vinh.

 

 

 

THỨ SÁU, TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

(Dt 13, 1-8; Mc 6, 14-29).

CHỨNG NHÂN

Gio-an nhân chứng Nước Trời,

Nói lời sự thật, bị người tống giam.

Nghe lời xiểm nịnh tham lam,

Hê-rô-đê vướng tục phàm thế gian.

Vui vầy tiệc rượu hứa ban,

Xin gì được nấy, lạm càn quyền uy.

Chiều lòng con gái phụ tùy,

Con về hỏi mẹ, xin gì vua ban.

Mẹ xin mạng sống Gio-an,

Vua sai quân lính, giã man giết người.

Cái đầu trên đĩa tách rời,

Trao cho cô gái, đầy vơi lòng người.

Gio-an hoàn tất cuộc đời,

Chứng nhân chân lý, cao vời biết bao.

Tiền hô kiên vững thanh cao,

Hy sinh chịu chết, bước vào thiên cung.

 

 

 

THỨ BẢY, TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

(Dt 13, 15-17. 20-21; Mc 6, 30-34).

NGHỈ NGƠI

Môn đồ nhận lãnh tin vui,

Ra đi rao giảng, bước lui trở về.

Vui mừng khống chế mọi bề,

Nghỉ ngơi lại sức, cận kề bên nhau.

Đoàn dân vất vưởng sầu đau,

Chúa thương cứu chữa, giúp lau giọt sầu.

Tông đồ mỏi mệt đêm thâu,

Xuống thuyền ghé bến, ngõ hầu tránh xa.

Tìm nơi hẻo lánh xa nhà,

Cánh đồng vắng vẻ, dần dà luyện tâm.

Nhiều người tìm đến âm thầm,

Như chiên lạc lõng, dẫn lầm lối đi.

Động lòng thương xót từ bi,

Chúa thương an ủi, mỗi khi đau buồn.

Ơn ban phúc lộc mưa tuôn,

Dưỡng hồn nuôi xác, ban nguồn ân thiêng

 

 

 

Bronx, New York.

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập17
  • Hôm nay2,099
  • Tháng hiện tại58,669
  • Tổng lượt truy cập31,263,828
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây